آقای پروفسور نورمحمد یعقوبی

پروفسور نورمحمد یعقوبی استاد دانشگاه سیستان و بلوچستان

آقای پروفسور نورمحمد یعقوبی

Prof. Noor Mohamad Yaghoubi

استاد دانشگاه سیستان و بلوچستان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای پروفسور نورمحمد یعقوبی در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
سردبیرپژوهشهای مدیریت عمومی

سمتهای علمی و اجرایی آقای پروفسور نورمحمد یعقوبی در همایشها و کنفرانس ها

سمت رویداد برگزار کننده سال
دبیر علمی همایش ملی اقتصاد،مدیریت توسعه و کارآفرینی با رویکرد حمایت از کالای ایرانی سازمان مدیریت صنعتی نمایندگی سیستان و بلوچستان، زاهدان بهمن 1397

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 باز آفرینی دولت در عصر اطلاعات (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت صنعتی دوره: 2، شماره: 6
2 بررسی تاثیر سبک های رهبری بر عملکرد سازمانی با میانجی گرهای یادگیری و نوآوری سازمانی (دریافت مقاله) پژوهش نامه مدیریت تحول دوره: 7، شماره: 14
3 بررسی رابطه بین معنویت سازمانی و شادکامی کارکنان :یک مطالعه موردی در ستاد فرماندهی نیروی انتظامی گلستان (دریافت مقاله) فصلنامه علمی پژوهشی طب انتظامی دوره: 2، شماره: 2
4 بررسی رابطه تفکر استراتژیک با نماسازی سازمانی (موردمطالعه: مدیران باشگاههای ورزشی خصوصی و نیمه خصوصی در شهر تهران) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات تربیت بدنی و علوم ورزشی دوره: 2، شماره: 2
5 بررسی رابطه سرمایه نمادین ایرانی – اسلامی با سرمایه فکری (دریافت مقاله) ماهنامه پیشرفت های نوین در علوم رفتاری دوره: 2، شماره: 6
6 بررسی رابطه سرمایه نمادین ایرانی-اسلامی با رضایت شغلی دانشجویان و رشد سازمانی (موردمطالعه، دانشجویان گروه مدیریت دانشگاه سیستان و بلوچستان) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت و کارآفرینی دوره: 3، شماره: 1
7 بررسی رابطه کیفیت خدمات بانکداری الکترونیک و رضایتمندی مشتریان (مطالعه موردی) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت صنعتی دوره: 5، شماره: 14
8 بررسی عوامل مؤثر در تمایل اعضای هیأت علمی به استفاده ازسیستمهای یادگیری الکترونیکی (دریافت مقاله) مجله میان رشته ای آموزش مجازی در علوم پزشکی دوره: 2، شماره: 3
9 بررسی مسایل وضعیتی زنان سرپرست خانوار و بهروزی خانوادگی آنان (موردمطالعه، زنان تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی شهر ایلام) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت و کارآفرینی دوره: 3، شماره: 2
10 پشتیبانی فناوری اطلاعات از مدیریت دانش (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت صنعتی دوره: 3، شماره: 9
11 دولت الکترونیک؛ الگوی انتقالی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت بهبود و تحول دوره: 13، شماره: 50
12 شناسایی و اولویت بندی عوامل کلیدی موفقیت پارک علم و فناوری خراسان رضوی (دریافت مقاله) فصلنامه تخصصی رشد فناوری دوره: 8، شماره: 30
13 عوامل موثر بر رضایت و وفاداری گردشگران در استان اردبیل مطالعه موردی منطقه گردشگری سرعین (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت گردشگری دوره: 5، شماره: 14
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آسیب شناسی دوره های آموزش ضمن خدمت ICT بر اساس مدل سیپ (مطالعه موردی: شهرداری بیرجند) (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت در قرن 21
2 اثرات استراتژیک فناوری اطلاعات در معماری سازمانی (دریافت مقاله) همایش ملی مهندسی رایانه و مدیریت فناوری اطلاعات
3 ارائه الگوی تصمیم گیری برای اعطای تسهیلات بانکی با استفاده از تصمیم گیری فازی (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران
4 ارائه الگویی برای پذیرش خدمات دفاتر فناوری اطلاعات و ارتباطات روستایی (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات
5 ارائه مدلی مفهومی جهت شناسایی عوامل مؤثر بر ن وآوری سازمانی (دریافت مقاله) همایش ملی دانشگاه کارآفرین (صنعت دانش محور)
6 ارایه مدلی برای مدیریت شناسایی رضایتمندی مشتریان بانکها با استفاده از علم دادهکاوی (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی مدیریت دانش
7 ارزیابی عملکرد بانک کشاورزی استان سیستان و بلوچستان بر اساس مدل تعالیEFQMسازمانی 3102 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی ابزار و تکنیکهای مدیریت
8 ارزیابی عملکرد سازمان بر اساس مدل تعالی سازمانی EFQM مطالعه موردی : اداره کل تبلیغات اسلامی استان سیستان و بلوچستان (دریافت مقاله) دومین کنفرانس سراسری پیشرفتهای نوین در مهندسی صنایع، مدیریت، اقتصاد و حسابداری
9 ارزیابی میزان تحقق دولت الکترونیک از دیدگاه کارکنان اداره کل آموزش و پرورش استان سیستان و بلوچستان (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی آینده پژوهی، علوم انسانی و توسعه
10 ارزیابی وضعیت یادگیری الکترونیکی دانشکده آموزش های الکترونیکی دانشگاه سیستان وبلوچستان ازدیدگاه دانشجویان (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی مدیریت دانش
11 ارزیابی وضعیت یادگیری الکترونیکی در دانشکده آموزشهای الکترونیکی دانشگاه سیستان و بلوچستان از دیدگاه دانشجویان (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت
12 اسلام، جهانی شدن و چالشهای پیش رو (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی جغرافیدانان جهان اسلام
13 اکتشاف مؤلفهها و ابعاد ارزشهای اسلامی مؤثر بر بهرهوری منابع انسانی از دیدگاه کارکنانشهرداری مشهد (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت و اقتصاد در قرن 21
14 الگوی ارزیابی آمادگی الکترونیک برای استقرار شهر الکترونیک مطالعه موردی: شهر شیراز (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی شهر الکترونیک
15 امکان سنجی استقرار مدیریت دانش در دانشگاه پیام نور استان البرز (دریافت مقاله) دومین همایش ملی بررسی راهکارهای ارتقاء مباحث مدیریت، حسابداری و مهندسی صنایع در سازمانها
16 بررسی ابعاد ساختاری سازمانهای دانش محور (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی مدیریت ، اقتصاد و توسعه
17 بررسی اثر تعهد سازمانی بر ماندگاری نیروی انسانی متخصص و استعدادها (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس بین المللی و دومین کنفرانس ملی هزاره سوم و علوم انسانی
18 بررسی اثر فرهنگ سازمانی بر جذب و نگهداشت نیروی انسانی متخصص (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت و اقتصاد پویا ایران -مالزی
19 بررسی ارتباطات اثربخش و سکوت سازمانیمطالعه موردی: سازمان آب و فاضلاب شهری خراسان جنوبی (دریافت مقاله) همایش ملی دستاوردهای نوین در حسابداری و مدیریت
20 بررسی تاثیر شایستگیهای منابع انسانی بر عملکرد شغلی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی علوم مدیریت نوین و برنامه ریزی فرهنگی اجتماعی ایران
21 بررسی تاثیر عدالت سازمانی ادراک شده بر تعهد سازمانی و شادکامی(مورد مطالعه: کارکنان شهرداری مرکزی زاهدان) (دریافت مقاله) سومین همایش ملی سالیانه علوم مدیریت نوین
22 بررسی تاثیر فناوری های نوین اطلاعاتی بر عملکرد در دانشگاه پیام نور استان سیستان و بلوچستان بر اساس مدل کارت امتیازی متوازن (BSC) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی بررسی راهکارهای ارتقاء مباحث مدیریت، حسابداری و مهندسی صنایع در سازمانها
23 بررسی تاثیر کیفیت خدمات الکترونیک قضایی بر رضایتمندی شهروندان (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در علوم مدیریت و حسابداری
24 بررسی تاثیر کیفیت سیستم های اطلاعاتی بر عملکرد سازمانی (دریافت مقاله) همایش بین المللی مدیریت
25 بررسی تاثیر هوش هیجانی بر بازارگرایی در صنعت لبنیات شهرستان نیشابور (دریافت مقاله) دومین کنفرانس سالانه اقتصاد،مدیریت و حسابداری
26 بررسی تأثیر توسعه دولت الکترونیک بر اجرایی شدن سیاستهای کلی نظام اداری مطالعه چابکی سازمان (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت و حسابداری
27 بررسی تبلیغات سیار برروی ارزش برند و وفاداری به برند (مطالعه ای بر: برند همراه اول) (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی جهت گیری های نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری
28 بررسی چالش ها و مسایل تامین مالی در دانشگاه ها ایران و جهان (دریافت مقاله) همایش ملی شرکتهای دانش بنیان فرصت ها و چالش ها و نقش آن در توسعه کشور
29 بررسی رابطه بین ابعاد رهبری معنوی، یادگیری سازمانی و نوآوری سازمانی(مورد مطالعه: کارکنان شهرداری مرکزی زاهدان و مناطق سه گانه آن) (دریافت مقاله) سومین همایش ملی سالیانه علوم مدیریت نوین
30 بررسی رابطه بین توسعه معماری سازمانی با تعالی سازمانی در اداره کل آموزش و پرورش استان سیستان و بلوچستان (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت و اقتصاد پویا ایران -مالزی
31 بررسی رابطه بین هوش عاطفی و سبکهای رهبری تحول افرین - مبادله ای - عدم مداخله گر (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین المللی مدیریت
32 بررسی رابطه کارآفرینی و سبک تفکر مدیران با سلامت سازمانی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت، فرهنگ و توسعه اقتصادی
33 بررسی رابطه هوش سازمانی و نوآوری سازمانی در سازمان امور اقتصادی و دارایی شهر کرمان (دریافت مقاله) دومین کنفرانس دانشجویی کارآفرینی کشور
34 بررسی روش های تجارت الکترونیک و تاثیرات آن در ایران و استان سیستان و بلوچستان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مدیریت و اقتصاد جهانی
35 بررسی شاخصهای اثرگذار بر سبکهای مدیران در تجاری سازی فناوری (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت
36 بررسی عامل فردی مؤثر بر پیاده سازی دولت سیار در بخش خدمات عمومی استان فارس (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی حسابداری، مدیریت و نوآوری در کسب و کار
37 بررسی عوامل کلیدی موفقیت مدیریت دانش در صنایع کوچک و متوسط مطالعهای در شهرک صنعتی زاهدان (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس مدیریت دانش
38 بررسی عوامل موثر بر همراستایی راهبردی مدیریت دانش و کسب و کار با رویکرد تحلیل سلسلهمراتبی فازی مطالعه موردی: شرکت آب منطقهای خراسان رضوی (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس مدیریت دانش
39 بررسی کارکردها و قابلیت پذیرش تجارت سیار (دریافت مقاله) دومین کنفرانس دانشجویی کارآفرینی کشور
40 بررسی کارکردها و قابلیت پذیرش تجارت سیار (دریافت مقاله) کنفرانس ملی کارآفرینی و مدیریت کسب و کارهای دانش بنیان
41 بررسی مسایل و مشکلات بکارگیری تجارت الکترونیک (دریافت مقاله) کنفرانس ملی هزاره سوم و علوم انسانی
42 بررسی مولفه های موثر بر عملکرد سازمان در شرکت آب و فاضلاب روستایی سیستان و بلوچستان بر اساس مدل تعالیEFQM (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت و اقتصاد مقاومتی
43 بررسی نقش رهبری معنوی بر عملکرد کارکنان (دریافت مقاله) سومین همایش ملی سالیانه علوم مدیریت نوین
44 بررسی نقش عدالت سازمانی بر سلامت سازمانی کارکنان امور مالیاتی سیستان و بلوچستان (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت چالشها و راهکارها
45 بررسی نقش عدالت سازمانی بر سلامت سازمانی کارکنان امور مالیاتی سیستان و بلوچستان (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی حسابداری و مدیریت
46 بررسی نقش فناوری اطلاعات در مدیریت ارتباط با مشتری (دریافت مقاله) دومین کنفرانس سالانه اقتصاد،مدیریت و حسابداری
47 بررسی و تبیین و الویت بندی عوامل موثر بر موفقیت و توسعه کارآفرینی دیجیتالی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت، کارآفرینی و توسعه اقتصادی
48 بررسی و رتبه بندی مولفه های پیشران عملکرد دفاتر پیشخوان خدمات دولت (دریافت مقاله) همایش ملی دانش و فناوری مهندسی برق، کامپیوتر و مکانیک ایران
49 بررسی وضعیت رهبری تحول آفرین در دانشگاه علوم پزشکی زاهدان (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت، کارآفرینی و توسعه اقتصادی
50 بررسی وضعیت فراموشی سازمانی غیرهدفمند و راهکارهای مدیریت آن در بیمارستان علی ابن ابیطالب (ع) زاهدان (دریافت مقاله) دومین همایش ملی علوم مدیریت نوین
51 تاثیر محیط ارتباطی بر مشارکت اعضای شرکت کننده در سیستم های یادگیریالکترونیکی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی کامپیوتر
52 تاثیر محیط ارتباطی بر مشارکت اعضای شرکت کننده درسیستم های یادگیری الکترونیکی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی نوآوری در مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات
53 تاثیرتکنولوژی اطلاعات بر طراحی سازمان (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس مدیریت تکنولوژی
54 تاثیردولت الکترونیک برتوانمندسازی کارکنان موردمطالعه: سازمان صنعت، معدن وتجارت شهرستان زاهدان (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی علوم مدیریت نوین
55 تاثیرمشخصات فردی مشتریان برقصداستفاده آنها ازخدمات بانکداری موبایل مطالعه موردی: شعب بانک صادرات شهرستان مشهد (دریافت مقاله) اولین همایش ملی رویکردهای نوین در مهندسی کامپیوتر و بازیابی اطلاعات
56 تأثیر مدیریت دانش ضمنی بر نوآوری سازمانی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مهندسی مدیریت کسب و کار
57 تجارت الکترونیک: ارزیابی آمادگی الکترونیکی استان سیستان و بلوچستان (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی شهر الکترونیک
58 تحلیل عاملی عوامل تاثیر گذار برپذیرش اینترانت و بررسی نقش آن در یادگیری الکترونیک مطالعه موردی (دریافت مقاله) دومین همایش فناوری اطلاعات، حال، آینده
59 تحلیلی بر موانع (شناسایی و رتبه بندی) کارآفرینی در ایران با رویکرد فازی (مطالعه موردی: شرکت های کوچک و متوسط در سطح خراسان رضوی) (دریافت مقاله) همایش ملی دانشگاه کارآفرین (صنعت دانش محور)
60 توسعه پذیرش فناوری های اطلاعاتی نهادهای مدیریت شهری: ابزار حکمرانی خوب (دریافت مقاله) همایش ملی شرکتهای دانش بنیان فرصت ها و چالش ها و نقش آن در توسعه کشور
61 توسعه مدل پذیرش فناوری (TAM) : مطالعه نقش شاخصهای سنجش امادگی الکترونیکی در پذیرش تجارت الکترونیک توسط شرکتهای کوچک و متوسط (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات
62 چالشها و موانع توسعه دولت الکترونیک در ایران با تکیه بر شناسایی و ارایه راهکارهای مناسب برای رفع آنها (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی اقیانوس مدیریت
63 رابطه بین عدالت سازمانی ادراک شده و پارانویید سازمانی (مورد مطالعه: اداره راه و شهرسازی استان سیستان و بلوچستان) (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت در قرن 21
64 رابطه مدیریت دانش مشتری و هوش سازمانی درشرکت های بیمه درایران (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس کسب و کار بیمه
65 راهکار مدیریت دانش در مدیریت منابع انسانی جهت نوآوری سازمانی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت، چالشها و راهکارها
66 روش تحقیق کیفی جهشی به سوی بومی سازی نظریه ها (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی ابزار و تکنیکهای مدیریت
67 زیرساختهای استقرار شهر الکترونیک؛ تعیین اولویت زیرساختها در حوزه های موردمطالعه (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی شهر الکترونیک
68 سازمان های کارآفرین و نهادینه شدن نوآوری (دریافت مقاله) همایش مدیریت تکنولوژی و نوآوری
69 سنجش بلوغ قابلیت های انسانی سازمان (PCMM) با رویکرد بهینه سازی (مطالعه موردی سازمان فرهنگ وارشاداسلامی استان گیلان (دریافت مقاله) کنفرانس ملی حسابداری و مدیریت
70 سنجش میزان رضایتمندی بیماران بیمارستان علی ابن ابیطالب (ع) بر اساس الگوی کیفیت خدمات سروکوال (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی اقیانوس مدیریت
71 شناسایی راهکارهای جلب اعتماد مشتریان در تجارت الکترونیک (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مدیریت و اقتصاد جهانی
72 شناسایی رضایتمندی بیماران بیمارستان علی ابن ابیطالب (ع) شهرستان زاهدان (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی اقیانوس مدیریت
73 شناسایی موانع تجاری سازی دانش درآموزش عالی مطالعه دانشگاه سیستان وبلوچستان (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس مدیریت دانش
74 شناسایی و ارائه مدل برای عوامل مؤثر پذیرش رایانش ابری در صنایع بزرگ و کوچک ایران (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت و اقتصاد پویا ایران -مالزی
75 شناسایی و اولویت بندی بسترهای فناوری اطلاعات درتوسعه مدارس هوشمند (دریافت مقاله) اولین همایش ملی رویکردهای نوین در مهندسی کامپیوتر و بازیابی اطلاعات
76 شناسایی و اولویت بندی عوامل فردی موثر براخلاق کاری کارکنان (مطالعه ای در کارخانه سیمان سیستان) (دریافت مقاله) کنفرانس ملی هزاره سوم و علوم انسانی
77 شناسایی و اولویت بندی موانع انتقال فناوری از دانشگاه به صنعت با استفاده از تکنیک AHP (مطالعه موردی: دانشگاه صنعتی شیراز) (دریافت مقاله) همایش ملی دانشگاه کارآفرین (صنعت دانش محور)
78 شناسایی و اولویت بندی موانع انتقال فناوری از دانشگاه به صنعت با استفاده از تکنیک AHP (مطالعه موردی: دانشگاه صنعتی شیراز) (دریافت مقاله) همایش ملی دانشگاه کارآفرین (صنعت دانش محور)
79 شناسایی واولویت بندی عوامل کلیدی موفقیت استقرارمدیریت دانش درگمرک جمهوری اسلامی ایران (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس مدیریت دانش
80 طراحی مدلی به منظور شناسایی عوامل مؤثر بر وفاداری الکترونیکی مشتریان در صنعت بانکداری (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی علوم مدیریت نوین
81 طراحی و استقرار شهر الکترونیک: رویکرد بهینه کاوی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی شهر الکترونیک
82 عوامل موثر بر ایجاد شکاف وضعیت موجود و مطلوب مدیریت دانش در سازمانها (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی حسابداری و مدیریت
83 عوامل موثر بر پذیرش بانکداری اینترنتی از دید مشتریان بانک تجارت (دریافت مقاله) همایش ملی مهندسی رایانه و مدیریت فناوری اطلاعات
84 عوامل موثر بر توسعه کارآفرینی سازمانی فناورانه (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت، کارآفرینی و توسعه اقتصادی
85 عواملموثر بر تجارت الکترونیک در کشورهایدر حال توسعه (دریافت مقاله) همایش منطقه ای فناوری اطلاعات، راهکارها و راهبردها
86 فرهنگ سازمانی مبتنی بر ارزش های اسلامی(مطالعه اخلاق کاری و تعهد سازمانی و بهبود مستمر) (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی جهت گیری های نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری
87 کاربرد دلفی فازی برای ارائه مدل ساختار شکست ریسک زنجیره تأمین در سازمانهای تولیدی مطالعه موردی: صنایع شهرستان بیرجند (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی علوم مدیریت نوین
88 کاربردفناوری اطلاعات سیستم جامع گلستان از دیدگاه کارمندان دانشگاه سیستان و بلوچستان برجلب رضایت مشتریان دانشجویان با استفاده از مدل کارت امتیازی متوازن (دریافت مقاله) دومین همایش سراسری فن آوری اطلاعات و ارتباطات
89 مبانی کرامت انسانی در فرهنگ سازمانی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی پژوهشهای نوین در مدیریت، اقتصاد وحسابداری
90 مدلهای سنجش رضایت مشتری، معرفی و مقایسه (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس بین المللی مدیریت
91 مدیریت دانش شهروندان و ارتباط آن با بهبود عملکرد در شهرداری ها (دریافت مقاله) اولین همایش ملی پژوهش های مهندسی رایانه
92 مدیریت دانش و خلق ارزش افزوده برای بنگاههای اقتصادی (دریافت مقاله) همایش مدیریت تکنولوژی و نوآوری
93 مشارکت الکترونیک شهروندان در دولت الکترونیک: چالش ها و راهکارها (دریافت مقاله) همایش ملی شهر الکترونیک
94 مطالعه زمینه های جذب و نگهداری نیروهای انسانی کارآفرین در استان سیستان و بلوچستان (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی مدیریت و حسابداری
95 مطالعه عوامل تاثیرگذار بر پذیرش اینترانت و بررسی نقش ان در یادگیری الکترونیکی مطالعه موردی (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات
96 مقایسه ای بین روش های تامین مالی دانشگاه های برتر در ایران وآسیا (دریافت مقاله) همایش ملی شرکتهای دانش بنیان فرصت ها و چالش ها و نقش آن در توسعه کشور
97 مهندسی ارزش مبتنی بر فناوری راهکاری استراتژیک در مدیریت کیفیت (دریافت مقاله) کنفرانس ملی مهندسی ارزش و مدیریت هزینه
98 نقش برنامه ریزی منابع سازمانی (ERP) در نوآوری سازمان (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت، کارآفرینی و توسعه اقتصادی
99 نقش خدمات دولت سیار در توسعه بخش کشاورزی روستائی (دریافت مقاله) همایش ملی توسعه روستایی
100 نقش فناوری اطلاعات در معماری سازمان (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت و اقتصاد پویا ایران -مالزی
101 نقش محرک های نوآوری بر ارتقای سطح ظرفیت نوآوری شرکت های دانش بنیانموجود در پارک علم و فناوری (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت، فرهنگ و توسعه اقتصادی
102 نقش مدیریت ارتباط با مشتری درموفقیت شرکت های بیمه ی زاهدان (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس کسب و کار بیمه
103 نقش مدیریت دانش در نوآوری شرکت های بیمه (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس و جشنواره کسب و کار بیمه
104 نقش معماری سازمانی در شرکت های بیمه (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس و جشنواره کسب و کار بیمه
105 نوآوری مشارکتی (الگوی نوآوری مشارکتی پنج مرحله ای در سازمان های کارآفرین) (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس مدیریت تکنولوژی
106 نوع شناسی کارآفرینی و کارافرینان (دریافت مقاله) همایش ملی دانشگاه کارآفرین (صنعت دانش محور)
107 نهادینه شدن نوآوری و نهادینه سازی کارآفرینی در سازمان مطالعه موردی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی خلاقیت شناسی، TRIZ و مهندسی و مدیریبت نوآوری ایران
108 همراستایی مفهومی شکاف دیجیتالی و پذیرش فناوری (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات