آقای دکتر مهدی رحمان پور

دکتر مهدی رحمان پور دکترا مهندسی استخراج معدن

آقای دکتر مهدی رحمان پور

دکترا مهندسی استخراج معدن

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.