دکتر مهدی اکابری تفتی

دکتر مهدی اکابری تفتی استادیار دانشگاه میبد

دکتر مهدی اکابری تفتی

Dr. Mehdi Akaberi Tafti

استادیار دانشگاه میبد

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثر بیکاری بر میزان شیوع جرایم (دریافت مقاله) ماهنامه دستاوردهای نوین در مطالعات علوم انسانی دوره: 1، شماره: 10
2 ارائه مدل موفقیت توسعه محصولات جدید با رویکرد ارزیابی محصولات سبز در صنایع غذایی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست دوره: 25، شماره: 3
3 ارزش گذاری اقتصادی اکوتوریسم کویر یزد با رویکرد توسعه پایدار (دریافت مقاله) دوفصلنامه کاوش های جغرافیایی مناطق بیابانی دوره: 9، شماره: 1
4 Ranking the success factors of NPD with a WCM approach (Case study: Active companies in the food industry) (دریافت مقاله) مجله آنالیز غیر خطی و کاربردها دوره: 14، شماره: 2
5 برآورد اثر بازگشتی مستقیم بهبود کارایی مصرف برق در بخش خانگی مناطق شهری ایران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشنامه اقتصاد انرژی ایران دوره: 6، شماره: 22
6 بررسی نحوه اثرگذاری رونق صادرات بر بیکاری طی دوره 1990-2017 درکشورهای جهان (دریافت مقاله) ماهنامه دستاوردهای نوین در مطالعات علوم انسانی دوره: 1، شماره: 10
7 تاثیر پویایی های تحصیلات زنان بر متغیرهای کلان اقتصادی با رویکرد الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی (دریافت مقاله) فصلنامه زن در توسعه و سیاست دوره: 21، شماره: 3
8 محاسبه هزینه اجتماعی انتشار دی اکسیدکربن به تفکیک استان های مختلف در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های سیاستگذاری و برنامه ریزی انرژی دوره: 2، شماره: 1
9 محاسبه ی میزان تمایل به پرداخت برای گریز از آثار زیان بار آلودگی به تفکیک استان های مختلف در ایران با استفاده از الگوی هدانیک ارزش منازل مسکونی (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد مقداری دوره: 15، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آزمون اثرگذاری رشد نقدینگی بر تورم در اقتصاد ایران (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی اندیشه های نوین در مدیریت کسب و کار
2 آزمون تاثیر گذاری عوامل موثر بر رشد اقتصادی در ایران طی سال های (1395-1357) (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مدیریت کسب و کار
3 اثر درجه باز بودن تجارت بربی ثباتی نرخ ارز آزاد (مطالعه موردی ایران) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی یافته های نوین در حسابداری، مدیریت، اقتصاد و بانکداری
4 بررسی اثرگذاری مصرف انرژی بر رشد اقتصادی با استفاده از آزمون علیت هیسائو و داده های پانلی (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی فناوری و مدیریت انرژی
5 بررسی رابطه بین قیمت سهام و نرخ ارز در ایران (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مدیریت کسب و کار
6 بررسی مولفه های اخلاق در اقتصاد مقاومتی (دریافت مقاله) همایش توسعه پایدار استان یزد در بستر اقتصاد مقاومتی
7 بررسی مولفه های فرهنگی و اخلاقی در اقتصاد مقاومتی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی هزاره سوم و علوم انسانی
8 بررسی نقش گردشگری پایدار در ایجاد اشتغال در روستاهای سنتی ایران (مطالعه موردی روستای تاریخی شحنه در استان یزد) (دریافت مقاله) دهمین همایش ملی مطالعات و تحقیقات نوین در حوزه علوم انسانی، مدیریت و کارافرینی ایران
9 بررسی و تحلیل راهکارهای افزایش اشتغال ستنی در مواجه با کسب و کارهای الکترونیک (دریافت مقاله) دهمین همایش ملی مطالعات و تحقیقات نوین در حوزه علوم انسانی، مدیریت و کارافرینی ایران
10 تاثیر سرمایه گذاری مستقیم خارجی FDI بر رشد اقتصادی در کشورهای جهان (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی اندیشه های نوین در مدیریت کسب و کار
11 جایگاه صنایع ایران بر طبق مولفه های اقتصاد مقاومتی بر مبنای میزان آسیب پذیری بین المللی (مطالعه استانی) (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی هزاره سوم و علوم انسانی
12 شناسایی بخش های پیشرو در اقتصاد ایران با رویکرد اقتصاد مقاومتی و زیست محیطی (بر مبنای جدول داده ستانده) (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی فناوری و مدیریت انرژی
13 مدیریت آب شهری؛ تحت شرایط ناپایدار محیطی در شهرستان یزد (دریافت مقاله) همایش توسعه پایدار استان یزد در بستر اقتصاد مقاومتی