خانم دکتر عصمت مومنی

دکتر عصمت مومنی استادیار دانشگاه علامه طباطبائی

خانم دکتر عصمت مومنی

Dr. Esmat Momeni

استادیار دانشگاه علامه طباطبائی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی خانم دکتر عصمت مومنی در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
مدیر مسئولفصلنامه مطالعات دانش شناسی

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارزیابی محیط رابط کاربر پایگاه کتابخانه دیجیتال دانشگاه پیام نور با روش مکاشفه ای (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت اطلاعات و دانش شناسی دوره: 1، شماره: 1
2 بررسی رابطه بین مهارت های تفکرانتقادی در مهارت های سواد اطلاعاتی دانشجویان کارشناسی ارشد کتابداری و اطلاع رسانی دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه علامه طباطبایی ورودی 1389 (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت اطلاعات و دانش شناسی دوره: 1، شماره: 2
3 بررسی رابطه راهبردهای شناختی و فراشناختی با رفتار اطلاع جویی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات دانش شناسی دوره: 2، شماره: 5
4 بررسی میزان دقت در بازیابی منابع شنیداری با استفاده از الگوریتم کی - مینز (دریافت مقاله) پژوهشنامه کتابداری و اطلاع رسانی دوره: 6، شماره: 2
5 تحلیل ساختار شبکه همکاری های علمی پژوهشگران حوزهعلوم پایه پزشکی ایران در نمایه استنادی علوم در بازه زمانی 1996 تا 2013 (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات دانش شناسی دوره: 2، شماره: 6
6 تفاوت نظام معنایی کتابداران و کاربران در مصاحبه مرجع با رویکرد هرمنوتیک(مطالعه موردی سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات دانش شناسی دوره: 2، شماره: 7
7 رابطه بین تسهیم دانش و خلاقیت در کتابداران کتابخانههای دانشگاهتربیت مدرس (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات دانش شناسی دوره: 1، شماره: 1
8 رابطه تسهیم دانش و قابلیت نوآوری در کتابخانه های دانشگاهی (دریافت مقاله) پژوهشنامه کتابداری و اطلاع رسانی دوره: 5، شماره: 2
9 سنجش کیفیت خدمات کتابخانه مرکزی دانشگاه علم و فرهنگ ازدیدگاه کاربران (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات دانش شناسی دوره: 1، شماره: 4
10 طراحی مقیاس سنجش توانایی ارایه خدمات مرجع دیجیتال مشترک (دریافت مقاله) پژوهشنامه کتابداری و اطلاع رسانی دوره: 5، شماره: 1
11 نظریه مرجع شیالی راماریتا رانگاناتان در گذر زمان (دریافت مقاله) پژوهشنامه کتابداری و اطلاع رسانی دوره: 5، شماره: 2
12 نگاشت تولیدات علمی حوزه ی اعتیاد در پایگاه وب آو ساینس در سالهای 2013-2008 (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات دانش شناسی دوره: 1، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 بررسی تطبیقی رابطه ی میان اختیارات مدیران کتابخانه های دانشکده ای دانشگاه های علامه طباطبایی و الزهرا(س) و تمایل آنها به بازارگرایی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت در قرن 21
2 موانع، ملاحظات و راهکارهای اجرایی آموزش استفاده کنندگان «تجربیاتی از یک طرح اجرایی» (دریافت مقاله) همایش آموزش استفاده کنندگان و توسعه سواد اطلاعاتی در کتابخانه ها، مراکز اطلاع رسانی و موزه ها
3 نگاهی به جریان داده سازماندهی دانش در کتابخانه، موزه، و آرشیو (دریافت مقاله) دهمین همایش ملی ادکا