آقای دکتر سیدعلیرضا حسینی کاخک

دکتر سیدعلیرضا حسینی کاخک استادیار دانشگاه تربیت معلم سبزوار

آقای دکتر سیدعلیرضا حسینی کاخک

Dr. Seyed Alireza Hosseini Kakhk

استادیار دانشگاه تربیت معلم سبزوار

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر سیدعلیرضا حسینی کاخک در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
مدیر مسئولدوفصلنامه ورزش و علوم زیست حرکتی

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثر تمرین ترکیبی هوازی مقاومتی بر نیمرخ لیپیدی و آنزیم های کبدی بیماران مبتلا به کبد چرب غیرالکلی تحت رژیم غذایی (دریافت مقاله) فصلنامه فیزیولوژی ورزشی دوره: 7، شماره: 27
2 اثر تمرین راه رفتن به عقب بر اوج تنش عضلات مفاصل زانو و مچ پا هنگام راه رفتن به جلو (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات طب ورزشی دوره: 7، شماره: 18
3 اثر تمرین مقاومتی و بی تمرینی بر فیبرینوژن، غلظت پلاسمایی و سلولهای خونی در دختران چاق (دریافت مقاله) دوفصلنامه ورزش و علوم زیست حرکتی دوره: 1، شماره: 2
4 اثر یک جلسه تمرین مقاومتی با انسداد عروق و بدون انسداد عروق بر لاکتات دهیدروژناز و کراتین کیناز سرمی در دختران جوان (دریافت مقاله) فصلنامه فیزیولوژی ورزشی دوره: 8، شماره: 30
5 اثر یک جلسه فعالیت طولانی مدت بر غلظت های بافتی لپتین و لیپوپروتیین لیپاز در موش های نر صحرایی (دریافت مقاله) فصلنامه فیزیولوژی ورزشی دوره: 5، شماره: 18
6 بررسی اثر پیش آماده سازی ایسکمی در اندام های مختلف بر عملکرد جودوکاران (دریافت مقاله) فصلنامه فیزیولوژی ورزشی دوره: 8، شماره: 32
7 تاثیر تمرینات هوازی بر احساس سیری و سطح پلاسمایی PYY استراحتی پس از فعالیت وامانده ساز (دریافت مقاله) فصلنامه فیزیولوژی ورزشی دوره: 4، شماره: 13
8 تاثیر دو برنامه تمرین کششی تعادلی با زمان بندی مختلف بر برخی از عملکردهای جسمانی در مردان مسن (دریافت مقاله) فصلنامه علوم پیراپزشکی و توانبخشی مشهد دوره: 7، شماره: 3
9 تاثیر شش هفته تمرین پلایومتریک با زمان بندی غیرخطی بر تغییرات هورمونی، هایپرتروفی عضلانی و خاصیت ارتجاعی عضلات پای مردان ورزشکار (زمان بندی غیرخطی تمرین پلایومتریک و تغییرات هورمونی) (دریافت مقاله) فصلنامه فیزیولوژی ورزشی دوره: 8، شماره: 31
10 تاثیر هشت هفته تمرین ترکیبی (مقاومتی- تحریک گیرنده های عمقی عصبی-عضلانی PNF) بر عملکرد عضلانی و حرکتی و درجه ناتوانی بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس (دریافت مقاله) فصلنامه فیزیولوژی ورزشی دوره: 8، شماره: 29
11 تاثیر هشت هفته تمرین ترکیبی بر قدرت عضلانی، تعادل و ظرفیت عملکردی بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس (دریافت مقاله) مجله دانشکده علوم پزشکی نیشابور دوره: 3، شماره: 4
12 تأثیر مصرف کافئین بر برخی شاخ صهای مهارتی و آمادگی حرکتی بازیکنان زبده تنیس روی میز (دریافت مقاله) دو فصلنامه مطالعات کاربردی علوم زیستی در ورزش دوره: 3، شماره: 5
13 مقایسه تمرینات ترکیبی با و بدون انسداد عروق بر عوامل منتخب آمادگی جسمانی زنان یایسه (دریافت مقاله) فصلنامه فیزیولوژی ورزشی دوره: 6، شماره: 21
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثر یک دوره تمرین ورزشی ترکیبی بر برخی عوامل امادگی جسمانی دختران کم توانی ذهنی (مطالعه موردی) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی دستاوردهای نوین تربیت بدنی و ورزش