آقای دکتر فریدون آورزمانی

دکتر فریدون آورزمانی عضو پیوسته پژوهشکده نظر

آقای دکتر فریدون آورزمانی

عضو پیوسته پژوهشکده نظر

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 آیین مهر در اسطوره و تاریخ و سیرتحول آن در شرق و غرب (دریافت مقاله) فصلنامه هنر و تمدن شرق دوره: 6، شماره: 22
2 آیین و باورهای قوم ایزدی (دریافت مقاله) فصلنامه هنر و تمدن شرق دوره: 6، شماره: 19
3 اناهیتا الگوی زن ایرانی با تکیه بر فرهنگ و هنر ساسانی (دریافت مقاله) فصلنامه هنر و تمدن شرق دوره: 3، شماره: 8
4 بررسی و معرفی نقش نویافته ساسانی در شهر باستانی بیشابور (دریافت مقاله) فصلنامه هنر و تمدن شرق دوره: 6، شماره: 21
5 پژوهشی در شناخت نقش ناشناخته پریشو (دریافت مقاله) فصلنامه هنر و تمدن شرق دوره: 3، شماره: 10
6 خراج یاپیشکش نوروزی بررسی آیین نوروزدرعصرساسانی (دریافت مقاله) فصلنامه منظر دوره: 1، شماره: 5
7 رازگشایی نمادهای آیینی در پوشش شهریاران ساسانی (دریافت مقاله) فصلنامه هنر و تمدن شرق دوره: 1، شماره: 1
8 منظرآسمانی نگاهی به رازهای ماه در ایران باستان (دریافت مقاله) فصلنامه منظر دوره: 3، شماره: 14