آقای جلیل صفری

جلیل صفری اداره تحقیق و توسعه بانک انصار

آقای جلیل صفری

Jalil Safari

اداره تحقیق و توسعه بانک انصار

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای جلیل صفری در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
جانشين سردبيرفصلنامه توسعه مدیریت پولی و بانکی

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 بررسی عوامل موثر بر جذب منابع بانکی در بانک انصار (دریافت مقاله) فصلنامه توسعه مدیریت پولی و بانکی دوره: 1، شماره: 1
2 به کارگیری سیستم شبکه عصبی برای ارزشگذاری مالی طرح های تحقیقاتی در بانک انصار (دریافت مقاله) فصلنامه توسعه مدیریت پولی و بانکی دوره: 2، شماره: 5
3 شناسایی و اولویت بندی مولفه های فناوری اطلاعات و ارتباطات در بانکداری نوین مطالعه موردی بانک انصار (دریافت مقاله) فصلنامه توسعه مدیریت پولی و بانکی دوره: 3، شماره: 8
4 ضرورت تفکر راهبردی مدیران در تحول بانک انصار (دریافت مقاله) فصلنامه توسعه مدیریت پولی و بانکی دوره: 2، شماره: 4
5 طراحی الگویی مبتنی بر معیارهای اساسی جهت گزینش کارکنان شایسته و برآورد عملکرد سازمان (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش‌های مدیریت منابع انسانی دوره: 7، شماره: 4
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 Developing a change Management Model for the Implementation of Knowledge Management System in Ansar Bank (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت،کارآفرینی و توسعه اقتصادی
2 بررسی تاثیر دیجیتالیزه شدن، تغییرات جمعیتی، جهانی شدن و بانکداری سبز بر مدل های کسب وکار و آینده ی صنعت بانک داری (دریافت مقاله) هفتمین همایش ملی بانکداری الکترونیک و نظام های پرداخت
3 بررسی نحوه مشارکت بازنشتگان در توسعه فعالیت های اقتصادی کشور و راه های بهره گیری از توانایی ها و منابع آنان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی توسعه فعالیتهای اقتصادی
4 پیش بینی میزان ماندگاری ترک خدمت کارکنان بانک با استفاده از شبکه عصبی (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس ملی علوم مدیریت نوین
5 تحلیل مکانیزم های مدیریت دانش مشتری در حوزه بانکداری با روش تحلیل تصمیم گیری چند معیاره SWARA (موردمطالعه: بانک انصار) (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین المللی اقتصاد،مدیریت،حسابداری با رویکرد ارزش آفرینی
6 طراحی مدل رتبه بندی و مدیریت ریسک های دانش با روش های تصمیم گیری چند×شاخصه (مطالعه موردی: بانک انصار) (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس ملی کاربردهای حسابداری و مدیریت
7 نقش و اهمیت تحقیق و توسعه در بانکداری نوین (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملی توسعه مدیریت پولی و بانکی