آقای دکتر هادی شریفی مقدم

دکتر هادی شریفی مقدم دانشیار،کتابداری و اطلاع رسانی

آقای دکتر هادی شریفی مقدم

Dr. Hadi Sharifi Moghadam

دانشیار،کتابداری و اطلاع رسانی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر هادی شریفی مقدم در مجلات و ژورنالها