آقای دکتر سید محمد باقر حسینی

دکتر سید محمد باقر حسینی استاد زبان و ادبیات عربی دانشگاه فردوسی مشهد - ایران

آقای دکتر سید محمد باقر حسینی

Dr. Seyed Mohamad Bagher Hoseini

استاد زبان و ادبیات عربی دانشگاه فردوسی مشهد - ایران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر سید محمد باقر حسینی در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارزیابی عملکرد و اجزای عملکرد در کشت مخلوط افزایشی سورگوم (Sorghum bicolor L.) و لوبیا چشم بلبلی (Vigna unguiculata L.) در شرایط آبیاری کامل و کم آبیاری (دریافت مقاله) فصلنامه بوم شناسی کشاورزی دوره: 3، شماره: 1
2 بررسی جریان سیال ذهن در داستان السفینه جبرا ابراهیم جبرا (دریافت مقاله) دوفصلنامه زبان و ادبیات عربی دوره: 5، شماره: 9
3 تطبیق نظر ابن یعیش در شرح مفصل در باب صفت و موصوف با نظر دیگر نحویان (دریافت مقاله) دوفصلنامه زبان و ادبیات عربی دوره: 4، شماره: 7
4 سحر قلم در آثار جاحظ عجم (دریافت مقاله) دوفصلنامه زبان و ادبیات عربی دوره: 1، شماره: 2
5 صور بلاغی اسلوب تاکید در آیات قرآن کریم (دریافت مقاله) دوفصلنامه زبان و ادبیات عربی دوره: 3، شماره: 5
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارزیابی کاربرد کودهای بیولوژیک و کود شیمیایی بر برخی خصوصیات مورفولوژیکی و عملکرد آفتابگردان روغنی Helianthus annuus (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی توسعه با محوریت کشاورزی، محیط زیست و گردشگری
2 بررسی عملکرد دانه در کشت مخلوط افزایشی سورگوم: لوبیا چشم بلبلی در شرایط کم آبیاری (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات
3 هیدرودینامیک یاتاقان ژورنال با روانکاری روغن غیر نیوتونی CFD تحلیل (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم و مهندسی