آقای دکتر ناصر براتی

دکتر ناصر براتی استادیار گروه شهرسازی دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین

آقای دکتر ناصر براتی

استادیار گروه شهرسازی دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر ناصر براتی در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
هیات تحریریهفصلنامه منظر

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ادراک محرک ها در محیط کنترل شده و تأثیر جنسیت بر آن نمونه مورد مطالعه : دانشجویان دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) (دریافت مقاله) فصلنامه باغ نظر دوره: 8، شماره: 17
2 ادراک محیط نقش نسبیتهای روانشناختی درفهم محیط (دریافت مقاله) فصلنامه منظر دوره: 2، شماره: 9
3 ارزیابی تطبیقی ادراک فضای شهری از نظرگاه مخاطبین و متخصصین عرصه شهری (مطالعه موردی مجموعه شهری امامزاده صالح تجریش تهران) (دریافت مقاله) فصلنامه باغ نظر دوره: 13، شماره: 45
4 ارزیابی دانش معماری ایران در زمینه مجموعه های صنعتی؛ به منظور کشف چالش ها و ارایه راهبردهای توسعه (دریافت مقاله) فصلنامه باغ نظر دوره: 13، شماره: 41
5 بازشناسی مفهوم «اره» از دیدگاه یک جهان زبانی - فرهنگی با تأکید بر واژه های حوزه معنایی «فضاهای ارتباطی » در زبان فارسی (دریافت مقاله) فصلنامه باغ نظر دوره: 10، شماره: 24
6 باغ و باغ سازی در فرهنگ ایرانی و زبان فارس (دریافت مقاله) فصلنامه باغ نظر دوره: 1، شماره: 2
7 باغ یاپارک؟تقابل مفاهیم دردوزبان مختلف (دریافت مقاله) فصلنامه منظر دوره: 3، شماره: 16
8 تأثیر شاخص های فرم شهری بر میزان استفاده از اتومبیل شخصی و مصرف انرژی در مناطق شهر تهران (دریافت مقاله) فصلنامه باغ نظر دوره: 10، شماره: 26
9 جهان بینی کل نگر در برابر رویکرد جزء گرایانه در شهرسازی (دریافت مقاله) فصلنامه باغ نظر دوره: 1، شماره: 1
10 چالش های رودرروی شهرسازی در ایران در آستانه قرن 21 (دریافت مقاله) فصلنامه باغ نظر دوره: 3، شماره: 6
11 خروج ازبحران شهرسازی درایران برنامه توسعه راهبردی شهری (CDS)؛ نمونه موردی شهرقزوین (دریافت مقاله) فصلنامه منظر دوره: 1، شماره: 4
12 درآمدی بر نظریه نقش و جایگاه زبان های بومی در قرائت و درک فضا و محیط زیست انسانی ؛ با تأکید بر زبان فارسی (دریافت مقاله) فصلنامه باغ نظر دوره: 5، شماره: 10
13 زیرساخت شهری و لزوم تغییر نگاه در تعریف و برنامه ریزی آن (زیرساخت منظرین مفهومی نو در تعریف زیرساخت های شهری قرن بیس ت ویک) (دریافت مقاله) فصلنامه باغ نظر دوره: 13، شماره: 43
14 سنجش تطبیقی تصویر ذهنی شهروند و شهرساز به مفهوم کیفیت محیط شهری (مطالعه موردی : بافت فرسوده شهر قزوین) (دریافت مقاله) فصلنامه باغ نظر دوره: 10، شماره: 25
15 عرصه جمعی نوظهور (دریافت مقاله) فصلنامه منظر دوره: 3، شماره: 17
16 کندوکاوی پدیدارشناسانه درراستای شناخت یک انگاره کهن در معماری ایرانی - اسلامی (نمونه های موردی : میدان توپخانه- تهران، میدان نقش جهان (اصفهان)، پارک لاله - تهران، باغ شاهزاده (ماهان) (دریافت مقاله) فصلنامه باغ نظر دوره: 13، شماره: 42
17 مردم پسندی در یادمان های شهیدارزیابی موفقیت اجتماعی طرح های بنیاد شهید (دریافت مقاله) فصلنامه منظر دوره: 8، شماره: 34
18 مفهوم تفکیک اراضی در گسترش های جیدی شهری (براساس مقایسه تطبیقی رضایت مندی ساکنین از سه نمونه موردی الگوی تفکیک در شهر زنجان) (دریافت مقاله) فصلنامه باغ نظر دوره: 9، شماره: 23
19 نگاه به شهر،ازبالا یاازدرون؟تحلیلی بر ساختار فضایی در طرح جامع جدید تهران (دریافت مقاله) فصلنامه منظر دوره: 2، شماره: 12
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارزیابی استراتژیک الگوی توسعه شهر آستانه اشرفیه با تأکید بر توسعه پایدار (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت گردشگری، طبیعت گردی و جغرافیا
2 ارزیابی ایمنی و امنیت شهر با استفاده از شاخص های طراحی و کیفیت محیطی (مورد مطالعه: شهر مراغه) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی شهرسازی و معماری در گذر زمان
3 ارزیابی توسعه کالبدی شهر آستانه اشرفیه با تأکید بر معیارهای توسعه پایدار (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت گردشگری، طبیعت گردی و جغرافیا
4 استفاده از توان های بالقوه منطقه جهت توسعه گردشگری شهر آستانه اشرفیه (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت گردشگری، طبیعت گردی و جغرافیا
5 بازآفرینی محله مهدی القدم شهر ارومیه با تاکید بر ابقا اقوام و ادیان (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین در علوم، مهندسی وتکنولوژی
6 برج آزادی تهران:بهره گیری ازفرصتها برای حیات بخشی اجتماعی فضاهای پیاده (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری
7 بررسی الگوهای رفتاری با تاکید بر نقش ساختار فضایی (مطالعه موردی: میدان انقلاب و ولایت فقیه در شهر ارومیه) (دریافت مقاله) همایش ملی نظریه های نوین در معماری و شهرسازی
8 بررسی رویکرد بازآفرینی شهری با استفاده از مدل swot نمونه موردی؛ بافت تاریخی-فرهنگی تبریز (دریافت مقاله) پنجمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
9 بررسی شاخص های کیفیت زندگی شهری جهت ارتقاء پایدار سطح رضایت مندی شهروندان، به روش مقایسه تطبیقی محلات مسکونی کلانشهرها و با استفاده از مدل ANP، نمونه موردی: کلانشهر تبریز (دریافت مقاله) اولین همایش ملی معماری، مرمت، شهرسازی و محیط زیست پایدار
10 بررسی فضای بازی کودکان در محلات شهری مبتنی بر تئوری رشد کودک (گامی در راستای توسعه پایدار) (دریافت مقاله) چهارمین همایش منطقه ای چالشها و راهکارهای توسعه در مناطق محروم
11 بررسی نقش و جایگاه شهرهای میانی در ایجاد سیستم شهری پایدار مطالعه موردی شهر میانی الوند در مجموعه شهری قزوین (دریافت مقاله) اولین همایش ملی گردشگری و طبیعت گردی ایران زمین
12 بررسی نقش و جایگاه شهرهای میانی در ایجاد سیستم شهری پایدار مطالعه موردی شهر میانی الوند در مجموعه شهری قزوین (دریافت مقاله) اولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی و محیط زیست سالم
13 بررسی نقش و جایگاه شهرهای میانی در ایجاد سیستم شهری پایدارمطالعه موردی شهر میانی الوند در مجموعه شهری قزوین (دریافت مقاله) اولین همایش ملی حفاظت و برنامه ریزی محیط زیست
14 برنامه تامین مسکن برای اقشار کم درآمد جامعه با استفاده از مدل سلول های خودکار ماکروف cellular automat نمونه موردی شهر قزوین (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار و عمران شهری
15 برنامه ریزی استراتژیک جهت ارتقاء کیفیت زندگی شهری درمحلات مسکونی کلانشهرهابااستفاده ازمدل تحلیل شبکه ای ANP نمونه موردی: کلانشهرتبریز (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری
16 پایش هوشمند طرح استراتژی توسعه شهری CDS با بهره گیری از فن آوری دانش بنیان شارنما (رصد خانه مدیریت شهری) (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملی به سوی شهرسازی و معماری دانش بنیان
17 تأملی بر چیستی فضای مفصلی در حوزه شهرسازی (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی افق های جدید در معماری و شهرسازی
18 تحلیل و الوی ت بندی شاخص های اجتماعی و اقتصادی بررسی کیفیت زندگی شهری در محلات مسکونی، در راستای توسعه پایدار کلانشهرها، با استفاده از روش ANP، نمونه موردی: کلانشهر تبریز (دریافت مقاله) همایش ملی معماری و شهرسازی انسان گرا
19 تحلیل و الویت‌بندی معیارها و شاخص‌های حوزه محیطی بررسی کیفیت زندگی شهری در محلات مسکونی کلانشهرها، با استفاده از روشANP. نمونه موردی : کلانشهر تبریز (دریافت مقاله) سومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست
20 تدوین و تحلیل اهداف عملیاتی، جهت ارتقاء کیفیت محیطی محلات مسکونی کلانشهرها، با استفاده از مدل‌های تحلیلیSWOT و ANP. نمونه موردی:کلانشهر تبریز (دریافت مقاله) سومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست
21 توانمندسازی شهرهای کوچک با تکیه بر ظرفیت های درونی و هویتی ؛ ضرورت ها و راه کارها نمونه موردی شهر سنقر در استان کرمانشاه (دریافت مقاله) سومین همایش ملی عمران شهری
22 سنجش پایداری محله شهرآرای تهران (با بهکارگیری تلفیقی از معیارهای جهانی و نظرات مردم) (دریافت مقاله) نخستین همایش توسعه شهری پایدار
23 شناسایی اصول بازآفرینی و حفاظت ازارزشهای بافت تاریخی باتاکید برنظریات اندیشمندان و اسنادبین المللی (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی اقتصاد، مدیریت و علوم مهندسی
24 شهر به عنوان برترین آموزگار ، ضرورت ها و الزامات بسط مفهوم شهر آموزش دهنده (Educating City) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی آموزش در ایران 1404
25 طرح های توسعه استراتژیک شهری و ارائه شاخصهای سنجش پایداری درکشورهای درحال توسعه (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری
26 معنا بخشی در متن فضای شهری با رهیافتی از اصول زبانشناسی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی معماری، شهرسازی، عمران، هنر و محیط زیست؛ افق های آینده، نگاه به گذشته
27 موانع و چالشهای تحقق توسعه پایدار شهری در ایران (دریافت مقاله) نخستین همایش توسعه شهری پایدار
28 موقعیت مداری و نقش آن در شکل گیری متن شهر (دریافت مقاله) سومین کنفرانس علمی پژوهشی افق های نوین در علوم جغرافیا و برنامه ریزی معماری و شهرسازی ایران