خانم دکتر فائزه توتونچیان

دکتر فائزه توتونچیان استاد دانشگاه فردوسی مشهد

خانم دکتر فائزه توتونچیان

Dr. Faezeh Totounchian

استاد دانشگاه فردوسی مشهد

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی خانم دکتر فائزه توتونچیان در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
هیات تحریریهمجله ایرانی آنالیز عددی و بهینه سازی