آقای دکتر علی حسین نجفی ابرند آبادی

دکتر علی حسین نجفی ابرند آبادی استاد دانشگاه علوم اسلامی رضوی

آقای دکتر علی حسین نجفی ابرند آبادی

Dr. Ali Hossein Najafi Abrand Abadi

استاد دانشگاه علوم اسلامی رضوی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر علی حسین نجفی ابرند آبادی در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال