آقای دکتر اصغر افتخاری

دکتر اصغر افتخاری دانشیار، دانشگاه امام صادق(ع)

آقای دکتر اصغر افتخاری

Dr. Asghar Eftekhari

دانشیار، دانشگاه امام صادق(ع)

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر اصغر افتخاری در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
هیات تحریریهدوفصلنامه دانش سیاسی
هیات تحریریهفصلنامه مطالعات فرهنگ ـ ارتباطات

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ؛ صلح و سلم در قرآن کریم (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات قرآن و حدیث دوره: 6، شماره: 12
2 ابعاد مفهومی مدارای سیاسی در جامعه اسلامی با تاکید بر سیره آیت الله مهدوی کنی (علیه السلام) (دریافت مقاله) دوفصلنامه دانش سیاسی دوره: 13، شماره: 26
3 اصول امنیت اجتماعی شده در اسلام؛ مطالعه موردی: سوره های مبارکه اعراف، یونس و صافات (دریافت مقاله) دوفصلنامه دانش سیاسی دوره: 8، شماره: 15
4 Defensive and Security-related Research of Islam Faith and Security: The Comparative Study Securitybased, and Profit-Based Discourses (دریافت مقاله) دو فصلنامه افکار سیاسی اسلام دوره: 4، شماره: 7
5 Religionization of Politics versus Secularization of Politics: An Islamic Alternative (دریافت مقاله) دو فصلنامه افکار سیاسی اسلام دوره: 1، شماره: 1
6 Strategic Requirements of Islam in Political Sciences’ Field (دریافت مقاله) دو فصلنامه افکار سیاسی اسلام دوره: 3، شماره: 5
7 تحلیل الگوی تعامل آزادی و امنیت (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های راهبردی سیاست دوره: 2، شماره: 8
8 سیاست و فرهنگ شاخصهای سیاستگذاری فرهنگی از دیدگاه امام خمینی (دریافت مقاله) فصلنامۀ تحقیقات فرهنگی ایران دوره: 9، شماره: 35
9 شرعی سازی سیاست، چارچوبی معرفتی برای تحقق ایده سیاست اسلامی (دریافت مقاله) دوفصلنامه دانش سیاسی دوره: 2، شماره: 4
10 عدالت به مثابه تعدیل : درآمدی بر نظریه امام خمینی (ره) در باب عدالت ملی و بین المللی (دریافت مقاله) دوفصلنامه دانش سیاسی دوره: 3، شماره: 5
11 علوم اجتماعی تفسیری؛ شناخت و نقد (دریافت مقاله) دو فصلنامه دین و ارتباطات دوره: 14، شماره: 31
12 مبانی نظری و عملی اندیشه سیاسی محمد سعید رمضان البوطی (دریافت مقاله) دو فصلنامه پژوهش سیاست نظری دوره: 3، شماره: 4
13 مدل اقناع افکار عمومی در قرآن کریم؛ مطالعه موردی مواجهه با منافقین (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های راهبردی سیاست دوره: 6، شماره: 22
14 معنا و مقام مصلحت در اندیشه سیاسی ایرانی (دریافت مقاله) دوفصلنامه دانش سیاسی دوره: 2، شماره: 3
15 معناشناسی استکبار در قرآن کریم (دریافت مقاله) دوفصلنامه آموزه های قرآنی دوره: 14، شماره: 21
16 منظومه مفهومی خرد امنیت اجتماعی شده در سیره پیامبر اکرم صلی الله علیه واله (دریافت مقاله) دوفصلنامه دانش سیاسی دوره: 11، شماره: 21
17 نظریه قدرت نرم در قرآن کریم (مطالعه تطبیقی گفتمان اسلامی و غرب) (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های میان رشته ای قرآن کریم دوره: 6، شماره: 1
18 نقش گفتمان انقلاب اسلامی در هم افزایی قدرت نرم جمهوری اسلامی ایران (دریافت مقاله) دوفصلنامه پاسداری فرهنگی انقلاب اسلامی دوره: 6، شماره: 14
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 Youth right and ruty in Islamic Society (دریافت مقاله) همایش بین المللی حقوق جوانان در جامعه اسلامی
2 بررسی سلامت اداری کارکنان و رابطه آن با درآمدهای مالی اتاق اصناف استان بوشهر (دریافت مقاله) اولین همایش ملی علوم اجتماعی، علوم تربیتی، روانشناسی و امنیت اجتماعی
3 مقایسه وضعیت سلامت اداری ، بعد نظارت در اتاق اصناف شهرستان های استان بوشهر (دریافت مقاله) کنفرانس ملی مدیریت،کارآفرینی و مهارت های ارتباطی
4 مقایسه وضعیت سلامت اداری ( بعد قانون گرایی) در اتاق اصناف شهرهای استان بوشهر (دریافت مقاله) کنفرانس ملی مدیریت،کارآفرینی و مهارت های ارتباطی