آقای دکتر غلامحسین الهام

دکتر غلامحسین الهام عضو هیئت علمی دانشگاه تهران

آقای دکتر غلامحسین الهام

Dr. Gholam Hoseein Elham

عضو هیئت علمی دانشگاه تهران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 تحلیل مفهوم و شرایط تحقق دام گستری با رویکردی تطبیقی در حقوق کیفری آمریکا و ایران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش حقوق کیفری دوره: 2، شماره: 4
2 شکل گیری حق داشتن سلاح و تاثیر آن بر حقوق کیفری (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش حقوق کیفری دوره: 2، شماره: 7
3 واکاوی نظریات فقهی - حقوقی درباره قتل در فراش (دریافت مقاله) دوفصلنامه آموزه های حقوق کیفری دوره: 6، شماره: 12
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 حق برخورداری از وکیل در مرحلهی تحقیقات مقدماتی در قانون جدید آیین دادرسی کیفری (دریافت مقاله) اولین همایش ملی وکالت، اخلاق، فقه و حقوق