دکتر منیژه بحرینی زاد

دکتر منیژه بحرینی زاد عضو هیات علمی دانشگاه خلیج فارس

دکتر منیژه بحرینی زاد

Dr. Manijeh BahreiniRad

عضو هیات علمی دانشگاه خلیج فارس

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 آیا رنگ پس زمینه خرده فروشی های آنلاین بر واکنش شناختی و احساسی مصرف کنندگان تاثیر دارد؟ مطالعه آزمایشی (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت بازرگانی دوره: 14، شماره: 2
2 آیا نمادهای حیوانی بر واکنش مشتریان نسبت به تبلیغات تاثیر دارند؟ (روشی آزمایشی) (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت بازرگانی دوره: 10، شماره: 2
3 ارائه مدل بومی وفاداری به مقصد گردشگری با رویکرد کیفی مبتنی بر داده بنیاد: بندر بوشهر مقصد گردشگری (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت گردشگری دوره: 14، شماره: 45
4 ارزیابی و رتبه بندی مولفه های کیفیت خدمات الکترونیک موثر بر رضایتمندی و قصد استفاده مشتریان (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت کسب و کار هوشمند دوره: 6، شماره: 22
5 Importance-Performance Analysis of Service Attributes based on Customers Segmentation with a Data Mining Approach: a Study in the Mobile Telecommunication Market in Yazd Province (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت فناوری اطلاعات دوره: 4، شماره: 13
6 بازاریابی جهانی فرد محور: تطبیق دادن بازاریابی جهانی و بازاریابی یک به یک (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت بهبود و تحول دوره: 13، شماره: 49
7 بخش بندی مشتریان خرده فروشی های آنلاین براساس ویژگی های جمعیتی و تجربه مشتری؛ رویکردی مبتنی بر نقشه های خودسازمان ده (دریافت مقاله) مجله تحقیقات بازاریابی نوین دوره: 12، شماره: 1
8 بخش‎بندی بازار گردشگران ساحلی با رویکرد نقشه‎های خودسازمان‎ده (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت بازرگانی دوره: 8، شماره: 4
9 بخش‎بندی مصرف‎کنندگان در شبکه‎های اجتماعی بر اساس انگیزه‎های اجتماعی مشارکت در ارتباطات دهان‎به‎دهان الکترونیک (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت بازرگانی دوره: 11، شماره: 1
10 بررسی پردازش اطلاعات، کنترل و یادگیری در شرکت های چند ملیتی و فرا ملیتی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت بهبود و تحول دوره: 11، شماره: 44
11 بررسی تاثیر ابعاد رویکردهای سازمان بر موفقیت محصولات جدید با متغیرهای مدیریت دانش مشتری و دانش بازار (پژوهشی در شرکت های دانش بنیان پارک علم و فناوری خلیج فارس (بوشهر) (دریافت مقاله) مجله تحقیقات بازاریابی نوین دوره: 6، شماره: 3
12 بررسی تاثیر استفاده از تاییدکننده های مشهور در تبلیغات بر نگرش مصرف کنندگان نسبت به تبلیغ (دریافت مقاله) مجله تحقیقات بازاریابی نوین دوره: 7، شماره: 1
13 تاثیر ایفای مسئولیت اجتماعی شرکت بر رضایت مشتری با مولفه های آگاهی، شهرت و اعتماد به برند (دریافت مقاله) دوفصلنامه کاوش های مدیریت بازرگانی دوره: 13، شماره: 25
14 تاثیر تاییدکننده مشهور بر قصد خرید مصرف کننده با نگرش به تبلیغ و برند (دریافت مقاله) دوفصلنامه کاوش های مدیریت بازرگانی دوره: 12، شماره: 24
15 تبیین خرید وسواسی بر اساس عوامل روان شناختی، محیطی، مادی گرایی و استفاده از کارت های اعتباری (دریافت مقاله) مجله تحقیقات بازاریابی نوین دوره: 7، شماره: 3
16 تبیین عوامل موثر بر تصویر برند بیمارستان با نقش واسط ارزش ویژه برند در بازاریابی خدمات سلامت؛ مطالعه موردی بیمارستان سلمان فارسی بوشهر (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش سلامت دوره: 4، شماره: 2
17 جهانی شدن سازمان ها و ماهیت سازمان های فراملیتی در ساختار شبکه ای (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت بهبود و تحول دوره: 13، شماره: 52
18 سنجش تاثیر ادراک مصرف کننده از قابل استفاده بودن بسته بندی محصول، بر تصمیم خرید ناگهانی: با در نظر گرفتن متغیر تعدیلگر سطح پایین درگیری ذهنی مصرف کننده (دریافت مقاله) مجله تحقیقات بازاریابی نوین دوره: 6، شماره: 1
19 سنجش تاثیر تاییدکننده مشهور بر قصد خرید از طریق تصویر برند، نگرش و باورپذیر بودن تبلیغ (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت برند دوره: 9، شماره: 1
20 سنجش تاثیر زیبایی شناختی بسته بندی و کیفیت ادراک شده محصول بر قصد خرید با‎ ‎نقش تعدیل کنندگی نوگرایی و نگرانی زیست محیطی مصرف کننده (دریافت مقاله) مجله تحقیقات بازاریابی نوین دوره: 10، شماره: 3
21 شناخت واکنش مصرف کنندگان و سطح درگیری آنها در هشتک های تبلیغاتی : رویکردی مبتنی بر خوشه بندی بازار با استفاده از نقشه های خودسازمان ده (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات رفتار مصرف کننده دوره: 9، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارایه مدلی جهت تاثیر بازاریابی حسی بر قصد خرید مصرف کننده (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مدیریت، حسابداری و حسابرسی پویا
2 اهمیت فراتحلیل در مطالعات رفتار خرید سبز (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در مدیریت و حسابداری
3 بررسی تاثیر ابعاد تایید کننده مشهور بر نگرش به برند (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین در مدیریت کسب و کار و حسابداری با تاکید بر ارزش آفرینی و اقتصاد مقاومتی
4 بررسی تاثیر ایفای نقش ابعاد مسئولیت اجتماعی شرکت بر رضایت مشتری با میانجی گری اعتماد به برند (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی در مدیریت،حسابداری و اقتصاد با تاکید بر بازاریابی منطقه ای و جهانی
5 بررسی تاثیر ایفای نقش مسئولیت اجتماعی شرکت بر شهرت برند (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی در مدیریت،حسابداری و اقتصاد با تاکید بر بازاریابی منطقه ای و جهانی
6 روابط بین کیفیت ارتباط برند و وفاداری به برند (دریافت مقاله) هفتمین همایش ملی مطالعات و تحقیقات نوین در حوزه علوم انسانی، مدیریت و کارآفرینی ایران