آقای دکتر خلیل کلانتری

دکتر خلیل کلانتری استاد دانشگاه تهران

آقای دکتر خلیل کلانتری

Dr. Khalili Kalantari

استاد دانشگاه تهران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر خلیل کلانتری در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
هیات تحریریهفصلنامه برنامه ریزی توسعه شهری و منطقه ای

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اعتبارسنجی شاخص های ترویجی به منظور رتبه بندی استان ها از نظر فعالیت های آموزشی- ترویجی (دریافت مقاله) دو فصلنامه کشاورزی دوره: 8، شماره: 2
2 بررسی عوامل موثر بر راندمان گلخانه های توت فرنگی؛ راهکارهایی برای توسعه کارآفرینی کشاورزی (دریافت مقاله) مجله کارآفرینی در کشاورزی دوره: 2، شماره: 2
3 بررسی عوامل موثر بر کارکرد پژوهشی اعضای هیات علمی مراکز آموزش عالی کشاورزی (دریافت مقاله) دو فصلنامه کشاورزی دوره: 9، شماره: 2
4 بررسی عوامل موثر بر موفقیت دهیاری های استان گیلان (دریافت مقاله) دو فصلنامه کشاورزی دوره: 10، شماره: 1
5 تبیین اثرات اقتصاد سیاسی گردشگری مذهبی بر توزیع نامتوازن خدمات گردشگری مشهد (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت گردشگری دوره: 14، شماره: 47
6 تحلیل اثرات فضایی جاذبه های گردشگری شهری بر خدمات گردشگری مشهد (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت گردشگری دوره: 13، شماره: 44
7 تحلیل زمینه های به کارگیری فناوری اطلاعات در مدیریت گاوداری های صنعتی شیری غرب استان تهران (دریافت مقاله) فصلنامه علوم دامی ایران دوره: 41، شماره: 1
8 تحلیل عامل های پیش برنده و بازدارنده گسترش فناوری اطلاعات وارتباطات(ICT)در روستاهای بخش مرکزی شهرستان نجف آباد (دریافت مقاله) فصلنامه راهبردهای توسعه روستایی دوره: 1، شماره: 3
9 تحلیل عوامل موثربر پراکندگی و تقسیم شدن اراضی کشاورزی (دریافت مقاله) دو فصلنامه کشاورزی دوره: 8، شماره: 1
10 تعیین عوامل موثر در تحقق خودکفایی زنان سرپرست خانوار (مطالعه موردی: استان کردستان) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات اجتماعی - روانشناختی زنان دوره: 8، شماره: 4
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارایه نظامی برای مدیریت علل و اثرات تغییر کاربری و پوشش اراضی با تاکید بر اراضی کشاورزی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت منابع طبیعی در کشورهای در حال توسعه
2 ارزیابی نقش دهیاران در فرایند توسعه پایدار گردشگری روستایی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش ها با محوریت کشاورزی ، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری
3 بررسی انگیزه پیشرفت درپژوهشگران موسسات تحقیقاتی وزارت جهاد کشاورزی (دریافت مقاله) سومین کنگره علوم ترویج و آموزش کشاورزی
4 بررسی شیوه های جلب مشارکت های مردمی در فرایند مدیریت پسماند روستایی شهرستان گرگان (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست
5 بررسی عوامل موثر در استفاده کشاورزان از وام های رسمی (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس اقتصاد کشاورزی ایران
6 بررسی نقش آموزشهای ترویجی در بهبود مدیریت واحدهای دامپروری صنعتی ایران (دریافت مقاله) سومین کنگره علوم ترویج و آموزش کشاورزی
7 بررسی نگرش کشاورزان گندم کاراعضاء تعاونی تولید استان اردبیل نسبت به آبیاری تحت فشار (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مقابله با بیابان زایی و توسعه پایدار تالاب های کویری ایران
8 بررسی و تبیین محدودیت ها و قابلیت های مدیریت پسماند در بخش کشاورزی استان گلستان (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش ها با محوریت کشاورزی ، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری
9 تاثیر مشارکت زنان روستایی بر بعد اقتصادی، اجتماعی (مطالعه موردی شهرستان گرگان) (دریافت مقاله) همایش ملی الکترونیکی دستاوردهای نوین در علوم مهندسی و پایه
10 تاثیر معماری مدرن بر زندگی روستایی (دریافت مقاله) سومین همایش ملی توسعه پایدار روستایی
11 تحلیل عاملی متغیرهای انسانی موثر بر بیابان زائی ( تخریب آب، خاک و پوشش گیاهی ) در استان مرکزی (دریافت مقاله) همایش خاک، محیط زیست و توسعه پایدار
12 تحلیل عوامل موثر بر اجرای طرح تجهیز و نوسازی اراضی شالیزاری استان گیلان (دریافت مقاله) همایش ملی توسعه روستایی
13 تحلیل موانع اجرایی طرح توسعه مشارکتی فناوری (PTD) در نظام تحقیقات کشاورزی ایران از دیدگاه اجراکنندگان (مطالعه موردی شهرستان الشتر استان لرستان) (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی
14 تحلیل و تبیین خردی و پراکندگی اراضی کشاورزی بر اساس تیوری های اقتصادی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت منابع طبیعی در کشورهای در حال توسعه
15 تحلیلی بر نقش سازمانهای غیردولتی در توسعه کشاورزی با تأکید بر توانمندیهای سازمان نظاممهندسی کشاورزی و منابع طبیعی (دریافت مقاله) سومین همایش ملی انجمن‌های علمی دانشجویی رشته‌های کشاورزی و منابع طبیعی
16 تلفیق دانش بومی و دانش رسمی،ضرورت دستیابی به توسعه پایدار کشاورزی (دریافت مقاله) سومین همایش ملی انجمن‌های علمی دانشجویی رشته‌های کشاورزی و منابع طبیعی
17 چالشها و فرصتهای توسعه پایدارکشاورزی (دریافت مقاله) سومین همایش ملی انجمن‌های علمی دانشجویی رشته‌های کشاورزی و منابع طبیعی
18 سنجش درجه توسعه یافتگی بخش کشاورزی منطقه غرب استان تهران (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس اقتصاد کشاورزی ایران
19 سیاست های کشاورزی پایدار: یک نیازسنجی در استان همدان (دریافت مقاله) سومین کنگره علوم ترویج و آموزش کشاورزی
20 شبیه سازی میزان تولیدات بخش باغی در اثر تغییرات اقلیمی مطالعه موردی: دشت یزد-اردکان (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست
21 شناسایی انواع ریسک در پرورش ماهیان گرمابی شهرستان اهواز (دریافت مقاله) سومین کنگره علوم ترویج و آموزش کشاورزی
22 نقش احداث سدها و مهارآبهای سطحی دردستیابی به توسعه پایدارروستایی (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی بحران های زیست محیطی ایران و راهکارهای بهبود آن
23 نقش صنایع تبدیلی و تکمیلی در توسعه کشاورزی و امنیت غذایی پایدار (دریافت مقاله) سومین همایش ملی انجمن‌های علمی دانشجویی رشته‌های کشاورزی و منابع طبیعی
24 نقش گردشگری در توسعه اقتصاد ی روستا (دریافت مقاله) کنفرانس ملی کشاورزی پایدار، محیط زیست و توسعه روستایی
25 واکاوی مسائل و تبیین راهکارهای بهبود نظام بهرهبرداری از آب (مطالعه موردی شبکه آبیاری عقیلی در خوزستان) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی