آقای دکتر نظام هاشمی

دکتر نظام هاشمی استادیار دانشگاه علوم انتظامی

آقای دکتر نظام هاشمی

Dr. Nezam Hashemi

استادیار دانشگاه علوم انتظامی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر نظام هاشمی در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
هیات تحریریهفصلنامه ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثربخشی آموزش راهبردهای شناختی و فراشناختی بر خلاقیت، انگیزه پیشرفت و خودپنداره تحصیلی (دریافت مقاله) فصلنامه ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی دوره: 2، شماره: 4
2 ارتباط سرمایه اجتماعی و سرسختی روانشناختی با سلامت عمومی بیماران مبتلا به دیابت نوع دو (دریافت مقاله) فصلنامه پرستاری دیابت زابل دوره: 4، شماره: 1
3 بررسی و مقایسه سبک های هویت و عوامل مرتبط با آن در دانش آموزان نوجوان شاهد (دریافت مقاله) فصلنامه روان شناسی تربیتی دوره: 4، شماره: 13
4 تدوین یک مدل مفهومی و عملیاتی برای ایجاد علاقه و انگیزه به پژوهش در دانشجویان دانشگاه علوم انتظامی (دریافت مقاله) فصلنامه روان شناسی تربیتی دوره: 8، شماره: 23
5 رابطه کمال گرایی و باورهای غیر منطقی با ملاک های همسر گزینی زنان مبتلا به دیابت نوع دو شهر مشهد (دریافت مقاله) فصلنامه پرستاری دیابت زابل دوره: 4، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 شایستگی عاطفی گروهی و نقش آن در جو و پیشرفت سازمانی (دریافت مقاله) اولین همایش مدیریت توانمندسازی و استعداد