آقای دکتر داریوش نوروزی

دکتر داریوش نوروزی دانشیار، دانشگاه علامه طباطبائی

آقای دکتر داریوش نوروزی

Dr. Daryoush Norouzi

دانشیار، دانشگاه علامه طباطبائی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر داریوش نوروزی در مجلات و ژورنالها

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثربخشی آموزش مهارت های شناختی و فراشناختی بر میزان استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات در بین کارکنان بیمه مرکزی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه روان شناسی تربیتی دوره: 6، شماره: 18
2 اثیر چندرسانه ای بر میزان یادگیری و یادداری درس لوحه نویسی فارسی (دریافت مقاله) فصلنامه روان شناسی تربیتی دوره: 8، شماره: 24
3 اعتبار یابی ابزاری برای پیش بینی موفقیت دانشجویان مهندسی دریادگیری الکترونیکی (دریافت مقاله) فصلنامه آموزش مهندسی ایران دوره: 15، شماره: 57
4 اعتباریابی الگوی طراحی آموزشی، برای آموزش اخلاق (دریافت مقاله) فصلنامه روان شناسی تربیتی دوره: 12، شماره: 40
5 بررسی تاثیر مدل طراحی آموزشی رایگلوث بر یادگیری و یادداری درس علوم تجربی سال دوم راهنمایی1 (دریافت مقاله) فصلنامه روان شناسی تربیتی دوره: 10، شماره: 33
6 بررسی تأثیر رنگ در فیلم های آموزشی بر میزان یادگیری (دریافت مقاله) فصلنامه دانش و تندرستی دوره: 3، شماره: 3
7 بررسی وضعیت موجود صلاحیت های فناورانه دانشجو معلمان بر اساس استانداردهای یونسکو (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در نظام های آموزشی دوره: 10، شماره: 32
8 پرورشخلاقیت با بهره گیری از روش تدریس بدیعه پردازی در درس زبان انگلیسی (دریافت مقاله) فصلنامه ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی دوره: 1، شماره: 4
9 تاثیر آموزش آموزه های تربیتی قرآن کریم بر توانمندسازی کارکنان سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری قدس (دریافت مقاله) دوفصلنامه اسلام و مدیریت دوره: 6، شماره: 12
10 تاثیر آموزش چندرسان های بر میزان یادگیری و یادداری درس ریاضی دانش آموزان پسر در خود مانده (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی افراد استثنایی دوره: 1، شماره: 4
11 تاثیر آموزش غنی شده با تلفن همراه بر میزان انگیزش پیشرفت تحصیلی، مشارکت و یادگیری دانش آموزان آسیب دیده بینایی (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی افراد استثنایی دوره: 6، شماره: 23
12 تاثیر رویکرد یادگیری مبتنی بر وظیفه برافزایش درک مطلب یادگیرندگانزبان انگلیسی بهعنوان زبان خارجی (دریافت مقاله) فصلنامه فناوری آموزش و یادگیری دوره: 1، شماره: 1
13 تاثیر فناوری های هوشمندسازی مدارس بر خلاقیت دانش آموزان (دریافت مقاله) فصلنامه ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی دوره: 7، شماره: 4
14 تحلیل عاملی اکتشافی و تاییدی مقیاس انگیزش وظایف شغلی اساتید (دریافت مقاله) فصلنامه روان شناسی تربیتی دوره: 11، شماره: 36
15 رابطه استفاده از شبکه های اجتماعی مجازیبا هویت جوانان شهر تهران (دریافت مقاله) فصلنامه فرهنگ مشاوره و روان درمانی دوره: 7، شماره: 28
16 ساخت، اعتباریابی و رواسازی پرسشنامه یادگیری صلاحیت های فناورانه دانشجو معلمان (دریافت مقاله) فصلنامه فناوری آموزش دوره: 12، شماره: 2
17 مقایسه اثربخشی طراحی آموزشی دو روش ابداعانه حل مسئله و بارش مغزی بر میزان خلاقیت دانشجویان دورههای آموزش الکترونیکی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی (دریافت مقاله) فصلنامه ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی دوره: 1، شماره: 4
18 مقایسه اثربخشی کاربرد رسانه های مختلف آموزشی در مفهوم سازی (دریافت مقاله) فصلنامه روان شناسی تربیتی دوره: 3، شماره: 9
19 مقایسه اثربخشی لینک های متنی تکرار شونده و لینک های ارجاعی درون متنی بر یادگیری و یادداری واژگان و درک مطلب زبان انگلیسی (دریافت مقاله) دوره: ، شماره:
20 مقایسه انگیزش پیشرفت تحصیلی دانشجویان در نظام آموزش حضوری والکترونیکی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات روانشناسی و علوم تربیتی دوره: 2، شماره: 2
21 مقایسه تاثیر سه روش آموزش حضوری، الکترونیکی و تلفیقیبر یادگیری و یادداری دانشجویان رشته علوم تربیتی دانشگاه علامه طباطبائی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در نظام های آموزشی دوره: 8، شماره: 24
22 مقایسه مهارت های اجتماعی دانشجویان نظام آموزش حضوری و الکترونیکی (دریافت مقاله) فصلنامه فناوری آموزش دوره: 13، شماره: 1
23 میزان اثر بخشی بازی رایانه ای جمع اعداد در یادگیری و یادداری در درس ریاضی اول ابتدایی (دریافت مقاله) فصلنامه روان شناسی تربیتی دوره: 9، شماره: 28
24 نقش والدین و همکلاسی هایی که ازفناوری اطلاعات و ارتباطات استفاده میکنند بر انتخاب رشته ی تحصیلی دانش آموزان (شهر دوشنبه تاجیکستان) (دریافت مقاله) فصلنامه روان شناسی تربیتی دوره: 12، شماره: 42
25 واکاوی پذیرش نوآوری های برنامه درسی در نظام آموزش عالی (مورد مطالعه: آیین نامه بازنگری برنامه درسی دانشگاه های ایران) (دریافت مقاله) فصلنامه روان شناسی تربیتی دوره: 9، شماره: 27
26 یادیارها در تدریس کلمات انگلیسی (دریافت مقاله) فصلنامه روان شناسی تربیتی دوره: 6، شماره: 16
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آموزش فعال فناورانه(TEAL) رویکردی یادگیرنده محور و فناورانه محوردر آموزش علوم (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی راهکارهای توسعه وترویج آموزش علوم در ایران
2 بررسی رابطه بین سبک های یادگیری با خودکار آمدی رایانه ای در دانشجویان مقطع کارشناسی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی روانشناسی و علوم تربیتی
3 بررسی رابطه تکنولوژی های نوین ارتباطات راه دور و رسانه ها با سیستم حمل ونقل هوشمند (ITS ) و امنیت و ایمنی S&Sجاده ای (دریافت مقاله) دومین همایش سیستم های حمل و نقل هوشمند جاده ای
4 بررسی میزان استفاده از ابزارهای ارتباطی همزمان چت و رابطه آن با مهارت اجتماعی ابراز وجود و خودکنترلی دانشجویان (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی
5 بررسی میزان استفاده دانشجویان از ابزارهای ارتباطی ناهمزمان وبلاگ و رابطه آن با مهارت اجتماعی ابراز وجود و خودکنترلی آنها (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی
6 تاثیر آموزش کارگاهی و آموزش با نرم افزار برمیزان یادگیری و یادداری درس ریاضی (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی علوم تربیتی و روان شناسی
7 تأثیر استفاده از تصاویرآموزشی در حین تدریس بررشد هوش فضایی دانش آموزان (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی پژوهشهای نوین در علوم انسانی
8 توصیف ارتباط سواد رایانه ای و سواد اینترنتی دانشجویان مقطع کارشناسی دانشگاه آزاد تهران جنوب (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی نوآوری در مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات
9 سیستم آموزشگر هوشمند، روش انطباق فرایند یادگیری با تفاوتهای فردی یادگیرندگان در آموزش الکترونیکی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس دانشجویی آموزش الکترونیکی
10 شناسایی نیازهای آموزشی خانوارهای منطقه 19 تهران بر اساس سرفصل موضوعات آموزشی محیط زیست (دریافت مقاله) دومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست
11 شناسایی نیازهای آموزشی شهروندان منطقه 19 تهران بر اساس سرفصل موضوعات آموزشی محیط زیست (دریافت مقاله) پنجمین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست
12 طراحی آموزش الکترونیکی دوره مهارتهای تفکر خلاق با روش بارش مغزی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس دانشجویی آموزش الکترونیکی
13 عامل تغییر تسهیل گر یا تضمین کننده تغییر در نظام آموزشی (دریافت مقاله) همایش ملی تغییر برنامه درسی دوره های تحصیلی آموزش و پرورش
14 لزوم شفافیت در ملاک های ارزیابی درونی آموزش محیط زیست شهروندان (دریافت مقاله) سومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست
15 مروری انتقادی بر نظریه های طبقه بندی اهداف آموزشی در حیطه شناختی و مقایسه آنها (دریافت مقاله) دومین کنفرانس دانش و فناوری روانشناسی،علوم تربیتی و جامعه شناسی ایران
16 نظریه های یادگیری وآموزش علوم (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی راهکارهای توسعه وترویج آموزش علوم در ایران
17 هشت اصل کاربردی مبتنی بر نظریه برای موفقیت یادگیرنده الکترونیکی (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی و سومین کنفرانس بین المللی یادگیری و آموزش الکترونیک