خانم راضیه مردی

راضیه مردی کارشناس ارشد، دانشگاه علامه طباطبائی

خانم راضیه مردی

Razieh Mardi

کارشناس ارشد، دانشگاه علامه طباطبائی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی خانم راضیه مردی در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
مدیر اجراییفصلنامه مطالعات دانش شناسی
طراح جلد و صفحه آرافصلنامه پژوهش در نظام های آموزشی