دکتر محمدرضا بمانیان

دکتر محمدرضا بمانیان استاد دانشکده هنر دانشگاه تربیت مدرس

دکتر محمدرضا بمانیان

Dr. Mohammadreza Bemanian

استاد دانشکده هنر دانشگاه تربیت مدرس

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 A Comparative Analysis of Semantic Values in Liminal Spaces of Traditional Houses (Case Study: Yazd Traditional Houses) (دریافت مقاله) مطالعات باستان شناسی ایران دوره: 9، شماره: 1
2 Analysis of Effective Key Factors in Adaptability of a Building in the Future with Emphasis on Flexibility in Historical Buildings (Case Study: Bu-Ali of Hamadan) (دریافت مقاله) فصلنامه بین المللی هستی فضا دوره: 6، شماره: 1
3 آموزش طراحی معماری مبتنی بر هوش مصنوعی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های معماری نوین دوره: 1، شماره: 1
4 ارایه الگوهای توسعه گردشگری پایدار منطقه حفاظت شده آبشار مارگون فارس با تاکید بر اصول و معیار های طراحی منظر پایدار (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست دوره: 15، شماره: 1
5 ارتباط انسان با جامعه در ساختار زندگی معمولی مردم، ضرورتی در سلامت روان جامعه محور نمونه مورد مطالعه: بازار بزرگ تهران (دریافت مقاله) مجله پژوهش پرستاری ایران دوره: 13، شماره: 3
6 ارزیابی تاثیر مولفه های کالبدی بر حس دلبستگی به مکان در فضاهای جمعی مجتمع های مسکونی منتخب تهران (دریافت مقاله) ماهنامه باغ نظر دوره: 17، شماره: 83
7 ارزیابی سیستم حمل و نقل عمومی با رویکرد توسعه پایدار شهری با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی (AHP) (نمونه مطالعاتی: شهر همدان) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات محیطی هفت حصار دوره: 2، شماره: 8
8 ارزیابی شاخص‌های کالبدی-فضایی سرزندگی خیابان‌های شهری نمونه‌ی موردی: خیابان‌های اطراف میدان امام خمینی شهر همدان (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات جغرافیایی مناطق خشک دوره: 8، شماره: 31
9 ارزیابی عوامل محیطی و کالبدی موثر بر ادراک بیماران کرونایی در بخش های بستری بیمارستان های خصوصی شهرستان کرج (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات محیطی هفت حصار دوره: 11، شماره: 42
10 ارزیابی کیفیت نماهای منظر طبیعی آبشار مارگون فارسبهمنظور پایدارسازی توسعه گردشگری (دریافت مقاله) فصلنامه علوم محیطی دوره: 11، شماره: 1
11 اطوار معنای آثار در تاریخ معماری با تکیه بر آموزه های هرمنوتیک اریک هیرش (دریافت مقاله) مجله صفه دوره: 26، شماره: 4
12 الگوهای بازیابی منظرروستایی مارگون درراهیابی به توسعه گردشگری پایدار (دریافت مقاله) دوفصلنامه طراحی مهندسی و اکولوژیکی منظر دوره: 1، شماره: 2
13 الگوی روابط معنای «مکان های عمومی با کیفیت » از منظر اندیشه اسلامی-ایرانی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات شهر ایرانی اسلامی دوره: 11، شماره: 44
14 ایجاد خلاقیت در دانشجویان مهندسی معماری بررسی سه مدل برای انتقال دانش از منظر دانشجویان (دریافت مقاله) فصلنامه آموزش مهندسی ایران دوره: 10، شماره: 37
15 ایدئولوژی وفناوری (دریافت مقاله) فصلنامه منظر دوره: 1، شماره: 4
16 Dynamic Envelope and Control Shading Pattern for Office Buildings Visual Comfort in Tehran (دریافت مقاله) فصلنامه بین المللی هستی فضا دوره: 8، شماره: 3
17 Evaluation of quality of urban life with emphasis on health; A case study in Mashhad city (دریافت مقاله) مجله مدیریت و مهندسی بهداشت محیط دوره: 5، شماره: 1
18 Proposing a Conceptual Model of The Effects of Nature on Residential Satisfaction, Case Study: Selected Residential Complexes in Tehran (دریافت مقاله) فصلنامه بین المللی هستی فضا دوره: 11، شماره: 3
19 Typology of spatial expansion new sprawl pattern (Case study: Urumia urban region) (دریافت مقاله) مجله تحقیقات گردشگری و هتلداری ایران دوره: 4، شماره: 4
20 Typology of Spatial Expansion New Sprawl Pattern (Case study: Urumia urban region) (دریافت مقاله) مجله تحقیقات گردشگری و هتلداری ایران دوره: 5، شماره: 2
21 بازخوانی اندیشه تشبیهی و تنزیهی در کالبد معماری مساجد مکتب اصفهان (مطالعه موردی؛ مسجد امام اصفهان) (دریافت مقاله) مجله هویت شهر دوره: 12، شماره: 2
22 بازخوانی مکان و فضای نمایش ایرانی در منتخبی از نگارگری ایرانی (دریافت مقاله) مجله هنرهای زیبا: هنرهای نمایشی و موسیقی دوره: 24، شماره: 1
23 بازشناسی مولفه های نظام بصری منظر شهری؛ عناصر و ارزش ها (دریافت مقاله) فصلنامه منظر دوره: 15، شماره: 62
24 بازشناسی وجوه ذهنی باغ در اشعار مولوی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات هنر و فرهنگ دوره: 2، شماره: 1
25 بررسی ارتباط انسان با طبیعت از منظر معادشناسی در قرآن کریم (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های میان رشته ای قرآن کریم دوره: 2، شماره: 5
26 بررسی ارتباط میان پیکربندی فضایی و حکمت در معماری اسلامی مساجد مکتب اصفهان نمونه های موردی: مسجد آقانور، مسجد امام اصفهان و مسجد شیخ لطف الله (دریافت مقاله) دو فصلنامه مطالعات معماری ایران دوره: 1، شماره: 9
27 بررسی بنیادهای فرهنگی- محیطی در عناصر کالبدی باغ های ایرانی (قبل و بعد از اسلام) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست دوره: 10، شماره: 1
28 بررسی تاثیر باغ شفابخش بر سلامت روان بیماران با تاکید بر کاهش اضطراب (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست دوره: 21، شماره: 12
29 بررسی تطبیقی کالبدی مسجد سپهسالار (مطهری) و مساجد عثمانی (مسجد سلطان احمد و مسجد ایاصوفیه) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات هنر و فرهنگ دوره: 2، شماره: 1
30 بررسی تطبیقی معماری و شعر در عصر صفوی بر پایه پیچیدگی های سبک شناختی آن (دریافت مقاله) دوفصلنامه اندیشه معماری دوره: 5، شماره: 9
31 بررسی تطبیقی میزان ادراک پیچیدگی در نمای ساختمان های رایج امروزی و سنتی شهر اردکان (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات محیطی هفت حصار دوره: 5، شماره: 18
32 بررسی تغییرات شرایط حرارتی حاکم برساختمان های مسکونی در نیمه دوم دوران قاجار با استفاده از روش کارکردی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست دوره: 18، شماره: 5
33 بررسی راهکارهای طراحی معماری بر کاهش اثر جزایر حرارتی شهری (دریافت مقاله) فصلنامه انرژی ایران دوره: 19، شماره: 1
34 بررسی زمینه های موثر در شکل گیری با غشهرهای صفوی با تاکید بر آموزه های حکمی مذهب شیعه (دریافت مقاله) مجله هویت شهر دوره: 10، شماره: 1
35 بررسی سیر تکامل خانه های روستایی جلگه ای گیلان با استفاده از روش تشابه سنجی فرم و روابط فضایی پلان ها (موردمطالعه: شهرستان تالش) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های روستایی دوره: 14، شماره: 1
36 بررسی سیستماتیک پژوهش های حوزه مدل سازی تخلیه از ساختمان در هنگام حریق و تبیین چارچوب معماری ایمن از منظر تخلیه (دریافت مقاله) مجله صفه دوره: 33، شماره: 3
37 بررسی عوامل موثر بر طراحی پلان‌ انعطاف‌پذیر در خانه‌های ایرانی دوره قاجار نمونه مورد بررسی: خانه‎های کاشان در اواخر دوران قاجار (دریافت مقاله) دوفصلنامه اندیشه معماری دوره: 2، شماره: 3
38 بررسی نقش ارزشیابی درآموزش معماری (دریافت مقاله) فصلنامه آموزش مهندسی ایران دوره: 11، شماره: 41
39 بررسی نمود ارزش های اخلاقی در معماری سنتی شهرهای کویری ایران نمونه موردی: شهر یزد (دریافت مقاله) فصلنامه جامعه پژوهی فرهنگی دوره: 6، شماره: 2
40 بررسی و تبیین چگونگی تاثیر ساماندهی فضایی بر شکل گیری الگوهای معماری مسجد مدرسه های دوره قاجار در تبریز (دریافت مقاله) نشریه هنرهای زیبا- معماری و شهرسازی دوره: 26، شماره: 2
41 بررسى تطبیقى مدل هاى تحلیل عاملى و دلفى با استفاده از GIS در تشخیص فرسودگى بافت هاى شهرى (مطالعه موردى: محله خاک سفید منطقه چهار شهر تهران) (دریافت مقاله) مجله هویت شهر دوره: 6، شماره: 11
42 برنامه ریزی در راستای احیای محیط طبیعی رود دره های شهر تهران در رویکرد تحلیل عوامل راهبردی (SWOT) ( نمونه موردی : رود دره ولنجک) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم محیطی دوره: 5، شماره: 4
43 تبیین الگوی جانمایی پایگاه های مدیریت بحران با استفاده از GIS ، نمونه موردی شهر تهران منطقه۳ (دریافت مقاله) دوفصلنامه مدیریت بحران دوره: 1، شماره: 1
44 تبیین انگاره های موثر بر فرآیند مرمت منظر گستره های طبیعی (دریافت مقاله) دوفصلنامه طراحی مهندسی و اکولوژیکی منظر دوره: 1، شماره: 1
45 تبیین پارامترهای پایداری محیطی با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی (دریافت مقاله) دوفصلنامه معماری و شهرسازی پایدار دوره: 7، شماره: 2
46 تبیین رابطه خوانایی فضا با میزان رفتار قلمروپایی شهروندان در پارک های شهری (دریافت مقاله) مجله هویت شهر دوره: 15، شماره: 4
47 تبیین رابطه رفتار قلمروپایی شهروندان با معیا رها و میزان ادراک پیوستگی ساختمان و شهر در فضاهای عمومی شهر (مطالعه موردی: خیابان ولیعصر (عج) تهران) (دریافت مقاله) مجله هویت شهر دوره: 8، شماره: 19
48 تبیین عوامل کالبدی رفتار فضایی در خانه های سنتی شهر میبد (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات محیطی هفت حصار دوره: 9، شماره: 35
49 تبیین معیارهای حیات مبتنی بر علم بیونیک در برنامه ریزی و طراحی سکونتگاه های انسانی (دریافت مقاله) مجله پژوهش های جغرافیای انسانی دوره: 52، شماره: 2
50 تبیین مکان یابی خانه در واحد همسایگی با تکیه بر آیات قرآن کریم (دریافت مقاله) دوفصلنامه معماری اقلیم گرم و خشک دوره: 2، شماره: 2
51 تبیین مولفه های ادراک بصری در ساختار فضایی بازار سنتی تهران (دریافت مقاله) دوفصلنامه فرهنگ معماری و شهرسازی اسلامی دوره: 7، شماره: 2
52 تبیین مولفه های سرزندگی و دلبستگی در طراحی فضاهای مسکونی سنتی (بافت سنتی تبریز) (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی منطقه ای دوره: 10، شماره: 38
53 تجزیه و بازتولید فام های تشکیل دهنده رنگ آبی در کاشی کاری مساجد شیعی دوره صفوی با بررسی نمونه های موردی (مساجد علیقلی آقا، جامع اصفهان، شیخ لطف الله، امام و لنبان) (دریافت مقاله) دوفصلنامه معماری و شهرسازی ایران دوره: 8، شماره: 14
54 تحلیل اثر زیرساخت های سبز شهری بر ارتقا مولفه های پایداری محیطی (دریافت مقاله) دوفصلنامه اندیشه معماری دوره: 3، شماره: 6
55 تحلیل تاثیر هندسه قوس های کند و تند بر کیفیت صوتی سالن های سخنرانی (دریافت مقاله) دوفصلنامه اندیشه معماری دوره: 7، شماره: 13
56 تحلیل معیارهای کالبدی بناهای میان افزا به منظور به کارگیری در طراحی و ارزشیابی آنها (دریافت مقاله) ماهنامه باغ نظر دوره: 18، شماره: 100
57 تحلیل نقش همپیوندی و پیوستگی فضا در ساختار هندسی بازارچه های سنتی ایران(نمونه موردی: بازار تبریز) (دریافت مقاله) دوفصلنامه اندیشه معماری دوره: 5، شماره: 10
58 تحلیلی بر ادراک «کیفیت معنای مکان» با تأکید بر مکان‌های عمومی شهر یزد (دریافت مقاله) مجله پژوهش های جغرافیای انسانی دوره: 51، شماره: 2
59 تخمین کارایی کانال های انتقال نور افقی در ساختمان های عمیق* نمونه: بناهای اداری تهران (دریافت مقاله) نشریه هنرهای زیبا- معماری و شهرسازی دوره: 17، شماره: 4
60 تدقیق انگاره های مؤثر بر طراحی مناسب پارک های شهری جهت استفاده نابینایان (دریافت مقاله) دو فصلنامه پژوهشهای منظر شهر دوره: 1، شماره: 2
61 تعیین الگوی بهینه حیاط مرکزی در مسکن سنتی دزفول با تکیه بر تحلیل سایه دریافتی سطوح مختلف حیاط (دریافت مقاله) ماهنامه باغ نظر دوره: 10، شماره: 27
62 جلوه های ادبی و هنری در چند حدیث (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش زبان و ادبیات فارسی دوره: 6، شماره: 11
63 چالش‌های نظام مدیریتی اسکان موقت پس از سوانح در ایران (از زلزله 69 گیلان ـ زنجان تا زلزله 96 کرمانشاه) (دریافت مقاله) فصلنامه مسکن و محیط روستا دوره: 39، شماره: 169
64 حکمت عناصر معماری منظر در بهشت قرآنی با تاکید بر سوره مبارکه الرحمن (دریافت مقاله) مجله صفه دوره: 21، شماره: 2
65 خانه بودن؛ پژوهشی اکتشافی در روایت ساکنان از معنای خانه در بافت میانی شهر کرمانشاه (الگوهایی برای بهبود خانه های آپارتمانی) (دریافت مقاله) ماهنامه باغ نظر دوره: 20، شماره: 129
66 دلایل تغییر کاربری ها در طرح های تفصیلی شهری و تبعات آن در کاربری های عمومی ( مطالعه موردی: منطقه یک شهر همدان) (دریافت مقاله) فصلنامه آمایش محیط دوره: 9، شماره: 33
67 رابطه حس تعلق به مکان و مشارکت در ارتقای سرمایه اجتماعی سکونتگاه های غیر رسمی (مطالعه موردی: ترک محله شهر ساری) (دریافت مقاله) دوفصلنامه معماری و شهرسازی پایدار دوره: 8، شماره: 1
68 روح مکان در باغ ایرانی (دریافت مقاله) ماهنامه باغ نظر دوره: 11، شماره: 28
69 روش مرمت منظر مناظر طبیعی بر مبنای رویکرد اکولوژی منظر (دریافت مقاله) ماهنامه باغ نظر دوره: 14، شماره: 56
70 زیبایی‌شناسی اسلامی و آموزه‌های آن در منظر شهر (دریافت مقاله) دوفصلنامه اندیشه معماری دوره: 1، شماره: 2
71 سنجش ابعاد اجتماعی فضای جمعی ایستگاه های پایانه ای مترو (دریافت مقاله) نشریه هنرهای زیبا- معماری و شهرسازی دوره: 17، شماره: 3
72 سنجش عوامل موثر بر ارتقای امنیت زنان در محیط های شهری (مورد: محدوده اطراف پارک شهر- تهران) (دریافت مقاله) فصلنامه زن در توسعه و سیاست دوره: 7، شماره: 3
73 سنجش کیفیت محیطی سیستم مکان - رفتار تعاملی در اندام های گذار محیط های یادگیری کودکان (نمونه موردی: مدارس ابتدایی محدوده شمال شرق تهران) (دریافت مقاله) دوفصلنامه معماری و شهرسازی ایران دوره: 9، شماره: 16
74 شخصی سازی در مجتمع های مسکونی حداقلی و بازتاب آن در تحولات کالبدی معماری آنها (نمونه موردی: مجتمع های مسکونی مهر زیتون شهر پردیس) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات هنر اسلامی دوره: 20، شماره: 51
75 شناسایی عوامل موثر بر ارزیابی محیط زیستی ساختمان در مجموعه مسکونی با بهره گیری از ابزارهای موجود ارزیابی عملکرد بنا (دریافت مقاله) نشریه هنرهای زیبا- معماری و شهرسازی دوره: 23، شماره: 1
76 ظرفیت سنجی به کارگیری پوسته های دوجداره در طراحی معماری اقلیم گرم و خشک ایران به منظور کاهش مصرف انرژی (نمونه موردی شهر یزد) (دریافت مقاله) نشریه هنرهای زیبا- معماری و شهرسازی دوره: 19، شماره: 3
77 عناصر هویت ساز در معماری سنتی خانه های ایرانی نمونه موردی خانه رسولیان یزد (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات هنر اسلامی دوره: 7، شماره: 13
78 عوامل موثر در طراحی پایدار منظر اکولوژیک رودخانه مطابق با میزان آب و خشکی های فصلی(مورد شناسی: رودخانه زاینده رود اصفهان) (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و آمایش شهری-منطقه ای دوره: 9، شماره: 31
79 فراتحلیل عوامل سرزندگی محیطی در فضاهای باز (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات شهری دوره: 9، شماره: 34
80 فرش باغی : از نقش فرشی از عرش تا طرح عرشی بر فرش بررسی تطبیقی مفهوم تمثیلی بهشت در فرش با باغ ایرانی) (دریافت مقاله) دوفصلنامه گلجام دوره: 3، شماره: 8
81 فهم چیستی پوشش پتکانه از طریق تحلیل نمونه های نخستین در معماری ایران (دریافت مقاله) دو فصلنامه مطالعات معماری ایران دوره: 1، شماره: 5
82 کاهش خطرپذیری شهر از بلایای طبیعی (زلزله) از طریق برنامه ریزی کاربری زمین (دریافت مقاله) دوفصلنامه مدیریت بحران دوره: 1، شماره: 2
83 کیفیت ادراک معنای فضا با دریافت نور روز (دریافت مقاله) مجله هویت شهر دوره: 12، شماره: 3
84 گردشگری شهری به مثابه راهبرد توسعه خلاق در بافتهای فرسوده (دریافت مقاله) فصلنامه منظر دوره: 3، شماره: 14
85 گشتالت در طراحی پلان باغ ایرانی (دریافت مقاله) فصلنامه جلوه هنر دوره: 7، شماره: 1
86 گونه شناسی ساختار فضایی خانه معاصر ایرانی با تکیه بر محرمیت و سلسله مراتب (نمونه موردی: خانه های تهران در دهه های ۵۰، ۶۰، ۷۰ و ۸۰) (دریافت مقاله) نشریه هنرهای زیبا- معماری و شهرسازی دوره: 24، شماره: 2
87 مبانی طراحی باغ های ذهنی مولوی در کوهستان با تکیه بر حرکت آب و مسیر پیاده (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات جغرافیا، عمران و مدیریت شهری دوره: 3، شماره: 1
88 مبانی طراحی باغ های ذهنی مولوی در کوهستان با تکیه بر حرکت آب و مسیر پیاده (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات هنر و فرهنگ دوره: 2، شماره: 1
89 محدوده آسایش حرارتی در فضای باز مسکونی سنتی شهر یزد (دریافت مقاله) مجله هویت شهر دوره: 9، شماره: 23
90 محمدکریم پیرنیا و دونالد ویلبر، تفاوت مقاصد و عناصر روایت سبکی (دریافت مقاله) دو فصلنامه مطالعات معماری ایران دوره: 1، شماره: 10
91 مدل فرایندی کیفیت منظرین فضای سبز شهری تهران با استفاده از مدل ساختار تفسیری (ISM) (دریافت مقاله) مجله پژوهش و برنامه ریزی شهری دوره: 13، شماره: 51
92 مرمت اکولوژیکی منظر طبیعی آبشار مارگون فارس با تاکید بر ارزیابی اکولوژیکی موزاییک منظر بستر (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست دوره: 19، شماره: 0
93 مسکن دوستدار کودک با بهره‌گیری از طبیعت (نمونه‌موردی شهر تهران) (دریافت مقاله) دوفصلنامه اندیشه معماری دوره: 4، شماره: 8
94 مسکن دوستدار کودک با تاکید بر توسعه پایدار نمونه موردی منطقه یک شهر تهران (دریافت مقاله) فصلنامه نگرش های نو در جغرافیای انسانی دوره: 13، شماره: 1
95 مطالعه تحلیلی-تطبیقی مقرنس های ایران با نمونه های دیگر کشورهای اسلامی در نظام نشانه ای بینامتن ژنتی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات هنر اسلامی دوره: 11، شماره: 22
96 معیارهای اصالت و اعتبار آثار معماری معاصر (نمونه موردی: موزه هنرهای معاصر تهران) (دریافت مقاله) ماهنامه باغ نظر دوره: 18، شماره: 104
97 معیارهای مرمت منظر محوطه های تاریخی و طبیعی با تأکید بر محوطه بیستون کرمانشاه (دریافت مقاله) ماهنامه باغ نظر دوره: 9، شماره: 22
98 مقایسه تطبیقی توسعه فضاهای زیرزمینی حمل و نقل عمومی به‎منزله ابزاری برای کاهش آلودگی هوا (مورد مطالعه: تهران و توکیو) (دریافت مقاله) مجله پژوهش های جغرافیای انسانی دوره: 46، شماره: 2
99 مقایسه تطبیقی کالبد خانه ها معاصر تبریز با رویکرد فرهنگگرا (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی منطقه ای دوره: 12، شماره: 47
100 مقایسه ی تطبیقی دو نمونه دیدگاه کلنگر، پیش و پس از دوره ی مدرن در معماری نگاه طبایعی (بر مبنای طبیعیات) و نظریه ی سالینگروس (بر مبنای فیزیک نوین و ریاضی) (دریافت مقاله) دوفصلنامه فرهنگ معماری و شهرسازی اسلامی دوره: 2، شماره: 2
101 مقایسه ی ظرفیت های نظام ساختمانی LSF با ICF برای ایجاد اسکان موقت در شرایط بحران پس از زلزله (دریافت مقاله) دوفصلنامه مدیریت بحران دوره: 2، شماره: 2
102 مکان و مسکن درمنظر اسلام (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های میان رشته ای قرآن کریم دوره: 1، شماره: 3
103 نشانه شناسی به عنوان چارچوبی برای خوانش و نگارش منظر (دریافت مقاله) ماهنامه باغ نظر دوره: 18، شماره: 103
104 نقش پژوهش در فرآیند آموزش طراحی معماری (دریافت مقاله) مجله هویت شهر دوره: 2، شماره: 2
105 نقش ساختار بازارچه های سنتی بازار تبریز در ماندگاری ذهنی فضا و عمق دسترسی کاربران (دریافت مقاله) دو فصلنامه مطالعات معماری ایران دوره: 10، شماره: 19
106 نقش فناوری مدل سازی اطلاعات ساختمان در دستیابی به اهداف توسعه پایدار در زمینه طراحی معماری (دریافت مقاله) فصلنامه تخصصی رشد فناوری دوره: 17، شماره: 65
107 نقش کیفی هندسه در پایایی شکلی هندسی حیاط مرکزی مساجد ایران (دریافت مقاله) دوفصلنامه اندیشه معماری دوره: 2، شماره: 4
108 واکاوی تاثیر تصورات شناختی مخاطبان بر خوانایی محیط (شهر تهران، خیابان ستارخان، فلکه اول تا فلکه دوم صادقیه) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های بوم شناسی شهری دوره: 14، شماره: 31
109 واکاوی مولفه های ساختاری تعاملات اجتماعی در فضاهای اجتماع پذیر (خیابان ستارخان؛ فلکه اول تا فلکه دوم صادقیه) (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه ریزی توسعه شهری و منطقه ای دوره: 3، شماره: 5
110 ویژگی منظر شفابخش از حیث بهره مندی کودکان دارای اختلال درخودماندگی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های میان رشته ای زنان دوره: 3، شماره: 4
111 ویژگی نخستین «پارک» تهران : پارک امین الدوله (دریافت مقاله) ماهنامه باغ نظر دوره: 10، شماره: 25
112 هویت اجتماعی در معماری یادمانی و خواستگاه فرهنگی آن با تاکید بر کهن الگوها (با رویکرد فرانوگرایی معاصر) (دریافت مقاله) فصلنامه جامعه شناسی سیاسی ایران دوره: 5، شماره: 11
113 هویت کالبدی فضاهای داخلی خانه های سنتی و به کارگیری آن در خانه های تبریز (دریافت مقاله) فصلنامه آمایش محیط دوره: 14، شماره: 52
114 هویت معماری؛ تبیین معنای هویت در دوره های پیشامدرن، مدرن و فرامدرن (دریافت مقاله) مجله هویت شهر دوره: 4، شماره: 7
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آتریوم شیوه ای برای حفظ انرژی در ساختمان های اداری پایدار در اقلیم های مختلف (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی پژوهش در مهندسی، علوم و تکنولوژی
2 آتریوم نماد پایداری آسایش حرارتی در ساختمان های اداری (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی پژوهش در مهندسی، علوم و تکنولوژی
3 آسیب شناسی معماری اسلامی عصر امروز ایران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس تخصصی معماری و شهرسازی ایران
4 اثر طبیعت و طراحی منظر بیوفیلیک در ارتقای سلامت روانی شهروندان (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی معماری، عمران، شهرسازی، محیط زیست و افق های هنر اسلامی در بیانیه گام دوم انقلاب
5 احیای مفهوم طبیعت در مکانی برای آرامش (دریافت مقاله) اولین همایش ملی طراحی و طبیعت
6 ارائه الگوی مناسب طراحی پلان واحدهای مسکونی آپارتمانی در زمین های با عرض محدود به منظورایجاد تهویه ی طبیعی نمونه موردی:شهر بابلسر (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی پژوهش در مهندسی، علوم و تکنولوژی
7 ارائه الگویی جامع برای شناسایی، اولویت بندی و آنالیز فاکتورهای بحرانی موفقیت (CSFs) مطالعات مهندسی ارزش در صنعت ساختمان در ایران (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه
8 ارائه مدل پیشنهادی جهت پیاده سازی گردشگری الکترونیک در راستای اصلاح الگوی مصرف منابع گردشگری هدف در طرحهای توسعه گردشگری روستایی (بررسی تطبیقی و ارائه مدل پیشنهادی با توجه به شرایط معاصر ایران) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی شهرداری الکترونیکی
9 ارتقاء کیفیت اسکان سالمندی؛ پاسخگویی نیاز سالمندان بر اساس بازیابی آموزه های دینی (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی افق های جدید در معماری و شهرسازی
10 ارتقاء کیفیت بافت های میانی شهرها با استفاده از سنجش عدالت فضایی خدمات به کمک روش FA (دریافت مقاله) اولین همایش ملی بافت میانی شهرهای ایران
11 ارتقای کیفیت موزه با توجه به اصول معماری مدرن (دریافت مقاله) کنفرانس ملی نگرشی نو بر چالش های شهر و شهر نشینی
12 ارزیابی ابزارهای سنجش محیطی ساختمان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی جغرافیا، شهرسازی و توسعه پایدار
13 ارزیابی بهره گیری ازمصالح هوشمند (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی انسان، معماری، عمران و شهر
14 ارزیابی تاثیر سیاست های تراکم ساختمانی بر ایجاد جزیره‌ گرمایی با استفاده ازروش SVF در GIS (مورد پژوهشی : تهران) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست
15 ارزیابی چالش های توسعه شهری پایدار و راهبردهای کاربردی (دریافت مقاله) کنفرانس ملی معماری و منظر شهری پایدار
16 ارزیابی خصیصه های اقتصادی در شناسایی گستره های فقر شهری با استفاده از تکنیکهای AHP و Delphi مطالعه موردی شهرکاشمر (دریافت مقاله) اولین کنفرانس اقتصاد شهری ایران
17 ارزیابی روشهای تأمین مالی پروژه های صنعت آب با رویکرد مشارکت دولتی - خصوصی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی سد و نیروگاههای برق آبی
18 ارزیابی شاخص های ادراک بصری در محیط کوهستان نمونه موردی : محور کلکچال (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
19 از ایده تا معنا در معماری بومی مساجد ایرانی (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی افق های جدید در معماری و شهرسازی
20 استاندارد بهینه بکارگیری لوورها در ساختمان های عمیق شهر تهران (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی افق های جدید در معماری و شهرسازی با رویکرد توسعه و فناوری
21 اصول طراحی مراکزهنرهای نمایشی بارویکرد تعاملات اجتماعی (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
22 اکوموزه باغ های شیراز عاملی فرهنگی بر گردشگری (دریافت مقاله) اولین همایش ملی توریسم وگردشگری سبز
23 امکان سنجی استفاده ازاستراتژی کنترل رمپ به همراه در آزاد راه همت (HOV) اولویت به وسایل نقلیه چند سرنشین (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس مهندسی حمل و نقل و ترافیک ایران
24 امکان سنجی توسعه سامانه ی بام سبز در شهر شیراز (دریافت مقاله) اولین همایش ملی جغرافیا، شهرسازی و توسعه پایدار
25 انتقال تکنولوژی بام سبز (دریافت مقاله) همایش ملی معماری، عمران و توسعه نوین شهری
26 اندرکنش پیوستگی سطوح معابر روستایی معماری و شهرسازی ایران (مورد مطالعه :معاری روستایی ایران) (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در مهندسی عمران معماری شهرسازی
27 اندیشه حکمی دربهرهگیری از نور خورشید با رویکرد اقلیمی در معماری مساجد ایران نمونه موردی مسجد امام اصفهان (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی افق های جدید در معماری و شهرسازی
28 ایجاد الگوی ساختار فضایی خانه ایرانی اسلامی با روش نحو فضا (نمونه موردی: خانه های دوخوابه دهه های هفتاد و هشتاد و نود تهران) (دریافت مقاله) کنفرانس عمران، معماری و شهرسازی کشورهای جهان اسلام
29 BOT امکان اجرای پروژه های شهری مدیریت شهری با بهره گیری از پیمان (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه
30 Role of nature in increasing liveliness of traditional houses of Iran (case study: Boroujerdi house) (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس ملی مهندسی عمران، معماری و توسعه شهری
31 Social interaction in public space in cities (دریافت مقاله) کنگره بین المللی پایداری درمعماری و شهرسازی - شهر مصدر
32 Solar Urban Planning and Design (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی پیشرفت های علوم و تکنولوژی
33 Sustainable patterns comparative study of vernacular architecture in the old town of Balad Shapur Dehdashti housing (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی یافته های نوین علوم و تکنولوژی
34 باز تدوین راهبردهای طراحی فضاهای مسکونی سنتی مبتنی بر مصرف حداقل انرژی بافت سنتی تبریز (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی علوم و مهندسی
35 باز خوانی معماری در فضای بینابین با رویکرد دیالکتیک هگل (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی جغرافیا و برنامه ریزی، معماری و شهرسازی نوین
36 بازآفرینی الگوی مسکن در بافت فرسوده محله اتابک براساس هویت اجتماعی (دریافت مقاله) کنفرانس عمران، معماری و شهرسازی کشورهای جهان اسلام
37 بازخوانش مفاهیم قرآنی(هدایت) در معماری مسجد شیخ لطف الله اصفهان (دریافت مقاله) دومین همایش ملی معماری و شهرسازی اسلامی
38 بازخوانی تجربه تجمیع روستاهای شهرستان کلاله پس از سیل 48 گلستان (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی افق های جدید در معماری و شهرسازی با رویکرد توسعه و فناوری
39 بازخوانی زبان نمادین و بیان خیالی هنر باغ سازی ایرانی اسلامی، با تاکید بر رویکردحکمی (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی افق های جدید در معماری و شهرسازی با رویکرد توسعه و فناوری
40 بازخوانی محورهای مناظر شفابخش با باغ ایرانی (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
41 بازخوانی مفاهیم و ویژگی‌های معماری قدسی (دریافت مقاله) همایش ملی معماری و شهرسازی معاصر ایران
42 بازخوانی نقش اندام های بینابینی در سازمان فضایی مدارس در معماری سنتی ایران (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی افق های جدید در معماری و شهرسازی
43 باززنده سازی اعیاد و رسوم باستانی ایران به وسیله نورپردازی در راستای ارتقاء گردشگری (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی پژوهش در مهندسی، علوم و تکنولوژی
44 بازشناسی برنامه دهی معماری در چارچوب تفکر طراحی (دریافت مقاله) کنفرانس ملی معماری، عمران، شهرسازی و افق های هنر اسلامی در بیانیه گام دوم انقلاب
45 بازشناسی شرایط حرارتی در چیدمان فضایی مسکن سنتی تبریز (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم و تکنولوژی
46 بازشناسی مفهوم هویت شهری در قالب احیاء بافتهای تاریخی و فرسوده شهر نمونه موردی: خیابان لطفعلی خان زند شیراز (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی افق های جدید در معماری و شهرسازی
47 بازنگری معماری خانه قوام الدوله تهران با رویکرد معماری بیوفیلیک (دریافت مقاله) هفتمین کنگره سالانه بین المللی عمران، معماری و توسعه شهری
48 باغ های خیال بررسی ومقایسه نقش نمادین سرو( به عنوان عنصرمنظره پرداز)درباغ ونگارگری ایرانی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری
49 بام سبز راهکاری برای بهبود شرایط زیست محیطی با تأکید بر آلودگی صوتی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم جغرافیا و برنامه ریزی، معماری و شهرسازی
50 بررس عوامل مؤثر بر ارتقاء کیفیت تعاملات اجتماعی در فضاهای شهری با تأکید بر مقابل با شکل گیری خرده فرهنگ جرم زا (دریافت مقاله) کنگره بین المللی پایداری درمعماری و شهرسازی - شهر مصدر
51 بررسی ابعاد بهینه ساختار سازه ای عنصر ایوان در بناهای با ارزش تاریخی ایران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی پدافند کالبدی با محوریت عمران، معماری و شهرسازی
52 بررسی ابعاد بهینه ساختار سازهای عنصر ایوان در بناهای با ارزش تاریخی ایران (دریافت مقاله) کنگره بین المللی معماری و شهرسازی معاصر پیشرو در کشور های اسلامی
53 بررسی ارتباط خلاقیت و طراحی معماری (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس علمی پژوهشی افق های نوین در علوم جغرافیا و برنامه ریزی معماری و شهرسازی ایران
54 بررسی ارتقای پایداری درمعماری بابهره گیری ازمصالح هوشمند ساختمانی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی انسان، معماری، عمران و شهر
55 بررسی اصول زیبایی شناسی در معماری خانه های سنتی ایرانی نمونه موردی: خانه های تاریخی شهر قزوین (دریافت مقاله) اولین همایش ملی اندیشه ها و فناوری های نو در معماری
56 بررسی اصول معماری بومی و معاصردر بافت شهر یزد (دریافت مقاله) اولین کنفرانس سالانه پژوهش های معماری، شهرسازی و مدیریت شهری
57 بررسی اصول و معیارهای طراحی سبزراه های شهری درجهت تقویت پایداری اجتماعی (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
58 بررسی الگوی طراحی قیاس در نمونه های معماری یادمانی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی و پنجمین کنفرانس ملی عمران، معماری، هنر و طراحی شهری
59 بررسی تاثیر طبیعت بر تعاملات اجتماعی در میدان های شهری نمونه های موردی: میدان های شهر تهران (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در عمران، معماری و شهرسازی
60 بررسی تاثیر مجتمع های مسکونی بلند مرتبه بر جزایر حرارتی (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس ملی فناوری های نوین در مهندسی عمران، معماری و شهر سازی
61 بررسی تاثیر مقرنس بر آکوستیک فضای عمومی مسجد (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی افق های جدید در معماری و شهرسازی
62 بررسی تاثیر نورپردازی تعاملی در فضاهای شهری و تحلیل پروژه نورپردازی تعاملیمیدان کندی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم جغرافیا و برنامه ریزی، معماری و شهرسازی
63 بررسی تاریخچه ی معماری آکوستیک در ایران و الگوهای معماری مرتبط (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گیاهان دارویی
64 بررسی تأثیر طراحی در تعدیل آسایش حرارتی با استفاده از شاخص های رقومی زیست اقلیمی (تحقیق میدانی خانه لاری هادر شهریزد) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی جغرافیا، شهرسازی و توسعه پایدار
65 بررسی تحولات الگوهای منظرشهری دربافت های فرسوده بانگاهی تحلیلی به خیابان زندشیراز ازپیدایش تاکنون (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی افق های جدید در معماری و شهرسازی
66 بررسی تحولات کالبدی شهر در عصر فن آوری اطلاعات (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی شهرداری الکترونیکی
67 بررسی تطبیقی چیدمان فضایی در هماهنگی با اقلیم در معماری خانه های سنتی تبریز (دریافت مقاله) کنگره بین المللی پایداری در معماری و شهرسازی معاصر خاورمیانه
68 بررسی تطبیقی خانه سنتی و مدرن بارویکرد فرهنگگرا ( نظریه راپاپورت ) ( خانه های حیدرزاده ودانش تبریز) (دریافت مقاله) کنگره بین المللی پایداری در معماری و شهرسازی معاصر خاورمیانه
69 بررسی تطبیقی عوامل موثر بر ساختار فضایی تکایای تاریخی استان مازندران (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملی شهر ایرانی اسلامی
70 بررسی تطبیقی فضاهای حریم در معماری خانه (نمونه: خانه های سنتی ومعاصر شهر قزوین) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی معماری ایرانی، اسلامی (سیمای دیروز چشم انداز فردا)
71 بررسی تطبیقی کارکرد نور و رنگ در شکل گیری مفاهیم مکان مقدس نمونه موردی: مسجدشیخ لطف اله (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی افق های جدید در معماری و شهرسازی با رویکرد توسعه و فناوری
72 بررسی تغییر معنای خانه و سازمان فضایی با ذکر دو نمونه موردی از خانه های سنتی ایران خانه بروجردی ها و طباطبایی های کاشان (دریافت مقاله) دومین کنفرانس محیط زیست، عمران ،معماری و شهرسازی
73 بررسی جایگاه گنبد در الگوهای کالبدی مساجد معاصر (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی افق های جدید در معماری و شهرسازی
74 بررسی جایگاه نمادها و نشانه ها در هویت شهری (دریافت مقاله) اولین همایش ملی معماری، عمران و محیط زیست شهری
75 بررسی جلوه های حضور آب در خط الراس کوهستان نمونه موردی:پارک جمشیدیه (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین در مهندسی عمران، معماری، محیط زیست و مدیریت شهری
76 بررسی جلوه های حضورآب درخط الراس کوهستان نمونه موردی : پارک جمشیدیه (دریافت مقاله) همایش بین المللی معماری عمران وشهرسازی در آغاز هزاره سوم
77 بررسی حیاط به عنوان عرصه انعطاف پذیر در مدارس (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین المللی نوآوری در مهندسی معماری و شهرسازی
78 بررسی روند تغییرات شکلگیری پنجره در معماری مسکونی (نمونه موردی: خانه های قاجار در شهر یزد) (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملی شهر ایرانی اسلامی
79 بررسی رویکردهای مختلف در انتقال داده برای شهر الکترونیکی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی شهرداری الکترونیکی
80 بررسی سطوح کاربرد تقارن در معماری در بسترشهراسلامی -ایرانی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی معماری و شهرسازی اسلامی
81 بررسی سیاست های سازمان اسکان بشر ملل متحد به منظور تدوین اقدامات پیشنهادی جهت دستیابی به شکوفایی شهری (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مهندسی معماری و شهرسازی
82 بررسی ضرورتها و اهداف ایجاد سامانه های آبرسانی و آبیاری فضای سبز شهری با آب خام (دریافت مقاله) سومین همایش ملی فضای سبز و منظر شهری
83 بررسی ضریب دید به آسمان تحت عنوان هندسه شهری و یک متغیر در آسایش محیطی (تحلیل موردی خانه های سنتی شهریزد) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی جغرافیا، شهرسازی و توسعه پایدار
84 بررسی علل و چالشهای اجرای سیستم طرحوساخت در پروژههای عمرانی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس مهندسی و مدیریت ساخت
85 بررسی عملکرد اجتماعی موزه و طارحی موزه هنرهای معاصر با رویکرد معماری مدرن در شهر همدان (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری
86 بررسی عملکرد شهرهای شطرنجی در دفاع غیرعامل شهری( نمونه موردی : شهر قزوین ) (دریافت مقاله) هفتمین کنگره سالانه بین المللی عمران، معماری و توسعه شهری
87 بررسی عناصر تسلسل فضایی در مرکز محله با نگرشی بر مبانی نظری معماری بومی ایران (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
88 بررسی عناصر کارکردی در فضاهای عمومی شهرهای ایرانی - اسلامی (دریافت مقاله) کنگره بین المللی پایداری در معماری و شهرسازی معاصر خاورمیانه
89 بررسی عوامل محدود کننده طراحی محیط های کوهستانی (نمونه موردی: مسیر گردشگری کلکچال) (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی معماری هدف
90 بررسی عوامل موثر بر تصویر ذهنی مردم از نمای موزه ها (نمونه موردی موزه های شهر تهران) (دریافت مقاله) اولین همایش منطقه ای معماری، عمران، نقشه برداری
91 بررسی عوامل موثر در طراحی اقلیمی ساختمان های مسکونی بومی ایران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس تخصصی معماری و شهرسازی ایران
92 بررسی فن آوریهای طراحی اقلیمی در معماری سنتی ایران نمونه موردی: اقلیم گرم و خشک (دریافت مقاله) نخستین همایش فناوریهای بومی ایران
93 بررسی کارآیی ضوابط و مقررات شهرسازی و معماری برای معلولین جسمی و حرکتی در ارتباط با مناسب سازی معابر و فضاهای شهری (دریافت مقاله) همایش ملی مناسب سازی محیط شهری
94 بررسی کارکرد ایوان در معماری مسکونی روستای دشتک استان فارس (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی سازه ، معماری و توسعه شهری
95 بررسی ماهیت و عوامل توسعه بام های سبز (دریافت مقاله) همایش ملی معماری، عمران و توسعه نوین شهری
96 بررسی مراتب تفکیک فضایی فضاهای باز و بسته در معماری مسکن سنتی نمونه: خانههای سنتی شهر قزوین (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
97 بررسی مزایای وجود باغ شفابخش در مراکز سرطانی کودکان (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در عمران،معماری و مدیریت شهری
98 بررسی مصالح و عناصر کاربردی درصمعماری های - تک (دریافت مقاله) نخستین همایش معماری و مصالح ساخت
99 بررسی مقایسه ای مجتمع های مسکونی آپارتمانی و باغشهری مطالعه موردی: مجتمع های مسکونی دهکده ساحلی و کاکتوس گیلان (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری
100 بررسی منظر شهری در مطابقت با معیارهای قرآنی (نمونه موردی- مشهد،محدوده حرم مطهر رضوی) (دریافت مقاله) همایش ملی معماری، عمران و توسعه نوین شهری
101 بررسی موردی تأمین مالی ۷ پروژه نیروگاهی به روش BOT، BOO (دریافت مقاله) سومین کنفرانس توسعه نظام تامین مالی در ایران
102 بررسی موردی تأمین مالی ۷ پروژه نیروگاهی به روش BOT، BOO (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس توسعه نظام تامین مالی در ایران
103 بررسی موقعیت مناسب بازشو با اشکال مختلف در رفتار لرزه ای دیوار برشی فولادی (دریافت مقاله) هفتمین کنگره ملی مهندسی عمران
104 بررسی مولفه های روانشناختی وکالبدی تاثیرگذاربرامنیت محیط (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری
105 بررسی مولفههای تاثیرگذار بر تعادل معماری زورخانه (نمونه موردی: زورخانهی نیرومند، زورخانهی شهدای کسنویه) (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی زمین، فضا و انرژی های پاک با محوریت مدیریت منابع طبیعی ، کشاورزی و توسعه پایدار
106 بررسی میزان اثربخشی مهندسی ارزش در کاهش تأخیر پروژه های شهری (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی شهرسازی، مدیریت شهری و توسعه پایدار
107 بررسی نفوذ پذیی ویژگی های احساسی حاصل از برهمکنش عناصر منظرپرداز بر آسایش محیطی (نمونه موردی: فضاهای نیمه باز مسکونی سنتی شهر یزد) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی جغرافیا، شهرسازی و توسعه پایدار
108 بررسی نفوذپذیری طراحی در تعدیل آسایش حرارتی با استفاده از شاخص های رقومی زیست اقلیمی (تحقیق میدانی خانه عرب زاده در شهر یزد) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی جغرافیا، شهرسازی و توسعه پایدار
109 بررسی نقش الگوی فضاهای معماری حمامهای سنتی در تعدیل مزاج (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
110 بررسی نقش ترکیب بندی رنگ نور در نورپردازی آثار معماری (دریافت مقاله) سومین همایش و نمایشگاه بین المللی روشنایی و نورپردازی ایران
111 بررسی نقش رنگ شیشه ها در کنترل طیف تابشی انرژی خورشید (دریافت مقاله) اولین کنفرانس و نمایشگاه بین المللی انرژی خورشیدی
112 بررسی نقش سازه در سیر تحول احداث ساختمانهای بلند (دریافت مقاله) اولین کنفرانس سازه و معماری
113 بررسی نقش طبیعت بر آموزش خلاقیت در معماری (دریافت مقاله) کنگره بین المللی پایداری در معماری و شهرسازی معاصر خاورمیانه
114 بررسی نقش طراحی منظر فضاهای سبز شهری در پیشبرد خدمات تنظیم کننده اکوسیستم (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی و پنجمین کنفرانس ملی عمران، معماری، هنر و طراحی شهری
115 بررسی نقش قنات در توسعه پایدار زیست محیطی (دریافت مقاله) همایش ملی معماری پایدار و توسعه شهری
116 بررسی نقش کتیبه ها در تعالی فضای مساجد (مساجد جامع اصفهان، یزد و مسجد شیخ لطف اله) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی معماری و شهرسازی اسلامی
117 بررسی نقش نور در تبیین توالی فضا در معماری اسلامی (نمونه موردی: مسجد شیخ لطف ا...) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی معماری و شهرسازی اسلامی
118 بررسی نقش واحد همسایگی در شکل گیری مرکز محله در ایران نسبت به الگوی غربی (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
119 بررسی نقش، اهمیت و کارکرد حیاط به عنوان عنصر مهم سازمان دهنده در معماری شهر یزد (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
120 بررسی نور روز بر پایداری معماری مجتمع های مسکونی از طریق ایجاد آتریوم های مرکزی (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران، معماری و شهرسازی
121 بررسی و امکان سنجی احیای دوباره کبوترخانه ها جهت استفاده از پسماند کشاورزی درشهرها (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی و اولین همایش بین المللی مدیریت پسماند
122 بررسی و تحلیل رویکردهای رابطه انسان و طبیعت با تاکید بر مناظر درمانی (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملی به سوی شهرسازی و معماری دانش بنیان
123 بررسی وجود نظم شبه تناوبی درساختار هندسی مقرنس (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی علوم زمین و توسعه شهری و اولین کنفرانس هنر،معماری و مدیریت شهری
124 بررسی ویژگی های مهندسی مصالح خرده سنگی تراورتن های آذرشهر به منظور استفاده در بتن (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی سازه ، معماری و توسعه شهری
125 بررسی یک ضرورت : التزام تحقق پذیری شهرسازی الکترونیک: مفاهیم و چالشها (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی شهرداری الکترونیکی
126 برنامه ریزی پارک رود دره ای با رویکرد اکولوژی فرهنگی توسط مدلSWOT نمونه موردی: رود دره کلکچال (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
127 برنامه ریزی در جهت احیا و طراحی پارک های طبیعی آبی-سنگی رود دره ای به کمک SWOT(نمونه موردی: رود دره کلک چال) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس سالانه پژوهش های معماری، شهرسازی و مدیریت شهری
128 برهم کنش شکلشهر مسلمانان و بحران جنگرسانهای در حوزه هویت (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی افق های جدید در معماری و شهرسازی با رویکرد توسعه و فناوری
129 برهم کنش شهر و رسانه تلویزیون با تأکید بر حوزه سبکزندگی در ارائه الگوهای معماری و شهرسازی (نمونه موردی شهر خرمآباد) (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی تحقیقات در عمران،معماری و شهرسازی و محیط زیست پایدار
130 برهمکنش نورپردازی و زیباشناختی_ادراکی بناهای تاریخی شهر قم (دریافت مقاله) پنجمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
131 بهره گیری از طبیعت گرایی معماری بومی برای بهینه سازی بافت های روستایی و جذب گردشگر در مرکز مازندران (مطالعه موردی: روستاهای بابل و ساری) (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و پنجمین همایش معماری و شهرسازی پایدار
132 بهینه سازی مدیریت منابع انسانی در سازمان های پروژه محور (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی سد و نیروگاههای برق آبی
133 پارادایم زیبایی شناسی در مناظر شهری (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم و تکنولوژی
134 پایداری به لحاظ اجتماعی (دریافت مقاله) همایش بین المللی معماری عمران وشهرسازی در آغاز هزاره سوم
135 پروژه های مناسب برای اجرا به روشBOT (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی مهندسی ساخت و ارزیابی پروژه های عمرانی
136 پیوستگی و شفافیت در برهمکنش فضای درون و بیرونفضاهای یادگیری غیررسمی مدارس معماری (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در علوم و مهندسی
137 تاثیر حیاط در مسکن ویلایی مبتنی بر سبک زندگی ایرانی - اسلامی (دریافت مقاله) نهمین کنگره سالانه بین المللی عمران، معماری و توسعه شهری
138 تاثیر فرهنگ بر الگوی ساختار فضایی خانه با استفاده از روش نحو فضا (نمونه موردی: خانه های دو خوابه دهه های هفتاد و هشتاد و نود تهران) (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی فناوری های نوین در مهندسی عمران،معماری و شهرسازی
139 تاملی بر چیستی فضای بینابین در سازمان فضایی مدارس سنتی ایران (دریافت مقاله) همایش ملی معماری و شهرسازی ایرانی اسلامی
140 تبیین الگوی طراحی اقلیمی براساس قیاس وتشابه ازعناصرمعماری کاروانسرای بافتقدیم بلاد شاپورکهگیلویه(نمونه موردی: باغ موزه دفاع مقدس تپه ی نورالشهدایدهدشت بارویکرد معماری ایرانی اسلامی) (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی یافته های نوین علوم و تکنولوژی
141 تبیین پیوستگی فضایی معماری و شهرسازی در بازارهای ایرانی (مورد مطالعه بازار تبریز) (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در مهندسی عمران معماری شهرسازی
142 تبیین جایگاه نور در حس مکان (نمونه موردی: مسجد شیخ لطف الله اصفهان) (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری
143 تبیین مبانی و معیارهای توسعه پایدار در معماری – معماری پایدار (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی انسان، معماری، عمران و شهر
144 تبیین مفاهیم پایداری اجتماعی در فضای باز شهری (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری
145 تجلی اندیشه اسلامی در معماری ایرانی (دریافت مقاله) کنگره بین المللی فرهنگ و اندیشه دینی
146 تجلی باغسازی ایرانی در نگارگری مکتب هرات (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی افق های جدید در معماری و شهرسازی
147 تحقق حق به شهر در مسکن مهر (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین در مهندسی عمران، معماری، محیط زیست و مدیریت شهری
148 تحلیل تراکم ابنیه مسکونی با تاکید بر محرمیت در شهرهای ایرانی اسلامی ( نمونه موردی شهر ورامین) (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی سازه ، معماری و توسعه شهری
149 تحلیل راهبردی استفاده از فضاهای پیاده محور در طراحی شهری با تاکید بر کاهش آلاینده های شهری (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت شهری
150 تحلیل معیارهای ساختمان پاسخگو به بحران آب (بررسی و بهره گیری از ساختمان آب-هوشمند) (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری
151 تحلیل مفاهیم و عناصر طراحی در آثار شاخص وارطان هوانسیان (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس ملی فناوری های نوین در مهندسی عمران، معماری و شهر سازی
152 تحلیل و بررسی تاثیر معماری پست مدرن بر آثار نادر اردلان (نمونه موردی ساختمان مرکزی گروه صنعتی بهشهر) (دریافت مقاله) نهمین کنگره سالانه بین المللی عمران، معماری و توسعه شهری
153 تحلیل و بررسی چگونگی تلفیق شاخصه های معماری سنتی ایرانی و مدرن در دوره دوم پهلوی (نمونه موردی خانه مسکونی استاد پرویز تناولی) (دریافت مقاله) نهمین کنگره سالانه بین المللی عمران، معماری و توسعه شهری
154 تدقیق انگاره های موثر بر مرمت اکولوژیکی مناظر فرهنگی - تاریخی نمونه موردی: منظر فرهنگی - تاریخی بیستون کرمانشاه (دریافت مقاله) اولین همایش ملی معماری، مرمت، شهرسازی و محیط زیست پایدار
155 تدوین راهبردهای ارتقاء سیستم مدیریت شهری از حکومت به حکمروایی نمونه موردی: شهر کوار (دریافت مقاله) دومین کنفرانس محیط زیست، عمران ،معماری و شهرسازی
156 تدوین و انتخاب استراتژی توسعه مجموعه ورزشی گاوازنگ زنجان در راستای جذب گردشگر ورزشی بر اساس تحلیل سوات swotوماتریس برنامه ریزی استراتژیک کمی (دریافت مقاله) سومین همایش ملی گردشگری، جغرافیا و محیط زیست پایدار
157 تعاملات اجتماعی در فضای عمومی شهرها (دریافت مقاله) کنگره بین المللی پایداری درمعماری و شهرسازی - شهر مصدر
158 تغییرات الگوی ارتباط فضائی وتزئینات درمسکن تهران از دوره قاجار تا پهلوی (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی افق های جدید در معماری و شهرسازی
159 تقویت آرایه های هویت شهری با واکاوی ارزش های معماری ایرانی اسلامی در طراحی نمای ساختمان (دریافت مقاله) اولین همایش علمی پژوهشی افق های نوین در علوم جغرافیا و برنامه ریزی، معماری و شهرسازی ایران
160 تناسبات نیارشی گنبدخانه های دوره اسلامی با گنبد تک پوسته (قرن ۵ تا ۸ ه.ق در منطقه قزوین) (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس ملی مهندسی عمران، معماری و توسعه شهری پایدارایران
161 توپولوژی و ریخت شناسی در ساختارهای معماری (دریافت مقاله) هفتمین همایش علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم معماری و شهرسازی ایران
162 توسعه فضاهای حمل و نقل زیرزمینی موثر بر مصرف بهینه انرژی و کاهش آلودگی هوا در شهرهانمونه موردی: شهر تهران (دریافت مقاله) اولین همایش ملی حفاظت و برنامه ریزی محیط زیست
163 توسعه گردشگری روستا با حفظ محیط زیست (دریافت مقاله) همایش بین المللی معماری عمران وشهرسازی در آغاز هزاره سوم
164 جایگاه دستآزاد و کامپیوتر در فرآیند طراحی معماری (دریافت مقاله) اولین همایش ملی اندیشه ها و فناوری های نو در معماری
165 جستاری برمفهوم توسعه پایدار(طراحی پایداری محیطی به کمک مفاهیم) (دریافت مقاله) کنفرانس ملی معماری و منظر شهری پایدار
166 جستاری در فرآیند طراحی خلاقانه معماری از دیدگاه دانشجویان و معماران خبره (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس ملی مهندسی عمران، معماری و توسعه شهری
167 چشم اندازی به سوی مراکز مراقبت از بیماران سرطانی مگی به مثابه مکان شفا بخش (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی جغرافیا و برنامه ریزی، معماری و شهرسازی نوین
168 چگونگی پیدایش و تکامل ساختارهای معماری حرم مطهر رضوی از آفرینش کالبدی اولیه تا قرن پنجم هجری قمری (دریافت مقاله) همایش ملی نقش خراسان درشکوفایی هنر اسلامی
169 چگونگی تامین پایداری بابهره گیری ازمصالح هوشمند درطراحی مرکزآفرینش هنرهای پویانمای ورسانه ای (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی انسان، معماری، عمران و شهر
170 چگونگی شکل پذیری ساختار محله پایدار (دریافت مقاله) کنفرانس ملی معماری و منظر شهری پایدار
171 چیستی معماری اسلامی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس تخصصی معماری و شهرسازی ایران
172 حفاظت ازمحیط زیست شهری با استفاده ازطراحی مناسب رودخانه های فصلی (دریافت مقاله) همایش بین المللی بحران های زیست محیطی ایران و راهکارهای بهبود آن
173 خانه مسکن و الگوهای سنتی درایران عرصه های عمومی وخصوصی درالگوی سنتی معماری خانه های ایرانی (دریافت مقاله) همایش ملی صد سال معماری و شهرسازی معاصر ایران
174 خوانش هندسی خانه های سنتی یزد با تناسبات طلایی (مطالعه موردی : خانه های عربها و اردکانی ها) (دریافت مقاله) سومین همایش ملی راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار در علوم معماری و شهرسازی ایران
175 دولت الکترونیک رویکردی در جهت سازگاری بستر ارتباطی شهروندان با سازمان های عمومی و دولتی از طریق تکنولوژی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی شهرداری الکترونیکی
176 راهبردهای تدوین منابع مالی پایدارشوراهای اسلامی شهر درایران مطالعه موردی: شورای اسلامی کلانشهر مشهد (دریافت مقاله) همایش هم اندیشی شوراها و مدیریت محلی در افق چشم انداز
177 راهکارهای ارتقاء هویت در منظر ورودی شهر (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی افق های جدید در معماری و شهرسازی با رویکرد توسعه و فناوری
178 راهکارهای بهینه سازی طراحی پوسته ساختمان های بلندمرتبه با رویکرد ارتقاء کیفیت دید (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بناهای بلند
179 راهکارهای طراحانه احیای حاشیه رودخانه درون شهری معاصر (دریافت مقاله) پنجمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
180 راهکارهای طراحی خردمنظرهای آپارتمانی به منظور ارتقا کیفیت زندگی و سطح سلامت آپارتمان نشین ها (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کیفیت در فضاهای معماری و شهری
181 راهکارهایی برای معماری هوشمند (دریافت مقاله) اولین همایش ملی معماری، مرمت، شهرسازی و محیط زیست پایدار
182 روایتی کودکانه از روح گمشده ی مکان از حقیقت گمشده تا حس مکان نمونه موردی: باغ- آرامگاه حافظ (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی افق های جدید در معماری و شهرسازی
183 روشنایی و نورپردازی سازگار با محیط زیست در فضاهای شهری (دریافت مقاله) همایش ملی معماری پایدار و توسعه شهری
184 رویکرد اسلام در مداخله و طراحی در مناظر طبیعی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی و تخصصی پژوهش های محیط زیست ایران
185 زیبایی شناسی رنگ پائیزی از دیدگاه اسلام در محور اصلی باغ ایرانی (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
186 زیبایی شناسی و ادراک در منظر شهری (دریافت مقاله) کنفرانس ملی مهندسی معماری، عمران و توسعه شهری
187 زیبایی شناسی یوهانی پالاسمادر خانه های تبریز نمونه موردی ، خانه مجتهدی و خانه ممقانی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی علوم و مهندسی
188 ساختارشناسی فرم خانه های قاجاری تبریز و آیین های فرهنگی (دریافت مقاله) کنفرانس ملی معماری، عمران، شهرسازی و افق های هنر اسلامی در بیانیه گام دوم انقلاب
189 ساختمان های بلند و فرم های مقاوم در برابر زلزله (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
190 ساماندهی نقاط گردشگری در حاشیه رود- دره ها (نمونه موردی: رود- دره مرادبیگ، همدان) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی جغرافیا، شهرسازی و توسعه پایدار
191 سنجش کیفیت پیادهراه خیابان پانزده خرداد تهران (دریافت مقاله) دومین کنفرانس علمی پژوهشی افق های نوین در علوم جغرافیا و برنامه ریزی، معماری و شهرسازی ایران
192 سهم اجتماع پذیری معماری در طراحی معماری پایدار (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مهندسی معماری و شهرسازی
193 سیر تحول فضا در معماری مسکونی تهران (دریافت مقاله) دومین کنفرانس محیط زیست، عمران ،معماری و شهرسازی
194 سیر تحول محرمیت در ساختار فضایی خانه معاصر (نمونه موردی، خانه های دهه های 50 و 60) (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی دستاوردهای اخیر در مهندسی عمران،معماری و شهرسازی
195 شاخص های طراحی منظر پایدار برمبنای رویکرد اکولوژی منظر (دریافت مقاله) کنفرانس ملی معماری و منظر شهری پایدار
196 شناسایی فاکتورهای بحرانی موفقیت CSFsدر مطالعات مهندسی ارزش (دریافت مقاله) اولین کنفرانس مهندسی و مدیریت ساخت
197 ضرورت ارزیابی چرخه عمر ساختمان در توسعه پایدار (دریافت مقاله) یازدهمین همایش سراسری محیط زیست، انرژی و منابع طبیعی پایدار
198 طراحی انعطاف پذیر در خانه های مسکونی (دریافت مقاله) همایش ملی عمران و معماری با رویکردی بر توسعه پایدار
199 طراحی انعطاف پذیر درخانه های مسکونی (دریافت مقاله) همایش بین المللی معماری عمران وشهرسازی در آغاز هزاره سوم
200 طراحی مجتمع تجاری تفریحی با تاکید بر هویت ایرانی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری
201 طراحی مجتمع مسکونی اجتماعی با رویکرد ارزشهای بومی و هویتی شهراسلامی ایرانی در تهران (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
202 طراحی مدرسه هوشمند با تاکید بر آموزش هوشمند در مدارس با رویکرد معماری پایدار (دریافت مقاله) اولین همایش ملی معماری، مرمت، شهرسازی و محیط زیست پایدار
203 طراحی مرکز سرطان با رویکرد باغ های شفابخش (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
204 طراحی مناظرروددره ای باتاکیدبرمنظرآوایی عناصرطبیعی نمونه موردی: روددره کلکچال تهران (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
205 طراحی موزه هنرهای معاصر در همدان با رویکرد معماری مدرن (دریافت مقاله) کنفرانس ملی نگرشی نو بر چالش های شهر و شهر نشینی
206 طراحی موزه هنرهای مفهومی همدان با رویکرد نمای دو پوسته در راستای تامین آسایش حرارتی (سرمایش و گرمایش) (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
207 طراحی و احیای محیط طبیعی رود دره شهرتهران با عنوان باغ موزه طبیعت نمونه موردی رود دره کلکچال (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی افق های جدید در معماری و شهرسازی
208 عناصر ساختمان پایدار و بررسی نقش انرژی خورشیدی در معماری پایدار (دریافت مقاله) اولین همایش ملی معماری، مرمت، شهرسازی و محیط زیست پایدار
209 عوامل رشد و موانع بازدارنده شکوفایی شهری (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی یافته های نوین پژوهشی در مهندسی عمران، معماری ومدیریت شهری
210 عوامل موثر بر بهبود عملکرد برنامه های ایمنی در پروژه های ساخت (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه
211 عوامل موثر بر شکل گیری حیاط در مسکن روستایی (با نگاهی به معماری مسکونی روستای دشتک استان فارس) (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی سازه ، معماری و توسعه شهری
212 عوامل موثر بر طراحی فرهنگسرا در اقلیم گرم و خشک (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس علمی پژوهشی افق های نوین در علوم جغرافیا و برنامه ریزی معماری و شهرسازی ایران
213 عوامل موثر در تجزیه و تحلیل طراحی فرهنگسرا با رویکرد تربیت شهروندسالم از منظر قرآن (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس علمی پژوهشی افق های نوین در علوم جغرافیا و برنامه ریزی معماری و شهرسازی ایران
214 فرآیند ارزیابی اکولوژیکی در مرمت اکولوژیکی مناظر (دریافت مقاله) اولین همایش ملی و تخصصی پژوهش های محیط زیست ایران
215 فرهنگ و دگرگونی فرمی خانه های تاریخی تبریز در گذار از دورهی قاجار به پهلوی (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی عمران،معماری و مدیریت شهری
216 فهم ماهیت فضای معماری و نسبت آن با طراحی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس محیط زیست، عمران ،معماری و شهرسازی
217 کاربرد فرآیندshampu در مدیریت ریسک پروژه (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه
218 کاربست پیمون در ایجاد تناسبات انسانی مسکن (نمونه موردی خانه های منتخب سنتی مشهد) (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی و ششمین کنفرانس ملی عمران، معماری، هنر و طراحی شهری
219 کاربست مدل سازی اطلاعات ساختمان در طراحی ساختمانهای بلند مسکونی با رویکرد کاهش جزایر حرارتی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مدلسازی اطلاعات ساختمان (BIM)
220 کریدور های سبز شهری ؛ نقش ها و راهکارهایی جهت تقویت خدمات اکوسیستمی ( نمونه موردی : خیابان ولیعصر تهران) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی معماری، عمران، شهرسازی، محیط زیست و افق های هنر اسلامی در بیانیه گام دوم انقلاب
221 کیفیت ادراکی آب در منظر پارک های شهری (دریافت مقاله) کنفرانس ملی مهندسی معماری، عمران و توسعه شهری
222 گونه شناسی تکایای تاریخی استان مازندران (دریافت مقاله) کنفرانس عمران، معماری و شهرسازی کشورهای جهان اسلام
223 گونه شناسی تکایای تاریخی شهرستان بابل (دریافت مقاله) پنجمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
224 گونه شناسی فضاهای نیمه باز شهری در شهرهای سنتی ایران (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران ، معماری و منظر شهری
225 مدیریت شهری برای تعاملات اجتماعی سالمندان در شهر با رویکرد آسایش-آرامش (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد و سامانه های مالی
226 مدیریت محدوده در باززنده سازی مناظر فرهنگی (مطالعه موردی: منظر فرهنگی تخت سلیمان) (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه
227 مرزها و حریم ها در معماری با نگاهی به مفهوم مرزها در تعریف مراکز در معماری خانه های سنتی ایران (دریافت مقاله) کنفرانس ملی معماری، عمران، شهرسازی و افق های هنر اسلامی در بیانیه گام دوم انقلاب
228 مرمت مناظر طبیعی: رهیافتی نوین در دستیابی به اهداف زیبایی شناسی معماری منظر (دریافت مقاله) همایش ملی معماری و شهرسازی معاصر ایران
229 مطالعه تطبیقی مولفه های طراحی در عناصر کالبدی مساجد مکتب اصفهان (نمونه های موردی: مسجد امام، مسجد حکیم و مسجد آقانور اصفهان) (دریافت مقاله) هشتمین همایش ملی پژوهش های نوین در حوزه علوم جغرافیا، معماری و شهرسازی ایران
230 مطالعه کالبدی مسجد و مدرسه سپهسالار(مطهری)تقلید یا استفاده هوشمندانه از معماری مساجد عثمانی (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی زمین، فضا و انرژی های پاک با محوریت مدیریت منابع طبیعی ، کشاورزی و توسعه پایدار
231 معرفی چند تکنیک غیر فعال خورشیدی برای سرمایش ساختمانها در اقلیم گر و خشک ایران (دریافت مقاله) پنجمین همایش بهینه سازی مصرف سوخت در ساختمان
232 معماری اسلامی: جستجوی امر مقدس در فضای معمارانه (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی افق های جدید در معماری و شهرسازی
233 معماری به مثابه یک ارگانیسم (دریافت مقاله) اولین کنفرانس سازه و معماری
234 معماری بیوفیلیک (زیست گرا)، مفهوم معماری پایدار سلامت زا (دریافت مقاله) اولین همایش ملی معماری و شهرسازی (اندیشه،نظریه ها و روش ها)
235 معماری در دیالکتیک بین مرگ و حیات (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی جغرافیا و برنامه ریزی، معماری و شهرسازی نوین
236 معماری زیست گرا(بیوفیلیک)، مفهوم معماری پایدار و سلامت زا (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران ، معماری و منظر شهری
237 معماری همساز با محیط زیست روستا با تاکید بر طبیعت گردی مطالعه موردی روستای کیاباد تخت در استان گیلان (دریافت مقاله) همایش ملی عمران و معماری با رویکردی بر توسعه پایدار
238 معنا و مفهوم شناسی شهر ایرانی- اسلامی؛ مبانی نظری و مصداق ها (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی برنامه ریزی و مدیریت شهری با تاکید بر مولفه های شهر اسلامی
239 مقایسه تطبیقی روشهای نوین ساختمانسازی در ساخت و ساز صنعتی (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی افق های جدید در معماری و شهرسازی
240 مکانیابی خطوط هوایی ا نتقال برق جهت ایجاد منظر شهری پایدار (نمونه موردی: محله عبید زاکانی قزوین) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی جغرافیا، شهرسازی و توسعه پایدار
241 مناظر اموزش دهنده ی انرژی در شهر، راهکاری در جهت تغییر نگرش رفتاری الگوی مصرف (دریافت مقاله) اولین کنفرانس شهرسازی،مدیریت و توسعه شهری
242 نحوه تحقق پذیری مدیریت محدوده در صنعت ساخت و ساز کشور(نمونه موردی :نظام ساخت و ساز تهران) (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه
243 نقد هندسه چند مقرنس دوره صفوی در اصفهان (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی افق های جدید در معماری و شهرسازی
244 نقش آموزش معماری در بازاحیای نمای معماری شهر (دریافت مقاله) اولین کنفرانس سالانه بین المللی عمران، معماری و شهرسازی
245 نقش BIMدرطراحی ساختمان با رویکرد بهره وری انرژی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مدلسازی اطلاعات ساختمان (BIM)
246 نقش پیمون در خانه های سنتی شهر یزد (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی معماری و شهر پایدار
247 نقش عناصرنورپرداز درمعماری فضاهای عمومی سنتی ایران (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
248 نقش عوامل موثر بر سرزندگی در فضاهای تعامل جمعی شهرهای جدید مورد مطالعاتی شهر جدید پرند (دریافت مقاله) سومین کنفرانس سراسری نوآوری های اخیر در مهندسی عمران، معماری و شهرسازی
249 نقش فضای بینابین در سازماندهی معماری اسلامی ایران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی جغرافیا و برنامه ریزی، معماری و شهرسازی نوین
250 نقش قرارگاه رفتاری در پدیدار شناسی هویت اسلامی(نمونه موردمطالعه:ورودی محله سنگ سیاه شیراز) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی معماری ایرانی، اسلامی (سیمای دیروز چشم انداز فردا)
251 نقش کیفیت فضاهای جمعی درایجادهویت مکانی نمونه موردی: منطقه 22 تهران (دریافت مقاله) همایش بین المللی معماری عمران وشهرسازی در آغاز هزاره سوم
252 نقش نور در تعریف فضای نبدخانه در معماری مساجد شیعی (دریافت مقاله) نخستین همایش فناوری و سازه های سنتی بامحور گنبدها
253 نقش نور در معماری فضاهای عمومی با نگاهی بر فضاهای عمومی در معماری سنتی ایران (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران ، معماری و زیرساخت های شهری
254 نگاهی به شیوه های نوین خوانش زبان الگو های منظر ایرانی (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی عمران، معماری و توسعه شهری
255 نمود کالبدی مرزها در معماری سنتی ایران (دریافت مقاله) کنفرانس ملی معماری، عمران، شهرسازی و افق های هنر اسلامی در بیانیه گام دوم انقلاب
256 نمودهای معماری و شهرسازی سنتی و اسلامی در منطقه (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران ، معماری و زیرساخت های شهری
257 واکاوی جایگاه معنای گذار در نظام سلسله مراتب فضایی مدارس ایرانی-اسلامی با تاکید بر دوره قاجار (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملی شهر ایرانی اسلامی
258 ویژگی های شهروند سالم از نظر قرآن (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس علمی پژوهشی افق های نوین در علوم جغرافیا و برنامه ریزی معماری و شهرسازی ایران
259 هزار و یک نکته درباره ساخته باستانی سیر پیکرهبندی )سازه( بناهای باستانی )نوسنگی تا ساسانی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس سازه و معماری
260 همگامی سیستم ساختمانی سبک فولادی و سیستم چوبی به عنوان راه حلی اکولوژیک در منطقه نوار حاشیه جنوبی خزر (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مصالح و سازه های نوین در مهندسی عمران
261 هویت بخشی به رود دره کلکچال با رویکرد تحریک حواس انسان بهواسطه عنصر آب (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس ملی برنامه ریزی و مدیریت شهری با تاکید بر راهبردهای توسعه شهری