آقای دکتر غلامرضا لطیفی

دکتر غلامرضا لطیفی دانشیار- دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبائی

آقای دکتر غلامرضا لطیفی

Dr. Gholamreza Latifi

دانشیار- دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبائی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر غلامرضا لطیفی در مجلات و ژورنالها

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 آسیب شناسی پدافندی ساختار شهری با استفاده از تحلیل سلسله مراتبی AHP و GIS . مطالعه موردی شهر گرگان (دریافت مقاله) مجله آمایش جغرافیایی فضا دوره: 3، شماره: 10
2 ارزیابی آسیب پذیری کالبدی بافت منطقه یک شهر تهران در برابر زلزله احتمالی با استفاده از روش IHWP و سیستم GIS (دریافت مقاله) فصلنامه اطلاعات جغرافیایی ( سپهر) دوره: 25، شماره: 100
3 ارزیابی نقش گردشگری شهری در توسعه اقتصادی محیطی شهر بابلسر (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد و مدیریت شهری دوره: 1، شماره: 3
4 بررسی تاثیر اماکن مذهبی در احساس امنیت زنان (مورد مطالعه : امامزاده یحیی شهر ساری ). (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه ریزی رفاه و توسعه اجتماعی دوره: 9، شماره: 33
5 بررسی تاثیر سلامت اجتماعی بر میزان کیفیت زندگی کارکنان بانک ملی شهر تهران (دریافت مقاله) فصلنامه مددکاری اجتماعی دوره: 2، شماره: 5
6 بررسی تطبیقی آراء روش شناختی ماکس وبر و پیتر وینچ (دریافت مقاله) فصلنامه علوم اجتماعی دوره: 16، شماره: 46
7 بررسی عوامل اجتماعی موثر بر تمایل ساکنان بافت های فرسوده به نوسازی(مطالعه موردی: محله امامزاده عبدالله تهران) (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه ریزی رفاه و توسعه اجتماعی دوره: 3، شماره: 10
8 بررسی فضاهای نابرابر شهری در تهران سالهای 1375 تا 1390 (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه ریزی توسعه شهری و منطقه ای دوره: 1، شماره: 1
9 بررسی نقش برنامه ریزی ناحیه ای بر رفاه اجتماعی از دیدگاه مردم. (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه ریزی رفاه و توسعه اجتماعی دوره: 8، شماره: 31
10 بررسی وتحلیل شاخص های مسکن شهری به منظور تعیین اولویت برنامه ریزی مسکن مطالعه موردی: مناطق 22 گانه شهر تهران (دریافت مقاله) دوفصلنامه معماری و شهرسازی پایدار دوره: 4، شماره: 1
11 پهنه بندی آمایش دفاع شهری تهران با استفاده از مدل فرایند تحلیل شبکه ای ANP (دریافت مقاله) فصلنامه اطلاعات جغرافیایی ( سپهر) دوره: 27، شماره: 107
12 تاثیر جهانی شدن بر توسعه اجتماعی با تاکید بر شرایطاجتماعی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه ریزی رفاه و توسعه اجتماعی دوره: 1، شماره: 3
13 تاثیر مناطق ویژه اقتصادی بر رفاه و توسعه اجتماعی مناطقشهری و روستایی(مطالعه موردی: منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان) (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه ریزی رفاه و توسعه اجتماعی دوره: 7، شماره: 27
14 تبیین و ارزیابی تاثیرات مولفه های محیطی بر شکل گیری الگوهای رفتاری در فضاهای شهری (از نظریه تا عمل : مطالعه میدان تجریش) (دریافت مقاله) ماهنامه باغ نظر دوره: 15، شماره: 69
15 تحلیل کیفیت فضاهای عمومی مرکزی شهر تهران و پیامدهای آن بر رفاه شهری (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه ریزی رفاه و توسعه اجتماعی دوره: 10، شماره: 39
16 توسعه شهری پایدار و توسعه فرهنگی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم اجتماعی دوره: 10، شماره: 22
17 جایگاه مناطق آزاد در برنامه ریزی منطقه ای ایران (دریافت مقاله) فصلنامه علوم اجتماعی دوره: 13، شماره: 36
18 رتبه بندی سطح رفاه اجتماعی شهرستان های استان زنجان با استفاده از تکنیک TOPSIS (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه ریزی رفاه و توسعه اجتماعی دوره: 2، شماره: 7
19 سیر تحول برنامه های آمایش سرزمین در برنامه های قبل و بعد از انقلاب (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه ریزی رفاه و توسعه اجتماعی دوره: 1، شماره: 1
20 شناسایی و تدوین مدیریت هماهنگ شهری در کلان شهر اصفهان (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه ریزی رفاه و توسعه اجتماعی دوره: 9، شماره: 36
21 عوامل موثر بر کیفیت زندگی جانبازان شهرستان دزفول (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه ریزی رفاه و توسعه اجتماعی دوره: 3، شماره: 9
22 فراتحلیلی بر روش و محتوای مقالات فصلنامه علوم اجتماعی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم اجتماعی دوره: 20، شماره: 63
23 مدیریت شهری در ایران (محدودیت ها، چالش ها و راه کارها) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم اجتماعی دوره: 11، شماره: 27
24 نقش رسانه های جمعی در مدیریت شهری مطالعه موردی مناطق 22گانه شهرداری تهران (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد و مدیریت شهری دوره: 4، شماره: 16
25 هرمنوتیکت از دیدگاه هایدگر در شهرسازی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم اجتماعی دوره: 12، شماره: 30
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آسیب شناسی پدافندی ساختارشهری بااستفاده ازتحلیل سلسله مراتبی AHP,GIS مطالعه موردی شهرگرگان (دریافت مقاله) همایش ملی معماری، فرهنگ و مدیریت شهری
2 ارزیابی بازار زمین و مسکن در مدیریت شهری مطالعه موردی: شهرمیاندوآب (دریافت مقاله) همایش بین المللی مدیریت
3 ارزیابی تطبیقی کاربری آموزشی با تاکید بر عدالت اجتماعی در شهر تهران و مکانیابی بهینه احداث مدارس جدید به کمک روش کارتوگرافی (نمونه موردی: نواحی 1 مناطق 6 و 13) (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی برنامه‌ریزی و مدیریت شهری با تأکید بر مؤلفه‌های شهر اسلامی
4 ارزیابی عملکرد مدیریت شهری بر پایه ی سنجش میزان رضایت شهروندان (نمونه موردی: منطقه 10 شهر اصفهان) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی جغرافیا، شهرسازی و توسعه پایدار
5 Planning to Improve Physical Structure of Semnan Historical Urban Texture (Case Study: Historical Axis of Semnan City) (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی اقتصاد، مدیریت و علوم مهندسی
6 بررسی روند جدایی گزینی فضایی در تهران در بین سالهای 1375تا1390 (دریافت مقاله) کنفرانس ملی الکترونیکی توسعه پایدار در علوم جغرافیا و برنامه ریزی، معماری و شهرسازیاولین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم جغرافیا و برنامه ریزی، معماری و شهرسازی
7 بررسی و تحلیل ساختار نظام شهرسازی در ایران (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی نیارش شهر پایا
8 بررسی و شناخت موانع فرهنگ مشارکت شهروندی و تحقق جامعه مدنی(نمونه موردی: منطقه 10 شهر اصفهان) (دریافت مقاله) همایش ملی شهرسازی فرهنگ گرا
9 بررسی و شناخت ویژگی های شهرسازی در دوره رضاشاه از لحاظ کالبدی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی معماری، شهرسازی، عمران، هنر و محیط زیست؛ افق های آینده، نگاه به گذشته
10 تدوین الگوی مدیریت محله محور با رویکرد توسعه پایدار (نمونه موردی: محلات مسجد الزهرا، 15 خرداد و نظامی، شهر زرین شهر اصفهان) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی در جستجوی شهر فردا و اکاوی مفاهیم و مصادیق در شهر اسلامی - ایرانی
11 توانمندسازی حاشیه نشینان شهری (با مطالعه موردی محله عیدگاه سبزوار) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی جغرافیا، شهرسازی و توسعه پایدار
12 توسعه شهری تهران در تبادل با انقلاب صنعتی اروپا (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران،معماری و شهرسازی ایران معاصر
13 جایگاه مدیریت بحران با تاکید بر جلوه های نوین بحران در شهرتهران (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی معماری، شهرسازی، عمران، هنر و محیط زیست؛ افق های آینده، نگاه به گذشته
14 ردپای اکولوژیک بر طراحی شهری منطقه 22 تهران (دریافت مقاله) کنفرانس عمران,معماری و شهرسازی کشورهای جهان اسلام
15 رشد هوشمند شهری با تاکید برعدالت، امنیت و ابزارهای ارتباطی (کارت مالک) (دریافت مقاله) هفتمین کنگره انجمن ژئوپلیتیک ایران (جغرافیای سیاسی شهر)
16 سنجش ترافیک و نحوه ارزیابی ظرفیت شبکه معابر به وسیله سنسورهای چشم الکترونیکی در مدیریت شهری (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی نیارش شهر پایا
17 سنجش و ارزیابی شاخص های توسعه پایدار با تاکید بر کیفیت زندگی درمحله های شهری(مطالعه موردی محله کلپا شهر همدان) (دریافت مقاله) سومین همایش ملی الگوی معماری و شهرسازی اسلامی در افق 1404
18 شناسایی و ارزیابی معیارهای موثر بر کیفیت سکونت محیط های مسکونی (نمونه موردی محله کیانپارس شهر اهواز) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس شهرسازی،مدیریت و توسعه شهری
19 شهرهای زیارتی وتامین مالی پایدار شهرداریها چالش ها و راهبردها (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس ملی برنامه‌ریزی و مدیریت شهری با تأکید بر راهبردهای توسعه شهری 
20 فرایند بهسازی و نوسازی بافت های فرسوده شهری،با تاکید بر ابعاد اجتماعی و فرهنگی مطالعه موردی: محله مقدم- شهرداری منطقه 17 (دریافت مقاله) همایش ملی بافت های فرسوده و تاریخی شهری: چالش ها و راهکارها
21 نقش صنایع فرهنگی در ایجاد فضاهای شهری خلاق ( مورد مطالعه: خیابان انقلاب) (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی سازه ، معماری و توسعه شهری
22 نگاهی به سیر تحولات نظریه های برنامه ریزی شهری (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی نیارش شهر پایا