خانم فرزانه بالاجه

فرزانه بالاجه

خانم فرزانه بالاجه

Farzaneh Balajeh

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی خانم فرزانه بالاجه در مجلات و ژورنالها