آقای مهندس مرتضی پریچه

مهندس مرتضی پریچه دانشجو دکتری مهندسی معدن استخراج

آقای مهندس مرتضی پریچه

Morteza Pariche

دانشجو دکتری مهندسی معدن استخراج

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای مهندس مرتضی پریچه در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
هیات تحریریهفصلنامه بلور (علمی تخصصی مهندسی معدن)