آقای جلیل صفری

جلیل صفری اداره تحقیق و توسعه بانک انصار

آقای جلیل صفری

Jalil Safari

اداره تحقیق و توسعه بانک انصار

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای جلیل صفری در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
جانشین سردبیرفصلنامه توسعه مدیریت پولی و بانکی

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 بررسی عوامل موثر بر جذب منابع بانکی در بانک انصار (دریافت مقاله) فصلنامه توسعه مدیریت پولی و بانکی دوره: 1، شماره: 1
2 به کارگیری سیستم شبکه عصبی برای ارزشگذاری مالی طرح های تحقیقاتی در بانک انصار (دریافت مقاله) فصلنامه توسعه مدیریت پولی و بانکی دوره: 2، شماره: 5
3 ضرورت تفکر راهبردی مدیران در تحول بانک انصار (دریافت مقاله) فصلنامه توسعه مدیریت پولی و بانکی دوره: 2، شماره: 4
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 بررسی نحوه مشارکت بازنشتگان در توسعه فعالیت های اقتصادی کشور و راه های بهره گیری از توانایی ها و منابع آنان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی توسعه فعالیتهای اقتصادی
2 نقش و اهمیت تحقیق و توسعه در بانکداری نوین (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملی توسعه مدیریت پولی و بانکی