آقای دکتر محمد جعفری

دکتر محمد جعفری

آقای دکتر محمد جعفری

Dr. Mohammad Jafari

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر محمد جعفری در همایشها و کنفرانس ها

سمت رویداد برگزار کننده سال
دبیر علمی دومین همایش ملی بیابان با رویکرد مدیریت مناطق خشک و کویری دانشکده کویرشناسی دانشگاه سمنان با همکاری مرکز بین المللی بیابان دانشگاه تهران، سمنان آبان 1393

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارزیابی حساسیت و ویژگی آزمایش CA19-9 در تشخیص آدنوکارسینوم معده (دریافت مقاله) مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان دوره: 13، شماره: 1
2 الگوى رهبرى خدمتگزار در مدیریت بیمارستان: مطالعه موردى بیمارستان فوق تخصصى ولیعصر (عج) ناجا (دریافت مقاله) فصلنامه علمی پژوهشی طب انتظامی دوره: 1، شماره: 3
3 Immunofluorescence Pattern of Autoimmune Bullous Diseases in Iranian Patients (دریافت مقاله) فصلنامه آسیب شناسی ایران دوره: 7، شماره: 4
4 The Responses of Salsola orientalis to Salt Stress (دریافت مقاله) مجله بین المللی تحقیقات پیشرفته بیولوژی و پزشکی دوره: 3، شماره: 2
5 بررسی ایمنوفنوتیپ لنفوم های دستگاه گوارش در بیماران بستری در بیمارستانهای شهر همدان و تعیین ارتباط ایمنوفنوتیپ، محل تومور و سن بیماران با بقای 2 ساله ی آنها (دریافت مقاله) مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان دوره: 19، شماره: 4
6 بررسی تاثیر انحنای گوشه گشودگی بر تمرکز تنش ناشی از شار حرارتی (دریافت مقاله) دو فصلنامه علوم کاربردی و محاسباتی در مکانیک دوره: 28، شماره: 1
7 بررسی تاثیر پارامترهای مختلف در تحلیل تنش صفحات همسانگرد و غیرهمسانگرد حاوی گشودگی چهارضلعی مرکزی و تحت تنش برشی (دریافت مقاله) مجله مکانیک سازه ها و شاره ها دوره: 5، شماره: 1
8 بررسی تاثیر نرمی گشودگی در تحلیل تنش صفحات با گشودگی مرکزی و تحت کشش (دریافت مقاله) مجله مکانیک سازه ها و شاره ها دوره: 1، شماره: 2
9 بررسی دینامیکی یک ترک ایستا در محیط محدود دو بعدی ارتوتروپیک با روش المان محدودتوسعه یافته (دریافت مقاله) مجله مکانیک سازه ها و شاره ها دوره: 3، شماره: 3
10 بررسی لایه مرزی جریان و حرارت بر روی یک صفحه افقی در حال کشش در محیط متخلخل ، با فرض عدم تعادل حرارتی (دریافت مقاله) مجله مکانیک سازه ها و شاره ها دوره: 2، شماره: 1
11 بررسی مقایسه ای روشهای کشت اوره آز سریعRUTو هیستوپاتولوژی در تشخیص سویه های هلیکوباکتر پیلوری ایزوله شده از نمونه های بیوپسی معده بیماران (دریافت مقاله) فصلنامه میکروب شناسی پزشکی ایران دوره: 6، شماره: 4
12 تاثیر آستانه ای بدهی های خارجی بر رشد اقتصادی کشورهای گروه D8: مدل رگرسیون انتقال ملایم پانلی PSTR (دریافت مقاله) دوفصلنامه اقتصاد و توسعه منطقه ای دوره: 23، شماره: 11
13 تدوین راهنمای بالینی پیش بیمارستانی تریاژ در رویدادهای هسته ای - رادیولوژیک (دریافت مقاله) فصلنامه علوم مراقبتی نظامی دوره: 4، شماره: 1
14 تعیین پارامترهای بهینه موثربرتوزیع تنش صفحات ارتوتروپیک دارای گشودگی شبه مربعی با استفاده ازالگوریتم ژنتیک (دریافت مقاله) مجله مکانیک سازه ها و شاره ها دوره: 4، شماره: 4
15 تغزل در شعر غاده السمان و مقایسه آن با غزل های دیوان شعر سیمین بهبهانی (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات جدید در علوم انسانی دوره: 3، شماره: 24
16 دیپلماسی رسانه ای و مذاکرات هسته ای ج.ا.ا (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات فرهنگ ـ ارتباطات دوره: 18، شماره: 38
17 گزارش یک مورد نادر بیماری کیکوچی یا لنفادنیت هیستیوسیتیک نکروزان (دریافت مقاله) مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان دوره: 10، شماره: 3
18 مطالعه پارامتری و بهبود عملکرد پروانه کمپرسور گریز از مرکزیک موتور توربوشفت با استفاده از حل عددی سه بعدی (دریافت مقاله) مجله مکانیک سازه ها و شاره ها دوره: 2، شماره: 2
19 مقایسه زهدیات ابوالعتاهیه و ابونواس (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات جدید در علوم انسانی دوره: 1، شماره: 5
20 مقایسه فراوانی بیان بیومارکرهای bcl-2 ،p53 ،Ki-67 و Her2-neu در گریدهای کارسینوم پروستات (دریافت مقاله) مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان دوره: 21، شماره: 3
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آسیبشناسی وضعیت رقابت پذیری کشور در صنعت گردشگری (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت ، اقتصاد ، توانمندی صنعت جهانگردی در توسعه
2 آنالیز نانو دیسک طلا تحت تنش ترکیبی مکانیکی-حرارتی با استفاده از شبیه سازی دینامیک مولکولی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی فناوری نانو از تئوری تا کاربرد
3 اثبات تاثیر فرآورده گیاهی تامول در رفع آب آوردگی و آرتروز زانو در مدت 60 روز (دریافت مقاله) دومین کنگره سراسری فناوریهای نوین ایران با هدف دستیابی به توسعه پایدار
4 اثر قرق بر روی ماده آلی خاک (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی جهاد اقتصادی در عرصه کشاورزی و منابع طبیعی
5 ارائه مدل توزیعسرفاصله زمانی با استفاده از تحلیل داده های واقعی حاصل از آمارگیری برای یکی از تقاطع های چراغ دار کلان شهر تهران (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی مهندسی عمران
6 ارائه یک الگوریتم موازی روی معماری PRAM با حافظه EREW جهت محاسبه دترمینان ماتریس های غیر مربعی از مرتبه N ×2 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی محاسبات نرم و فن آوری اطلاعات
7 ارزیابی آسیب پذیری مراتع در برابر خشکسالی بر اساس میزان رطوبت موجود در خاک (مطالعه موردی: حوضه حسنجون طالقان) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی سلامت، محیط زیست و توسعه پایدار
8 ارزیابی اهمیت نسبی رخساره های ژئومرفولوژی در تولید رسوبات تپه های ما سه ای منطقه مارون- ملاثانی استان خوزستان (دریافت مقاله) دومین همایش ملی بیابان با رویکرد مدیریت مناطق خشک و کویری
9 ارزیابی پارامترهای بهینه ی مؤثر بر صفحات همسانگرد محدود حاوی گشودگی های فردضلعی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی یافته های نوین پژوهشی در علوم، مهندسی و فناوری
10 ارزیابی تاثیر میکروبیوتیکها بر نفوذپذیری خاک با روش LFA (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران مدیریت حوزه های آبخیز
11 ارزیابی تغییر اقلیم بر کمبودهای بیواقلیمی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مخاطرات محیطی
12 ارزیابی خطر تخریب پذیری خاک توسط نهاده های کشاورزی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار
13 ارزیابی عددی پاسخهای دینامیکی یک ساختمان بتنی مقاوم لرز های در برابر بارگذاری انفجاری (دریافت مقاله) کنفرانس ملی تکنیکهای نوین محاسباتی و بهینه سازی در مهندسی عمران
14 ارزیابی مقاومت مخلوط خاک رس اصلاح شده با آهک و الیاف نخ تایر (دریافت مقاله) پنجمین کنگره ملی مهندسی عمران
15 استفاده از روش های زمین آماری (Clustering) به منظور تفکیک اثرات کان یسازی طلا (مثال موردی: منطقه شامکان) (دریافت مقاله) پانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
16 استفاده از سیلاب به منظور کاهش خطرات ناشی از خشکسالی با ارائه تکنیکهای ارزان قیمت (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت جامع بحران در حوادث غیرمترقبه طبیعی
17 استفاده از مدل های پیش بینی رویشگاه گونه های گیاهی در انتخاب گونه مناسب برای برنامه های بیولوژیک آبخیزداری (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران مدیریت حوزه های آبخیز
18 الزامات پدافند غیر عامل در کاهش آسیب پذیری ساختمان ها با رویکرد استتار (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
19 Crowed-induced vibration of footbridges and the application of tuned mass damper for vibration mitigation (دریافت مقاله) نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
20 Detecting Assembled Workpieces to Sort According to Color by Mitsubishi RV-2AJ Robot and Festo Sorting Station Based on Industrial Networks (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در مهندسی برق و کامپیوتر
21 Dynamic load testing and FE model updating based on frequency response of a plain concrete arch bridge (دریافت مقاله) نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
22 Energy use and economic analysis of broiler production farms in Iran (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش ها با محوریت کشاورزی ، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری
23 Impact of Abyar Supplement on Improving the Longitudinal Growth of Aerial Organs in Medicago Scutellata (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی محیط زیست و منابع طبیعی
24 Neural – Adaptive Control Based on BackStepping and Feedback Linearization for Electro Hydraulic Servo System (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس ملی سیستمهای هوشمند
25 Neural Adaptive Controller for Magnetic levitation System (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس ملی سیستمهای هوشمند
26 Nonlinear mechanical response of carbon nanotube/rubbercomposites subject to various types of loadings (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی کامپوزیت
27 Seismic assessment of twenty-meter spans plain concrete arch bridge (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی مقاوم سازی
28 Simulation and Implementation of a 300 Watt, Cascade Gama-LC Resonant Converter (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی الکترونیک قدرت و سیستم های درایو
29 Stability criterion for lateral vibration of footbridges (دریافت مقاله) نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
30 Using Logistic Regression to Estimate the Probability of Asphalt Binder Failure at Low Temperatures (دریافت مقاله) نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
31 برآورد فرسایش و رسوب با استفاده از دو روش EPM و PSIAC ، به روش ژئومورفولوژی در حوزه آبخیز قره آقاج (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران مدیریت حوزه های آبخیز
32 بررسی آب و بذر مغناطیس شده بر برخی صفات رشدی آگروپایرون (دریافت مقاله) همایش بین المللی پژوهش های کاربردی در کشاورزی
33 بررسی اثر پساب صنعتی بر خصوصیات فیزیکوشیمیایی خاک و برخی صفات فیزیولوژیکی نهال‎های اقاقیا، ابریشم مصری و ارغوان (مطالعه موردی: شهرک صنعتی البرز) (دریافت مقاله) سومین همایش یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی
34 بررسی اثر تاغ کاری بر خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک، پوشش گیاهی و مهار فرسایش بادی ( مطالعه موردی : جنوب شرقی شهر ورامین) (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم خاک ایران
35 بررسی اثر چرای متعادل، چرای بی رویه و شخم در جهت شیب بر میزان تولید رسوب و رواناب در کرتهای ویشمایر (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران مدیریت حوزه های آبخیز
36 بررسی اثر سطوح مختلف شوری بر جوانه زنی و رشد گیاهچه گونه های یکساله سالسولا (دریافت مقاله) اولین همایش ملی تنش های گیاهی غیر زیستی
37 بررسی اثرات تنش شوری بر روی گونه Salsola orientalis در شرایط گلخانه ای (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی معماری، شهرسازی، عمران، هنر و محیط زیست؛ افق های آینده، نگاه به گذشته
38 بررسی اثرات چرای دام بر روی ترکیب و تنوع پوشش گیاهی مرتع لار (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مرتع و مرتع داری ایران
39 بررسی ارتباط پوشش گیاهی شورروی استان بوشهر با عمق سطح ایستایی و عوامل شوری (مطالعه موردی منطقه میرمحمد اهرم) (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مرتع و مرتع داری ایران
40 بررسی اندازه طول دی الکتریک در تغییرات منحنی ولتاژ - جریان در تخلیه با مانه دی الکتریک (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی تخلیه های الکتریکی، پلاسما و مهندسی پلاسما
41 بررسی انطباق معماری خانه های بافت تاریخی شهر خرمآباد با شرایط زیست اقلیمی (نمونه موردی خانه آخوند ابو و خانه کشفی) (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی انسان، معماری، عمران و شهر
42 بررسی برخی پارامترهای موثر بر تنش های حرارتی اطراف گشودگی بیضوی در یک ورق ناهمسانگرد نامحدود تحت شار حرارتی یکنواخت (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی پژوهش هایی کاربردی در مهندسی برق، مکانیک و مکاترونیک
43 بررسی پارامترهای موثر در فرآیند آهنگری شعاعی با استفاده از شبیه سازی عددی (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس شکل دهی فلزات و مواد ایران
44 بررسی پتانسیل جذب کربن توسط گیاهان مراتع جنوب شهر سمنان (دریافت مقاله) دومین همایش ملی بیابان با رویکرد مدیریت مناطق خشک و کویری
45 بررسی تاثیر الگوی زمانی بارندگی بر تولید رواناب و فرسایندگی باران با استفاده از شبیه ساز باران مطالعه موردی در حوزه الوند بر روی سه سازند حساس به فرسایش (آغاجاری، میشان و گچساران) (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران مدیریت حوزه های آبخیز
46 بررسی تاثیر برخی عوامل محیطی و خاکی بر استقرار تیپ های گیاهی در منطقه سبزدشت بافق (دریافت مقاله) اولین همایش سراسری محیط زیست، انرژی و پدافند زیستی
47 بررسی تاثیر پارامترهای مختلف بر توزیع تنش صفحه غیرهمسانگرد حاوی بریدگی مرکزی و تحت کشش (دریافت مقاله) هفدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک
48 بررسی تاثیر پساب بازیافتی تصفیه خانه قم در احیای اراضی بیابانی و توسعه برپوشش گیاهی منطقه (مطالعه موردی: دشت قم) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی محیط زیست
49 بررسی تاثیر حرارت بر روی خواص نانو دیسک طلا با استفاده از شبیه سازی دینامیک مولکولی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی فناوری نانو از تئوری تا کاربرد
50 بررسی تاثیر عملیات بیولوژیکی بر حاصلخیزی خاک (دریافت مقاله) همایش خاک، محیط زیست و توسعه پایدار
51 بررسی تاثیر کریپتوگا مها بر وضعیت عناصر غذایی خاک با روش LFA (دریافت مقاله) همایش خاک، محیط زیست و توسعه پایدار
52 بررسی تاثیر کشت علف گندمی و یونجه کاری بر برخی فاکتورهای خاک (مطالعه موردی مراتع سیرجان) (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم خاک ایران
53 بررسی تاثیرپارامترهای موثربرتوزیع تنش صفحات غیرهمسانگرد با گشودگی شبه مربعی (دریافت مقاله) بیستمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک
54 بررسی تاثیرگوراب بر عناصر مغذی خاک (دریافت مقاله) همایش خاک، محیط زیست و توسعه پایدار
55 بررسی تأثیر آب خاکستری بر کیفیت خاک (دریافت مقاله) دومین همایش ملی بحران آب (تغییر اقلیم، آب و محیط زیست)
56 بررسی تأثیر انحنای گوشه گشودگی مثلثی بر توزیع تنش ورق محدود همسانگرد از روش تحلیلی (دریافت مقاله) اولین کنگره سراسری فناوریهای نوین ایران با هدف دستیابی به توسعه پایدار
57 بررسی تأثیر چیدمان لایهها در تحلیل تنش چندلایههای کامپوزیت های نامتقارن حاوی گشودگی چهارضلعی تحت بارگذاری کششی (دریافت مقاله) اولین کنگره سراسری فناوریهای نوین ایران با هدف دستیابی به توسعه پایدار
58 بررسی تأثیر زاویه چرخش گشودگی شبه مربعی بر توزیع تنش ورق محدود همسانگرد از روش تحلیلی تحت بارگذاری درون صفحه ای (دریافت مقاله) اولین کنفرانس سراسری توسعه محوری مهندسی عمران، معماری، برق و مکانیک ایران
59 بررسی تأثیر زاویه ی بار در تعیین پارامترهای بهینه ی مؤثر بر تمرکز تنش صفحات ارتوتروپیک و همسانگرد نامحدود حاوی گشودگی شبه مثلثی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی علوم مکانیک و صنعت
60 بررسی تأثیر زاویه ی چرخش گشودگی بیضوی در صفحه ی متغیر تابعی توانی در طول ضخامت (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس سراسری توسعه محوری مهندسی عمران ، معماری ، برق و مکانیک ایران
61 بررسی تأثیر زاویه ی چرخش گشودگی مثلثی در تحلیل تنش چندلایههای نامتقارن تحت بارگذاری کششی (دریافت مقاله) اولین کنگره سراسری فناوریهای نوین ایران با هدف دستیابی به توسعه پایدار
62 بررسی تأثیر کشیدگی گشودگی بیضوی در صفحه ی متغیر تابعی نمایی تحت بارگذاری های مختلف (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس سراسری توسعه محوری مهندسی عمران ، معماری ، برق و مکانیک ایران
63 بررسی تحقق اهداف مدیریت ریسک سازمانی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مطالعه موردی بانکها (دریافت مقاله) کنفرانس ملی تحولات نوین در مطالعات وحسابداری
64 بررسی تطبیقی اصول مدیریت از دیدگاه اسلام و اصول 14 گانه هنری فایول (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت، اقتصاد و علوم انسانی
65 بررسی تغییرات درصد تاج پوشش گیاهی کل در شرایط قرق و غیرقرق منطقه مورد مطالعه مراتع خامسان شهرستان کامیاران (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی جهاد اقتصادی در عرصه کشاورزی و منابع طبیعی
66 بررسی توانایی گیاه پالایی برخی از گیاهان مرتعی(مطالعه موردی: مراتع اطراف شرکت سرب و روی زنجان) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست
67 بررسی چگونگی اثرگذاری کریپتو گامها بر بهبود ویژگیهای خاک و کاهش فرسایش بادی در مناطق خشک و نیمه خشک (دریافت مقاله) اولین همایش ملی فرسایش بادی
68 بررسی خصوصیات خاکی مؤثر در پراکنش گونه های مرتعی شاخص استان قم (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مرتع و مرتع داری ایران
69 بررسی خصوصیات شیمیایی (درصد سدیم، پتاسیم و ازت) خاک تحت تأثیرآبیاری با آبهای نامتعارف (مطالعه موردی: شهرستان زابل ) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی محیط زیست
70 بررسی خصوصیات فیزیکو شیمیایی خاک به منظوریافتن گیاهان معرف جهت احیاء حوزه آبخیز رودخانه کردان (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران
71 بررسی رابطه بین اقتصاد دانش بنیان با ظرفیت های تولیدی و رشد اقتصادی مطالعه موردی: کشورهای عضو اوپک (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی علوم انسانی با رویکرد بومی - اسلامی و با تاکید بر پژوهش های نوین
72 بررسی رابطه بین قدرت یونی و هدایت الکتریکی در محلول خاک های شور (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم خاک ایران
73 بررسی رابطه چابکی سازمانی و هوش سازمانی با یادگیری سازمانی در شرکت سیمان خوزستان (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی و دومین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت
74 بررسی روشهای درون یابی مکانی و ابزار GIS جهت آنالیز مکانی کیفیت و آلودگی آبهای زیرزمینی (مطالعه موردی: دشت اشتهارد، استان البرز) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی بیابان
75 بررسی عددی بهینه سازی زاویه گام جت فن ها درمواقع آتش سوزی دریکتونل همراه با تهویه ی طولی (دریافت مقاله) سومین همایش ملی تهویه و بهداشت صنعتی
76 بررسی عملکرد سامانه فتوولتائیک-گرمائی آبی در ایران (دریافت مقاله) اولین کنگره سالیانه جهان و بحران انرژی
77 بررسی عملکرد یگان های ویژه ناجا در برقراری نظم و امنیت راهپیمایی اربعین حسینی با رویکرد مدیریت بحران (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مدیریت بحران و پدافند غیر عامل
78 بررسی عوامل خدماتی موثر بر جذب و حفظ تماشاگران فوتبال (دریافت مقاله) اولین همایش ملی تربیت بدنی و علوم ورزشی
79 بررسی عوامل موثر در خطر زمین لغزش و پهنه بندی آن با استفاده از روش F-AHP (مطالعه موردی:حوزه آبخیز نکارود) (دریافت مقاله) سومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
80 بررسی فلورستیکی مراتع کوهستانی گنبد ( واقع در استان همدان )گامی در جهت گسترش اکوتوریسم (دریافت مقاله) همایش گردشگری و توسعه پایدار
81 بررسی کارایی روش ستون معادل در تحلیل های غیرخطی دیوار برشی در مقایسه با روش فایبر در ساختمان های بتن مسلح (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
82 بررسی کارایی و اثربخشی عملیاتی بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با سنجه های ارزش افزوده بازار، کیو توبین و بازده سرمایه گذاری (دریافت مقاله) کنفرانس ملی تحولات نوین در مطالعات وحسابداری
83 بررسی کیفیت شیمیایی آب های سطحی برای مصارف کشاورزی درحوزه آبخیز بختگان (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی ایده های نوین در کشاورزی، محیط زیست و گردشگری
84 بررسی گونه آتریپلکس بر روی خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک در مسیر اتوبان تهران - قم (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم خاک ایران
85 بررسی مفاهیم تنوع زیستی و ضرورت حفاظت از آن در بحران خشکسالی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی بحران آب
86 بررسی میزان همدلی پرستاران با بیماران افسرده در بیمارستان روانپزشکی شهید مدرس اصفهان سال 1396 (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره پژوهشی سالیانه دانشجویان علوم پزشکی شرق کشور
87 بررسی و مقایسه ترسیب کربن در برخی گیاهان مناطق کویری ایران مطالعه موردی: حاشیه کویر حاج علی قلی دامغان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار
88 بررسی وضعیت سرمایه گذاری در مراتع و ارتباط آن با پایداری مراتع (مطالعه موردی: مراتع قشلاقی استان اصفهان) (دریافت مقاله) سومین همایش یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی
89 بررسی یگان های ویژه ناجا و کنترل اجتماعات با رویکرد مدیریت بحران اجتماعی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مدیریت بحران و پدافند غیر عامل
90 بهینه سازی پارامترهای مؤثر بر تمرکز تنش صفحه همسانگرد نامحدود حاوی گشودگی شبه مثلثی (دریافت مقاله) کنفرانس سراسری دانش و فناوری مهندسی مکانیک و برق ایران
91 بهینه سازی پروانه کمپرسور گریز از مرکز با استفاده از شبیه سازی سه بعدی (دریافت مقاله) بیستمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک
92 بهینه سازی تمرکز تنش در صفحات همسانگرد محدود حاوی گشودگی شش ضلعی با استفاده از الگوریتم اجتماع ذرات (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی یافته های نوین پژوهشی در علوم، مهندسی و فناوری
93 بهینه سازی صفحات چند لایه های متقارن کامپوزیتی حاوی گشودگی مربعی به کمک الگوریتم بهینه سازی انبوه ذرات (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی پژوهش هایی کاربردی در مهندسی برق، مکانیک و مکاترونیک
94 پهنه بندی و ساخت مدل منطقه ای خطر زمین لغزش با استفاده از تحلیل سلسله مراتبی سیستم ها (AHP) و ابزار GIS ( مطالعه موردی: حوزه آبخیز طالقان) (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مدیریت جامع بحران در حوادث غیرمترقبه
95 پیش بینی عمر اقتصادی تراکتور با استفاده الگوریتم ژنتیک (دریافت مقاله) هشتمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی (بیوسیستم) و مکانیزاسیون ایران
96 پیشگویی موقعیت نودها در شبکه های خاص منظوره متحرک با استفاده از یادگیری کندرو (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی محاسبات نرم و فن آوری اطلاعات
97 تاثیر پخش سیلاب بر خصوصیات فیزیکوشیمیایی خاک ایستگاه تحقیقاتی تنگستان استان بوشهر (دریافت مقاله) سومین همایش آبخوانداری
98 تاثیر زاویه چرخش بریدگی برروی توزیع تنش صفحات حاوی بریدگی (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک
99 تاثیر سطوح مختلف شوری و دما برخصوصیات رشد شبدر سفیدTrifolium repens (دریافت مقاله) دومین همایش منطقه ای منابع طبیعی و محیط زیست
100 تاثیر سناریوهای مختلف شخم و مدیریت اراضی کشاورزی در تولید رواناب و رسوب تحت پلات های آزمایشی (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران مدیریت حوزه های آبخیز
101 تاثیر شوری و دما بر جوانه زنی بذر گیاه شبدر سفیدTrifolium repens (دریافت مقاله) دومین همایش منطقه ای منابع طبیعی و محیط زیست
102 تاثیر کشت گیاه گز بر روی خصوصیات خاک منطقه چاه افضل یزد (مطالعه موردی) (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم خاک ایران
103 تاثیر متغیرهای کلان اقتصادی بر آلودگی هوا در کشورهای منطقه منا (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدیریت آلودگی هوا و صدا
104 تاثیر مدیریت های مختلف اراضی بر برخی از ویژگی های شیمیایی خاک (دریافت مقاله) اولین همایش ملی بیابان
105 تأثیر سیستمهای خاکورزی حفاظتی و مرسوم بر مدیریت مزرعه و عملکرد ذرت در جنوب لرستان (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون
106 تأثیر کاربری های مختلف اراضی بر پدیده بیابان زایی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی بیابان
107 تأثیر نرمی گشودگی بر پارامترهای بهینه ی موثر بر صفحات ارتوتروپیک حاوی گشودگی شبه مربعی منتظم با استفاده از الگوریتم اجتماع ذرات (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی پژوهش هایی کاربردی در مهندسی برق، مکانیک و مکاترونیک
108 تبیین نظریه های اصلی خواندن دانش آموزان در مدارس ابتدایی به منظورارائه راهکارهای کیفیت بخش (دریافت مقاله) کنفرانس سراسری دانش و فناوری علوم تربیتی مطالعات اجتماعی و روانشناسی ایران
109 تحلیل تنش چندلایه های متقارن حاوی گشودگی مثلثی تحت بارگذاری کششی (دریافت مقاله) بیست و دومین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک
110 تحلیل تنش در صفحه فلزی با بریدگی مرکزی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس سازه های جدار نازک
111 تحلیل تنش در ورق های کامپوزیتی حاوی گشودگی بیضوی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس سراسری توسعه محوری مهندسی عمران، معماری، برق و مکانیک ایران
112 تحلیل سیستم اجتماعی و انسجام اجتماعی در مدیریت پایدار مناطق خشک(منطقه مورد مطالعه: مرتع چنگی - منطقه کلاته رودبار دامغان) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی بیابان با رویکرد مدیریت مناطق خشک و کویری
113 تحلیل عددی اثرات دینامیکی بارگذاری انفجاری بر سطوح عملکرد یک ساختمان بتنی مقاوم لرزه ای (دریافت مقاله) کنفرانس ملی تکنیکهای نوین محاسباتی و بهینه سازی در مهندسی عمران
114 تحلیل عددی صفحات چندلایه کامپوزیتی تحت بار ضربه ای با سرعت پایین (دریافت مقاله) اولین کنگره سالیانه جامعه مهندسان ایران
115 تحلیل غیر خطی یک پوسته استوانهای کامپوزیتی ارتوتروپیک تحت بارگذاری محوری (دریافت مقاله) اولین کنفرانس سراسری توسعه محوری مهندسی عمران، معماری، برق و مکانیک ایران
116 تحلیل و برنامه ریزی ارتقاء برنامه های نت ( نگهداری و تعمیرات) شبکه های انتقال و فوق توزیع الکتریکی ایران (دریافت مقاله) بیست و ششمین کنفرانس بین المللی برق
117 تشخیص هویت بیومتریک در جهت تسهیل خدمات دولت الکترونیک (دریافت مقاله) چهارمین کنگره سراسری فناوریهای نوین ایران با هدف دستیابی به توسعه پایدار
118 تعمیم کرنل اثر ماتریس های غیرمربعی و کاربرد آن ها در بازیابی ویدئویی (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس ماشین بینایی و پردازش تصویر
119 تعیین درجه توسعه یافتگی کشاورزی دهستان های هشرستان ماهنشان (دریافت مقاله) پنجمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
120 تعیین مقدار توزیع تنش اطراف گشودگی پنج ضلعی در صفحات محدود (دریافت مقاله) اولین همایش ملی فن آوری در مهندسی کاربردی
121 تفسیر کیفی نقشه تلفیقی رژیم های رطوبتی-حرارتی خاکها و جوامع گیاهی ایران (دریافت مقاله) همایش خاک، محیط زیست و توسعه پایدار
122 تفکیک اثرات کانی سازی Pb-Zn Au-Cu باروشهای زمین آماری PCA,Clustering منطقه شامکان (دریافت مقاله) سی امین گردهمایی علوم زمین
123 توجیه اقتصادی بهره گیری از بادشکن علوفه ای در حفاظت از مزارع در مناطق خشک و بیابانی (مطالعه موردی:دشت حسین آباد (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کشاورزی پایدار و تولید محصول سالم
124 تولید سوخت بیودیزل از متیل سویا به عنوان سوخت جایگزین و معرفی تکنولوژی بهینه تولید و فراوری آن (دریافت مقاله) سومین کنفرانس احتراق ایران
125 تهیه اطلس بیابانزایی منطقه خوزستان با استفاده از مدل IMDPA (دریافت مقاله) اولین کنگره علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران
126 خصوصیات موفولوژیکی فستوکا تحت تاثیر آب و بذر مغناطیس شده (دریافت مقاله) همایش بین المللی پژوهش های کاربردی در کشاورزی
127 رابطه شوری و پتاسیم به عنوان یکی از راه حلهای مشکلات شوری (دریافت مقاله) دومین همایش ملی بیابان زایی و روشهای مختلف بیابان زدایی
128 رتبهبندی دفاتر خدمات پس از فروش با رویکرد کیفیت خدمات با استفاده ازتصمیمگیری چند معیاره (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مدیریت راهبردی خدمات
129 روش های خطی عمومی صریح با ذاتا پایداری رونگه- کوتا (دریافت مقاله) سی و هشتمین کنفرانس ریاضی ایران
130 شبیه سازی جریان برای تعیین آستانه های هیدرولیک جریان شروع فرسایش خندقی (مطالعه موردی حوزه آبخیز دره کره، استان بوشهر) (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران
131 شبیه سازی و مقایسه سیستم تعلیق مک فرسون و دوجناقی (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی کاربرد فناوری های نوین در علوم مهندسی
132 شناسایی اثرات استقرار سیستم مدیریت انرژی ( ISO 50001 )در سازمان منطقه ی ویژه ی اقتصادی انرژی پارس (دریافت مقاله) سمینار پتروشیمی و انرژی
133 طراحی و ساخت کنترل دورفازی برای موتور DC (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس مهندسی برق
134 عوامل موثر برسرمایه گذاری بخش خصوصی در صنایع تبدیلی بخش کشاورزی لرستان (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی فرصت های سرمایه گذاری در استان لرستان
135 فرصت های سرمایه گذاری در بخش صنایع کوچک (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی فرصت های سرمایه گذاری در استان لرستان
136 فرصت های سرمایه گذاری در صنایع تبدیلی بخش کشاورزی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی فرصت های سرمایه گذاری در استان لرستان
137 کاربرد آکوستیک امیشن در میان روش های مختلف پایش وضعیت و عیب یابی موتورهای احتراق داخلی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس تخصصی پایش وضعیت و عیب یابی
138 کاربرد آنالیز تفکیک به منظور جدایش انواع کانی سازی های شناسایی شده در منطقه چشمه نقره کاشمر (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی زمین شناسی کاربردی
139 کنترل مقاوم ولتاژ اینورترهای موازی در ریزشبکه های جزیره ای (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس ملی مهندسی برق و الکترونیک ایران
140 کنشگران کلیدی و قدرتهای محلی در مدیریت پایدار مراتع مناطق خشک (مطالعه موردی: مراتع گورمومنین؛ منطقه کلاته رودبار شهرستان دامغان) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی بیابان با رویکرد مدیریت مناطق خشک و کویری
141 گردشگری راهبرد تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی؛ با تاکید بر تولید و اشتغال (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت ، اقتصاد ، توانمندی صنعت جهانگردی در توسعه
142 محاسبه مقدار دینامیکی تنش T در صفحه ارتوتروپیک با روش المان محدود توسعه یافته (دریافت مقاله) بیست و دومین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک
143 مدل سازی تمرکز تنش در صفحات همسانگرد با گشودگی مثلثی شکل (دریافت مقاله) هشتمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی (بیوسیستم) و مکانیزاسیون ایران
144 مدل سازی کمی فرسایش آبی با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی(مطالعه موردی: حوزه آبخیز سد لتیان) (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی فرسایش و رسوب
145 مدیریت پایدار مراتع دست کاشت گونه Atriplex canescens با در نظر گرفتن اثر آللوپاتی این گونه بر جوانه زنی بذرگونه بومی و مرغوب Salsola rigida (دریافت مقاله) دومین همایش ملی کشاورزی بوم شناختی ایران
146 مدیریت فرهنگ سازمانی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت و حسابداری
147 مروری بر تولید توان با استفاده از سلول های ترمو الکتریک و گرمای خورشیدی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین در نگهداشت انرژی
148 مروری بر روش های ارزیابی و مدلسازی سیستم های کامپیوتری (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی فناوری اطلاعات، کامپیوتر و مخابرات
149 مروری بر روشهای آزمایش Black Box و White Box و تفاوت آنها (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مهندسی نرم افزار ایران
150 مقاومت فشاری محدود نشده خاک رس تثبیت شده با آهک و مسلح به الیاف پلیمری (دریافت مقاله) چهارمین همایش بین المللی مهندسی ژئوتکنیک و مکانیک خاک ایران
151 مقایسه برخی مهارت های روانی کشتی گیران فرنگی کار مرد برتر و غیر برتر (دریافت مقاله) دومین همایش ملی استعدادیابی ورزشی
152 مقایسه روش های خاک ورزی حفاظتی و مرسوم بر برخی خصوصیات فیزیکی یک خاک سیلتی رسی و عملکرد ذرت در جنوب لرستان (دریافت مقاله) همایش ملی علوم آب، خاک، گیاه و مکانیزاسیون کشاورزی
153 مقایسه غنا و تنوع گونها ی در تیپ های گیاهی حاشیه پلایای میقان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مقابله با بیابان زایی و توسعه پایدار تالاب های کویری ایران
154 مقایسه مقاومت به تنش خشکی برخی از گونه های مهم مرتعی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی بیابان
155 مکان یابی دفع زباله شهری به منظور توسعه پایدار با استفاده از تحلیل سلسله مراتبی و GIS (مطالعه موردی :شهرستان نور، حوزه ابخیز حاجی ماهرود) (دریافت مقاله) دومین همایش منطقه ای توسعه پایدار منابع طبیعی در حاشیه جنوب دریای خزر
156 مکانیابی گورستان به روشAHP (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی یافته های نوین پژوهشی در علوم، مهندسی و فناوری
157 نظری بر تنبیه و تشویق در اساطیربا تکیه بر حماسه های بانوگشسب نامه، برزونامه وفرامرزنامه (دریافت مقاله) کنگره بین المللی زبان و ادبیات
158 نقش ریشه درختان جنگلکاری شده در پایدارسازی و حفاظت خاک (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست
159 نیلوفر آبی نمادی جاودانه در مذهب و هنر معماری ایران باستان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی نمادشناسی در هنر ایران با محوریت هنرهای بومی