آقای حسنعلی غیور

حسنعلی غیور استاد، دانشکده جغرافیا دانشگاه اصفهان (بازنشسته)

آقای حسنعلی غیور

Hasan Ali Ghayour

استاد، دانشکده جغرافیا دانشگاه اصفهان (بازنشسته)

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای حسنعلی غیور در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
سردبیرفصلنامه جغرافیا و توسعه

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 بحران آب در حوضه آبریز گاوخونی و چگونگی سازش با آن از طریق استقرار نظام جامع نرخ گذاری آب (مطالعه موردی :آخرین تاسیسات تامین آب- سد و تونل سوم کوهرنگ) (دریافت مقاله) فصلنامه مخاطرات محیط طبیعی دوره: 7، شماره: 18
2 بررسی تغییرات کیفی آب رودخانه زاینده رود با استفاده از منطق فازی (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و توسعه دوره: 16، شماره: 53
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 (TCI) پهنه بندی اقلیم آسایش گردشگری استان اصفهان با استفاده از شاخص (دریافت مقاله) همایش گردشگری و توسعه پایدار
2 آلودگی های محیطی و اقلیم (دریافت مقاله) دومین همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست
3 آینده گردشگری ایران و جهان (نمونه مورد مطالعه شهرستان زاهدان) (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی مدیریت گردشگری و توسعه پایدار
4 TCI بررسی اقلیم آسایش گردشگری استان چهارمحال و بختیاری براساس مدل (دریافت مقاله) همایش گردشگری و توسعه پایدار
5 برآورد روند تغییرات دبی در حوضه کارون علیا با استفاده از تابع انتقال سری های زمانی (ایستگاه ارمند) (دریافت مقاله) اولین همایش منطقه ای بهره برداری از منابع آب حوضه های کارون و زاینده رود (فرصتها و چالشها)
6 بررسی پتانسیلهای گردشگری کویر مصر به منظور جذب گردشگر (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی علوم جغرافیایی
7 بررسی تأثیر تنش سرمازدگی و یخبندان بر عملکرد محصول بادام و راههای مقابله با آن (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مخاطرات محیطی
8 بررسی تغییرات زمانی و مکانی خشکسالی ها در استان اصفهان (دریافت مقاله) دومین کنفرانس منطقه ای تغییر اقلیم
9 بررسی سیل و بارشهای سنگین سال 2005دراستان چهارمحال وبختیاری (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مقابله با بیابان زایی و توسعه پایدار تالاب های کویری ایران
10 بررسی شکل زمین در مکانیابی کشت نیشکر( مطالعه موردی استان خوزستان) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی علوم جغرافیایی
11 پایش خشکسالی حوضه مرغاب بر اساس شاخص (SPI) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست
12 پهنه بندی اقلیمی کشت نیشکر در استان خوزستان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی علوم جغرافیایی
13 تاثیر پتانسیل های طبیعی بر توسعه کشاورزی و صنایع گردشگری در شهرستانلنجان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی محیط زیست
14 تاثیر پتانسیل های طبیعی و آمایش سرزمین بر شکل گیری صنایع درشهرستان لنجان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی محیط زیست
15 تجزیه و تحلیل اثرات تغییرات بارش در سیل خیزی شهرستان ایذه (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مهندسی محیط زیست
16 تجزیه و تحلیل برف از نظر هیدرومتئورلوژی و اثرات آن بر دبی رودخانه سراب باباحیدر (دریافت مقاله) دومین کنفرانس منطقه ای تغییر اقلیم
17 تغییر اقلیم و منابع آب درایران (دریافت مقاله) پنجمین کنگره بین المللی جغرافیدانان اسلام
18 تغییرات دمایی کره زمین طی سده گذشته (دریافت مقاله) سومین کنفرانس منطقه ای تغییر اقلیم
19 شناسایی روند تغییرات بارش و خشکسالی در حوضه های آبی استان سیستان و بلوچستان (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی جغرافیدانان جهان اسلام
20 کاربرد مدل های فوریه در برآورد دمای ماهانه و آینده نگری آن «مطالعه موردی: دمای مشهد» (دریافت مقاله) سومین کنفرانس منطقه ای تغییر اقلیم
21 مدیریت بحران در نواحی شهری (مدیریت بحران با تأکید بر سیل) (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی زمین، فضا و انرژی پاک
22 مدیریت جامع و پایش خشکسالی حوضه مرغاب بر اساس شاخص بارش استاندارد شده SPI) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی و محیط زیست سالم
23 مطالعه محدودیت های اقلیمی و زمینی کشت نیشکر در استان خوزستان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی علوم جغرافیایی
24 مکانیابی کشت نیشکر با استفاده پارامترهای اقلیمی و سامانه اطلاعات مکانی، مطالعه موردی : استان خوزستان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مهندسی محیط زیست
25 منابع آب و آمایش سرزمین ( مطالعه موردی رودخانه و آبشار تنگه براق (دریافت مقاله) دومین کنفرانس مدیریت منابع آب
26 نقش برنامه ریزی دقیق احداث صنایع بزرگ در استفاده بهینه از پتانسیل های طبیعی شهرستان لنجان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی محیط زیست
27 نگرشی بر اقلیم و ترابری با تاکید بر درجه حرارت و باد در محدوده مطالعاتی محور راه آهن کرمان - زاهدان (دریافت مقاله) سومین کنفرانس منطقه ای تغییر اقلیم