خانم دکتر فائزه توتونیان

دکتر فائزه توتونیان استاد دانشگاه فردوسی مشهد

خانم دکتر فائزه توتونیان

Dr. Faezeh Totounian

استاد دانشگاه فردوسی مشهد

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی خانم دکتر فائزه توتونیان در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
هیات تحریریهمجله ایرانی آنالیز عددی و بهینه سازی