آقای دکتر محمدتقی فخلعی

دکتر محمدتقی فخلعی استاد،گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشکده الهیات و معارف اسلامی، دانشگاه فردوسی مشهد

آقای دکتر محمدتقی فخلعی

Dr. Mohamad Taghi Fakhlaei

استاد،گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشکده الهیات و معارف اسلامی، دانشگاه فردوسی مشهد

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر محمدتقی فخلعی در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
مدیر مسئولفصلنامه فقه و اصول
سردبیرفصلنامه فقه و اصول

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 بازپژوهی امکان و روایی انتشار اکاذیب از دیدگاه فقه امامیه (دریافت مقاله) دو فصلنامه دین و ارتباطات دوره: 20، شماره: 44
2 بازخوانی دیدگاه امام خمینی ره در باب حکم فقهی غیبت مخالفان (دریافت مقاله) فصلنامه جستارهای فقهی و اصولی دوره: 1، شماره: 1
3 بررسی حکم تکلیفی فعالیت در سیستم بازاریابی شبکه ای ناسالم (دریافت مقاله) فصلنامه فقه و اصول دوره: 44، شماره: 2
4 بررسی حکم فقهی حرمت حفظ کتب ضلال (دریافت مقاله) فصلنامه فقه و اصول دوره: 47، شماره: 4
5 بررسی خبر واحد در فقه ابن ادریس (دریافت مقاله) فصلنامه فقه و اصول دوره: 47، شماره: 3
6 بررسی شرط معاصرت سیره عقلا با عصر معصومان (دریافت مقاله) فصلنامه فقه و اصول دوره: 42، شماره: 2
7 بررسی فقهی نقش قبض در تصرفات زوجه در مهر (دریافت مقاله) مطالعات زن و خانواده دوره: 3، شماره: 1
8 بررسی مفهوم اضطرار اجتماعی و تاثیر آن در تجویز اتلاف مال (دریافت مقاله) دوفصلنامه آموزه های فقه مدنی دوره: 8، شماره: 16
9 بهره گیری از مقاصد شریعت در تشخیص اهم (دریافت مقاله) فصلنامه فقه دوره: 23، شماره: 88
10 پژوهشی در چیستی سیره عقلا و نسبت آن با حکم عقل (دریافت مقاله) فصلنامه فقه و اصول دوره: 42، شماره: 1
11 پژوهشی درباره نقش اجتهاد در تشخیص موضوعات احکام (دریافت مقاله) فصلنامه فقه و اصول دوره: 41، شماره: 1
12 پژوهشی فقهی در مالیت و مالکیت خبر در رسانه های جمعی و حقوق ناشی از آن (دریافت مقاله) فصلنامه فقه و اصول دوره: 46، شماره: 1
13 تحلیل فقهی وضعیت ید امین در حالت ترک تقصیر (دریافت مقاله) فصلنامه فقه و اصول دوره: 43، شماره: 2
14 جستاری در ملاک حرمت فروش سلاح به مخالفان مذهبی (دریافت مقاله) فصلنامه جستارهای فقهی و اصولی دوره: 2، شماره: 3
15 رهیافت مقصدگرا به امربه معروف و نهی ازمنکر در فقه سیاسی امامیه (دریافت مقاله) فصلنامه سیاست متعالیه دوره: 5، شماره: 17
16 سبب حصول مالکیت زوجه بر مهر (دریافت مقاله) دوفصلنامه فقه و حقوق خانواده دوره: 21، شماره: 65
17 عدالت در اطلاع رسانی از منظر فقه (دریافت مقاله) دو فصلنامه دین و ارتباطات دوره: 21، شماره: 45
18 نقد و تحلیل ادله ی حجیت سیر ه ی متشرعه (دریافت مقاله) فصلنامه جستارهای فقهی و اصولی دوره: 2، شماره: 2
19 نگرشی تاریخی- تحلیلی به مرجحیت مخالف با عامه در متون فقه امامیه و تاملاتی در آن (دریافت مقاله) فصلنامه فقه دوره: 21، شماره: 81
20 نگرشی نو در مفاد قاعده نفی سبیل و نسبت سنجی آن با اصل عدالت در روابط بین المللی (دریافت مقاله) فصلنامه فقه دوره: 23، شماره: 87
21 واکاوی حکم تجری در ادله نقلی (دریافت مقاله) دوفصلنامه علوم قرآن و حدیث دوره: 46، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 عقاب اخروی در احکام حکومتی (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی فرهنگ و اندیشه دینی
2 ماهیت شناسی سازمان یافتگی جرم با نگاهی به تجریم تشکیلات سازمان یافته در فقه (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی پژوهش های نوین در حوزه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی ایران (با رویکرد فرهنگ مشارکتی)
3 نگرشی بر سازمان یافتگی جرم در نظام حقوقی داخلی (دریافت مقاله) نخستین جشنواره تالیفات علمی برتر علوم انسانی اسلامی جایزه ویژه علامه جعفری