آقای دکتر محمدتقی فخلعی

دکتر محمدتقی فخلعی استاد،گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشکده الهیات و معارف اسلامی، دانشگاه فردوسی مشهد

آقای دکتر محمدتقی فخلعی

Dr. Mohamad Taghi Fakhlaei

استاد،گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشکده الهیات و معارف اسلامی، دانشگاه فردوسی مشهد

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر محمدتقی فخلعی در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
مدیر مسئولفصلنامه فقه و اصول
سردبیرفصلنامه فقه و اصول

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 بررسی حکم تکلیفی فعالیت در سیستم بازاریابی شبکه ای ناسالم (دریافت مقاله) فصلنامه فقه و اصول دوره: 44، شماره: 2
2 بررسی حکم فقهی حرمت حفظ کتب ضلال (دریافت مقاله) فصلنامه فقه و اصول دوره: 47، شماره: 4
3 بررسی خبر واحد در فقه ابن ادریس (دریافت مقاله) فصلنامه فقه و اصول دوره: 47، شماره: 3
4 بررسی شرط معاصرت سیره عقلا با عصر معصومان (دریافت مقاله) فصلنامه فقه و اصول دوره: 42، شماره: 2
5 بررسی مفهوم اضطرار اجتماعی و تاثیر آن در تجویز اتلاف مال (دریافت مقاله) دوفصلنامه آموزه های فقه مدنی دوره: 8، شماره: 16
6 پژوهشی در چیستی سیره عقلا و نسبت آن با حکم عقل (دریافت مقاله) فصلنامه فقه و اصول دوره: 42، شماره: 1
7 پژوهشی درباره نقش اجتهاد در تشخیص موضوعات احکام (دریافت مقاله) فصلنامه فقه و اصول دوره: 41، شماره: 1
8 پژوهشی فقهی در مالیت و مالکیت خبر در رسانه های جمعی و حقوق ناشی از آن (دریافت مقاله) فصلنامه فقه و اصول دوره: 46، شماره: 1
9 تحلیل فقهی وضعیت ید امین در حالت ترک تقصیر (دریافت مقاله) فصلنامه فقه و اصول دوره: 43، شماره: 2
10 سبب حصول مالکیت زوجه بر مهر (دریافت مقاله) دوفصلنامه فقه و حقوق خانواده دوره: 21، شماره: 65
11 نگرشی تاریخی- تحلیلی به مرجحیت مخالف با عامه در متون فقه امامیه و تاملاتی در آن (دریافت مقاله) فصلنامه فقه دوره: 21، شماره: 81
12 واکاوی حکم تجری در ادله نقلی (دریافت مقاله) دوفصلنامه علوم قرآن و حدیث دوره: 46، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 عقاب اخروی در احکام حکومتی (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی فرهنگ و اندیشه دینی