آقای دکتر حمید علیزاده

دکتر حمید علیزاده استاد دانشگاه علامه طباطبایی

آقای دکتر حمید علیزاده

Dr. Hamid Alizadeh

استاد دانشگاه علامه طباطبایی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر حمید علیزاده در مجلات و ژورنالها

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثربخشی آموزش رایانه یار بر حافظه کاری بر بهبود کارکردهای اجرایی و عملکرد ریاضیات دانش آموزان با اختلال ریاضیات (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی افراد استثنایی دوره: 3، شماره: 11
2 اثربخشی آموزش رایانه یار بر حافظه کاری بر بهبود کارکردهای اجرایی و عملکرد ریاضیات دانش آموزان با اختلال ریاضیات1 (دریافت مقاله) فصلنامه روان شناسی تربیتی دوره: 9، شماره: 30
3 اثربخشی باز توانی شناختی رایانه یار بر بازداری پاسخ کودکان دارای اختلال نارسایی توجه - بیش فعالی (نوع اغلب بی توجه) (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی افراد استثنایی دوره: 5، شماره: 19
4 ارزیابی و رتبه بندی معیارهای اخلاق حرفه ای و ارتباط آن بارضایت شغلی (دریافت مقاله) فصلنامه اخلاق دوره: 13، شماره: 25
5 انگیزه پیشرفت در دانش آموزان دارای اختلال نارسایی توجه/ بیش فعالی با و بدون مصرف ریتالین و گروه عادی (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی افراد استثنایی دوره: 4، شماره: 16
6 بررسی اثر اموزش مدیریت به مادران بر بهبود شیوه های فرزند پروزی و کاهش نشانه های اختلال نارسایی توجه / بیش فعالی فرزندان (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی افراد استثنایی دوره: 1، شماره: 1
7 بررسی کارکردهای اجرایی استدلال، برنامه ریزی سازمان دهی و حافظه کاری در دانش آموزان با و بدون اختلال ریاضی در مقطع ابتدایی استان تهران (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی افراد استثنایی دوره: 2، شماره: 5
8 بررسی و مقایسه رابطه حافظه کاری و حافظه کاذب در دانش آموزان با و بدون اختلال نارسایی توجه- بیش فعالی (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی افراد استثنایی دوره: 4، شماره: 13
9 بررسی ویژگی های روانسنجی پرسشنامه درجه بندی رفتاری کارکردهای اجرایی ( بریف) درکودکان 6 تا 12 سال (دریافت مقاله) فصلنامه اندازه گیری تربیتی دوره: 8، شماره: 30
10 تاثیر تمرین های روانی حرکتی بر بهبود خوانایی دست خط در دانش اموزان ابتدایی (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی افراد استثنایی دوره: 8، شماره: 30
11 تأثیر آموزش مهارتهای مثبت اندیشی بر خلاقیت دانش آموزان دختر سال اول دبیرستان (دریافت مقاله) فصلنامه ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی دوره: 1، شماره: 4
12 تدوین برنامه آموزش مستقیم و ارزیابی اثربخشی آن بر مهارت های حل مساله ریاضی در دانش آموزان با اختلال یادگیری ویژه (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی افراد استثنایی دوره: 6، شماره: 24
13 تدوین برنامه آموزش والدین برای خانواده های دارای فرزندان با اختلال نارسایی توجه/بیش فعالی و تاثیر آن در کاهش نشانه ها و کارکرد خانواده (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی افراد استثنایی دوره: 2، شماره: 7
14 تدوین برنامه آموزشی کارکردهای اجرایی (بازداری پاسخ، به روز رسانی، توجه پایدار) و ارزیابی میزان اثربخشی آن بر کاهش نشانه های کودکان با اختلال نارسایی توجه/ بیش فعالی (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی افراد استثنایی دوره: 7، شماره: 26
15 تدوین برنامه مبتنی بر الگوی پاسخ به مداخله و تعیین اثربخشی آن بر بهبود املانویسی (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی افراد استثنایی دوره: 6، شماره: 22
16 دقیق آموزی: مداخله ای رفتاری برای دانش آموزان با اختلال یادگیری خواندن (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی افراد استثنایی دوره: 5، شماره: 20
17 رویکرد آدلر-گلاسر به اختلال نافرمانی مقابله ای: مطالعه مروری نظامند (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی افراد استثنایی دوره: 7، شماره: 28
18 ساخت و ویژگی های روان سنجی ساختار عاملی و پایایی مقیاس علاقه اجتماعی برای کودکان ایرانی 4 تا 12 سال (دریافت مقاله) فصلنامه اندازه گیری تربیتی دوره: 5، شماره: 19
19 طراحی نرم افزار آموزشی خانواده محور و ارزیابی اثربخشی آن بر توجه انتخابی در دانش آموزان با اختلال خواندن (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی افراد استثنایی دوره: 8، شماره: 32
20 فراتحلیل مطالعات همه گیری شناسی اختلال نارسایی توجه /بیش فعالی در دانش آموزان دبستانی (دریافت مقاله) فصلنامه اندازه گیری تربیتی دوره: 3، شماره: 12
21 مدل دلزدگی زناشویی در ارتباط با الگوی ابعادی ارتباط با خدا، کنترل فکر و زبان (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات اسلام و روانشناسی دوره: 10، شماره: 19
22 مقایسه پیشرفت مهارت نوشتن در دانش آموزان با اختلال نارسایی توجه/بیش فعالی و عادی پایه اول ابتدایی (دریافت مقاله) فصلنامه روان شناسی تربیتی دوره: 3، شماره: 8
23 مقایسه مهارت نوشتاری در میان دانش آموزان پایه اول دبستان با و بدون تجربه ی پیش از دبستان (دریافت مقاله) فصلنامه روان شناسی تربیتی دوره: 9، شماره: 28
24 مقایسه میزان سلامت روان، انگیزه پیشرفت و عملکرد تحصیلی در دانش آموزان دارای اختلال نارسایی توجه/بیش فعالی و دانش آموزان عادی (دریافت مقاله) فصلنامه روان شناسی تربیتی دوره: 6، شماره: 16
25 واکاوی اثربخشی نوروفیدبک در درمان اختلال نارسایی توجه/بیش فعالی (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی افراد استثنایی دوره: 7، شماره: 28
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارائه یک الگوریتم زمان بندی منابع مبتنی بر تخصیص وظایف جهت بهبود خدمات رایانش ابری (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس ملی علوم و مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات
2 ارزیابی اثرات مسئله بحران آب بر توسعه سکونتگاههای روستایی با استفاده از GIS (منطقه مورد مطالعه: دریاچه پریشان) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی بحران آب
3 ارزیابی استراتژیک هویت برند درسازمانها با استفاده از مدل آکر در شرکتهای بیمه ایران و بیمه آسیا (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری
4 ارزیابی مصرف مکمل EPA و DHA بر سطوح پلاسمایی شاخص های التهابی سیستمیک و آسیب عضله اسکلتی در موش های نر تمرین کرده بدنبال هشت هفته فعالیت ورزشی شدید هوازی (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی دانشجویان تربیت بدنی و علوم ورزشی ایران
5 الگوی ابعادی ارتباط با خدا در مدل دلزدگی زناشویی با میانجی گری کنترل فکر (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد و علوم انسانی
6 برآورد ارزش اقتصادی آب کشاورزی در شهرستان کهنوج با استفاده از رهیافت اقتصاد سنجی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی اثرات خشکسالی و راهکارهای مدیریت آن
7 بررسی تاثیر برند فردی بر توسعه برند سازمانی مطالعه موردی : شعبات مرکزی بانک ملت (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مدیریت و اقتصاد جهانی
8 بررسی تاثیر فاکتورهای سازمانی موثر بر ارزش ویژه برند شرکت های بیمه ایران و بیمه آسیا (دریافت مقاله) سومین کنفرانس جهانی مدیریت، اقتصاد حسابداری و علوم انسانی در آغاز هزاره سوم
9 بررسی تاثیر هویت برند بر عملکرد سازمانی در شرکت بیمه ایران (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در مدیریت و حسابداری
10 بررسی تاثیر هویت برند بر عملکرد سازمانی شرکت بیمه ایران (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت و حسابداری
11 بررسی تاثیر هویت برند بر کیفیت خدمات بیمه ای از طریق نقش میانجی مدیریت دانش (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت و حسابداری
12 بررسی تأثیر تعداد لایه الیاف سیستم GFRP و CFRP به روش سطحی با مهار انتهایی و بدون مهار انتهایی بر مقاومت خمشی و شکل پذیری تیرهای بتن آرمه (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی معماری و منظر شهری پایدار
13 بررسی تطبیقی تحریک به ارتکاب جرم در نظام کیفری ایران و آمریکا (دریافت مقاله) کنگره بین المللی علوم و مهندسی
14 بررسی تطبیقی جرم تبانی درنظام حقوق کیفری ایران وآلمان (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی فقه و حقوق،وکالت و علوم اجتماعی
15 بررسی جرم اسیدپاشی در حقوق کیفری ایران (دریافت مقاله) اولین همایش ملی علوم اجتماعی، علوم تربیتی، روانشناسی و امنیت اجتماعی
16 بررسی شیوه های فرزندپروری منطقه مدار؛ سهل انگارانه؛ سختگیرانه در بین دانش آموزان عادی و تیزهوش شهر بیرجند (دریافت مقاله) کنفرانس سراسری دانش و فناوری علوم تربیتی مطالعات اجتماعی و روانشناسی ایران
17 بررسی علاق اجتماعی در بین دانش اموزان نوجوان عادی و تیزهوش شهر بیرجند (دریافت مقاله) کنفرانس سراسری دانش و فناوری علوم تربیتی مطالعات اجتماعی و روانشناسی ایران
18 بررسی عوامل و استراتژی موثر بر تجاری سازی محصول در شرکت های دانش بنیان شهر تهران (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس مدیریت دانش
19 بررسی عوامل و استراتژی موثر بر تجاری سازی محصول در شرکت های دانشبنیان شهرتهران (دریافت مقاله) کنفرانس سالانه رویکردهای نوین پژوهشی در علوم انسانی
20 بررسی مولفه های اقتصاد مقاومتی از دیدگاه مقام معظم رهبری و منظر قرآن کریم (دریافت مقاله) دومین کنفرانس جامع و بین المللی اقتصاد مقاومتی
21 بررسی نقش هوش معنوی بر اخلاق حرفه ای کارکنان (مورد مطالعه:کارکنان دانشگاه سیستان و بلوچستان) (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت و مهندسی صنایع در عصر نوین
22 بررسی و رتبه بندی شاخص های موثر بر کیفیت خدمات ، مطالعه موردی :ستاد قرارگاه پدافند هوایی خاتم الانبیاء (ص) (دریافت مقاله) همایش بین المللی مدیریت
23 بررسی همدلی با دیگران؛ دلگرمی؛ برابری در برابر کهتری و تکلیف مسئولیت پذیری بیندانش آموزان نوجوان عادی وتیزهوش شهر بیرجند (دریافت مقاله) کنفرانس سراسری دانش و فناوری علوم تربیتی مطالعات اجتماعی و روانشناسی ایران
24 برسی چالش های امنیتی در کارایی شبکه اقتضایی وسایل نقلیه (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات
25 بهره‌گیری از فنون تحلیل شبکه های اجتماعی در مصورسازی شبکه‌های ارتباطات علمی (دریافت مقاله) همایش محتوای ملی در فضای مجازی
26 تبیین اقتصاد مقاومتی از منظر قرآن و دیدگاه مقام معظم رهبری (دریافت مقاله) همایش بین المللی مدیریت، اقتصاد و بازاریابی
27 تخصصگرایی با رویکرد پیشگیری از رفتار اطفال و نوجوانان معارض با قانون (دریافت مقاله) کنفرانس ملی تحقیقات علمی جهان در مدیریت،حسابداری،حقوق و علوم اجتماعی
28 رابطه سطوح نظریه ذهن با کارکردهای اجرایی در دانشآموزان کم توان ذهنی خفیف (دریافت مقاله) دومین همایش ملی راهکارهای توسعه و ترویج علوم تربیتی، روانشناسی، مشاوره و آموزش در ایران
29 کاهش تاثیر حملات اختلال سرویس در شبکه اقتضایی وسایل نقلیه (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات
30 کنترل زبان در مدل دلزدگی زناشویی با میانجی گری کنترل فکر (دریافت مقاله) نخستین کنگره بین المللی جامع روانشناسی ایران
31 ماهیت حداقل سن مسیولیت کیفری اطفال و نوجوانان در حقوق کیفری ایران با اسناد بینالمللی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس پژوهش در فقه، حقوق و علوم اسلامی
32 مسیولیت بیت المال در پرداخت دیه، یاریگر عدالت کیفری جلوه های از عدالت ترمیمی (دریافت مقاله) کنگره بین المللی علوم و مهندسی
33 مطالعه مسوولیت کیفری معاون جرم در فضای سایبر در حقوق کیفری ایران (دریافت مقاله) کنفرانس ملی اندیشه های نوین و خلاق در مدیریت،حسابداری مطالعات حقوقی و اجتماعی
34 مقابله با تهدیدات اقتصادی و نظامی غرب با استفاده از اقتصاد مقاومتی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس جامع و بین المللی اقتصاد مقاومتی
35 مقایسه افسردگی در کودکان دختر و پسر با آسیب بینایی و عادی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی راهکارهای توسعه و ترویج علوم تربیتی، روانشناسی، مشاوره و آموزش در ایران
36 مقایسه توجه انتخابی و سرعت پردازش شناختی در دانش آموزان با و بدون اختلال نارسایی توجه/ بیش فعالی (ADHD) شهر تهران (دریافت مقاله) اولین همایش ملی روانشناسی و خانواده
37 مقایسه کارکردهای اجرایی در دانش آموزان کم توان ذهنی خفیف دختر و پسر (دریافت مقاله) دومین همایش ملی راهکارهای توسعه و ترویج علوم تربیتی، روانشناسی، مشاوره و آموزش در ایران
38 مقایسه محیط خانواده در نوجوانان کم توان ذهنی خفیف و عادی در شهر بیرجند (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی روانشناسی خانواده گامی در ترسیم الگوی مطلوب خانواده
39 مقایسه محیط خانواده در نوجوانان کم توان ذهنی خفیف و عادی شهر بیرجند (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی توانمندسازی فردی اجتماعی افراد با نیازهای ویژه
40 نگاهی جامعه شناسانه به فرصت ها و چالش های رابطه با جنس مخالف در فضای مجازی (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی روانشناسی، علوم تربیتی و مطالعات اجتماعی