آقای جعفر باباجانی

جعفر باباجانی استاد دانشکده مدیریت و حسابداری علامه طباطبائی

آقای جعفر باباجانی

Jafar Babajani

استاد دانشکده مدیریت و حسابداری علامه طباطبائی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای جعفر باباجانی در مجلات و ژورنالها

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ابعاد رتبه بندی اعتباری صکوک منتشر شده در بازار سرمایه کشور (دریافت مقاله) دوفصلنامه تحقیقات مالی اسلامی دوره: 7، شماره: 2
2 ارزیابی پایداری منابع مالی و درآمدی شهرداری تهران (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد و مدیریت شهری دوره: 2، شماره: 7
3 ارزیابی عملکرد اجرای ماده 272 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 27/11/1380 (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات تجربی حسابداری مالی دوره: 5، شماره: 17
4 استقلال اعطایی به دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی فرصت یا تهدید (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات تجربی حسابداری مالی دوره: 2، شماره: 8
5 بررسی رفتار توده وار در صندوقهای سرمایه گذاری مشترک دربورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات تجربی حسابداری مالی دوره: 12، شماره: 47
6 شناسایی و معرفی ساختار نهادی مناسب برای تدوین مقرراتحسابداری نهادهای بخش عمومی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات تجربی حسابداری مالی دوره: 8، شماره: 28
7 عوامل و محرکهای تحول در نظام پاسخگویی مالی و عملیاتی بخش عمومی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات تجربی حسابداری مالی دوره: 11، شماره: 37
8 مدلی برای استقرار نظام بودجه بندی عملیاتی در دولتجمهوری اسلامی ایران (دریافت مقاله) دوره: ، شماره:
9 نقش حساباری و گزارشگری مالی دولتی در ایفا و ارزیابی مسیولیت پاسخگویی از منظر پاسخگویان و پاسخ خواهان (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات تجربی حسابداری مالی دوره: 3، شماره: 12
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 بررسی جنبههای رفتاری مدیران شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در تعیین سیاست تقسیم سود (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در علوم مدیریت و حسابداری
2 تحولات مالی و حسابداری بخش عمومی و تبیین عوامل ومحرکهای تحول درنظام پاسخگویی مالی وعملیاتی ایران (دریافت مقاله) یازدهمین همایش ملی حسابداری ایران