آقای دکتر حسن دلبری

دکتر حسن دلبری استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه حکیم سبزواری

آقای دکتر حسن دلبری

Dr. Hassan Delbari

استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه حکیم سبزواری

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر حسن دلبری در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
مدیر داخلیفصلنامه مطالعات نظریه وانواع ادبی

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 بررسی ارتباط های زمانی در شیوه ی روایتگری ابوالفضل بیهقی بر اساس نظریه ژرار ژنت (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی بزرگداشت ابوالفضل بیهقی
2 بررسی تأثیر حاکمیت شرکتی بر مدیریت سود در شرکتهای پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی حسابداری و مدیریت
3 بررسی داستان اردشیر بابکان بر اساس نظریه ی زمان در روایت ژرار ژنت (دریافت مقاله) نهمین همایش ملی پژوهش های زبان و ادبیات فارس
4 تحلیل دوبیتی های باباطاهر با رویکرد قاعده کاهی گونه جغرافیایی (دریافت مقاله) چهارمین همایش تجلیل از مفاخر همدان همایش ملی هزاره باباطاهر
5 تناسب زمان سطح داستان با سطح متن در شیوه ی روایتگری بیهقی (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی بزرگداشت ابوالفضل بیهقی
6 طنز منیپوس و جایگاه آن در ادبیات داستانی معاصر ایران (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی شرق شناسی، مطالعات ایرانی و بیدل پژوهی
7 مروری بر مدیریت ، مهندسی مجدد و نوآوری فرآیند کسب و کار (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی توسعه و تعالی کسب و کار