دکتر ناصر الهی

دکتر ناصر الهی دانشیار اقتصاد بین الملل

دکتر ناصر الهی

Dr. Nasser Elahi

دانشیار اقتصاد بین الملل

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.