آقای دکتر محمدعلی بابایی

دکتر محمدعلی بابایی دانشیار گروه حقوق کیفری دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین

آقای دکتر محمدعلی بابایی

Dr. Mohamad Ali Babaei

دانشیار گروه حقوق کیفری دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر محمدعلی بابایی در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
هیات تحریریهفصلنامه پژوهش حقوق کیفری

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ابعاد جرم زایی سیاست مسکن مهر (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش حقوق کیفری دوره: 3، شماره: 9
2 ارکان جرایم قابل گذشت در حقوق کیفری ایران (دریافت مقاله) دوفصلنامه آموزه های حقوق کیفری دوره: 7، شماره: 14
3 جایگاه قانونی توسل به شاخص های زیستی روانی اجتماعی در تشخیص حالت خطرناک (دریافت مقاله) دوفصلنامه آموزه های حقوق کیفری دوره: 8، شماره: 16
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اصلاح و درمان بزهکاران از منظر حقوق کیفری ایران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی پژوهش های نوین ایران و جهان در روانشناسی و علوم تربیتی، حقوق و علوم اجتماعی
2 بافت های قدیمی شهر و تاثر مدرنیته و تکنولوژی بر آن (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی شهرسازی، مدیریت شهری و توسعه پایدار
3 بررسی اثر تراکم و ژنوتیپ بر عملکرد و اجزاءی عملکرد جو در منطقه شهر ری (دریافت مقاله) چهارمین همایش بین المللی مهندسی کشاورزی و محیط زیست با رویکرد توسعه پایدار
4 بررسی رابطه فقر و بزهکاری کودکان کار خیابانی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی آینده پژوهی، علوم انسانی و امنیت اجتماعی
5 بررسی علل بزهکاری کودکان کار خیابانی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی آینده پژوهی، علوم انسانی و امنیت اجتماعی
6 بررسی علل بزهکاری کودکان کار خیابانی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی مهندسی و علوم انسانی
7 نقش تصویر ذهنی از بانک و موانع تغییر در وفاداری مشتریان مورد مطالعه: شعب بانک ملی شهر کرج (دریافت مقاله) سومین کنفرانس توانمندسازی جامعه در حوزه علوم انسانی و مطالعات مدیریت
8 نقش منابع انسانی (HR) در اثر بخشی شرکتهای مادر (هلدینگها) و مجموعه (دریافت مقاله) دومین کنفرانس توسعه منابع انسانی