دکتر سیداحمد حسینی

دکتر سیداحمد حسینی عضو هیات علمی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

دکتر سیداحمد حسینی

Dr. Seyed Ahmad Hosseini

عضو هیات علمی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ابطال پذیری پوپرمبنای نظری هوش مصنوعی (دریافت مقاله) دوفصلنامه شناخت دوره: 10، شماره: 2
2 از منطق ۹ بخشی به منطق ۱۰ بخشی: بررسی سیر تطور آثار منطقی ابن سینا (دریافت مقاله) فصلنامه آینه معرفت دوره: 15، شماره: 4
3 تحلیل معناشناختی روایت ابن سینا از فهم متافیزیک ارسطو (دریافت مقاله) دوفصلنامه حکمت سینوی (مشکوه النور) دوره: 17، شماره: 50
4 تشابه یا تشکیک مفهوم وجود: مقایسه نظریات ارسطو و ابن سینا در مسیله معنای وجود (دریافت مقاله) دوفصلنامه حکمت سینوی (مشکوه النور) دوره: 15، شماره: 46
5 جایگاه علم النفس از منظر ارسطو و ابن سینا (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های فلسفی دوره: 12، شماره: 22
6 خوانشی نو از جایگاه بحث از امکان در نمط پنجم اشارات (دریافت مقاله) دوفصلنامه فلسفه دوره: 44، شماره: 1
7 خوانشی نو از جایگاه بحث از زمان در نمط پنجم کتاب الاشارات و التنبیهات ابن سینا (دریافت مقاله) دوفصلنامه حکمت سینوی (مشکوه النور) دوره: 21، شماره: 57
8 دیدگاه ابن سینا درباره مفاهیم فلسفی؛ معقول اولی یا معقول ثانی (دریافت مقاله) دوفصلنامه فلسفه دوره: 48، شماره: 2
9 ذات گرایی ارسطویی- سینوی و ذات گرایی معاصر (دریافت مقاله) دوفصلنامه حکمت سینوی (مشکوه النور) دوره: 14، شماره: 43
10 روش فلسفی ابن سینا در تفسیر حروف مقطعه قرآن (دریافت مقاله) دوفصلنامه حکمت سینوی (مشکوه النور) دوره: 18، شماره: 52
11 نقد دو دیدگاه رایج در خصوص جایگاه علمالنفس ارسطویی (دریافت مقاله) فصلنامه حکمت و فلسفه دوره: 13، شماره: 50
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 بررسی آثار ابنسینا از منظر اخلاق علمی (بر اساس معیارهای اخلاق علمی مرتن و رزنیک) (دریافت مقاله) همایش ملی اخلاق علم و اخلاق حرفه ای در مکتب علامه طباطبایی (ره)