آقای دکتر اصغر افتخاری

دکتر اصغر افتخاری دانشیار، دانشگاه امام صادق(ع)

آقای دکتر اصغر افتخاری

Dr. Asghar Eftekhari

دانشیار، دانشگاه امام صادق(ع)

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر اصغر افتخاری در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
هیات تحریریهدوفصلنامه دانش سیاسی
هیات تحریریهفصلنامه مطالعات فرهنگ ـ ارتباطات

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 تحلیل الگوی تعامل آزادی و امنیت (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های راهبردی سیاست دوره: 2، شماره: 8
2 سیاست و فرهنگ شاخصهای سیاستگذاری فرهنگی از دیدگاه امام خمینی (دریافت مقاله) فصلنامۀ تحقیقات فرهنگی ایران دوره: 9، شماره: 35
3 مبانی نظری و عملی اندیشه سیاسی محمد سعید رمضان البوطی (دریافت مقاله) دو فصلنامه پژوهش سیاست نظری دوره: 3، شماره: 4
4 نظریه قدرت نرم در قرآن کریم (مطالعه تطبیقی گفتمان اسلامی و غرب) (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های میان رشته ای قرآن کریم دوره: 6، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 Youth right and ruty in Islamic Society (دریافت مقاله) همایش بین المللی حقوق جوانان در جامعه اسلامی
2 بررسی سلامت اداری کارکنان و رابطه آن با درآمدهای مالی اتاق اصناف استان بوشهر (دریافت مقاله) اولین همایش ملی علوم اجتماعی، علوم تربیتی، روانشناسی و امنیت اجتماعی