خانم دکتر میترا امینی

دکتر میترا امینی استاد،دانشکده پزشکی ، دانشگاه علوم پزشکی شیراز

خانم دکتر میترا امینی

Dr. Mitra Amini

استاد،دانشکده پزشکی ، دانشگاه علوم پزشکی شیراز

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی خانم دکتر میترا امینی در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
هیات تحریریهدوفصلنامه راهبردهای توسعه در آموزش پزشکی

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 Assessment of Otolaryngology Residency Training Program in Iran: Perspectives of Faculty Members and Recently Graduated Medical Students (دریافت مقاله) مجله علمی گوش و حلق و بینی ایران دوره: 31، شماره: 1
2 اثربخشی آموزش راهبردهای فراشناخت بر میزان آگاهی های فراشناختی و عملکرد تحصیلی دانشجویان (دریافت مقاله) دوفصلنامه راهبردهای توسعه در آموزش پزشکی دوره: 3، شماره: 1
3 ارزشیابی اساتید بالینی بیمارستان شهید فقیهی شیراز بر اساس مدل شناختی استاد- شاگردی در دی ماه 1389 (دریافت مقاله) مجله میان رشته ای آموزش مجازی در علوم پزشکی دوره: 2، شماره: 4
4 Design and Evaluation of the Preparation Course for New Entrant Assistants on the Awareness and Skills of Newly Arrived Surgery Resident (دریافت مقاله) مجله علمی جراحی دوره: 1، شماره: 4
5 Design and Evaluation of the Preparation Course for New Entrant Assistants on the Awareness and Skills of Newly Arrived Surgery Resident (دریافت مقاله) مجله علمی جراحی دوره: 2، شماره: 4
6 Exploration of Social Accountability Indicators (دریافت مقاله) مجله میان رشته ای آموزش مجازی در علوم پزشکی دوره: 7، شماره: 1
7 Relationship between Organizational Culture and Educational Context from Nurses’ Point of View at Shiraz University of Medical Sciences Hospitals (دریافت مقاله) فصلنامه آینده آموزش پزشکی دوره: 6، شماره: 4
8 Using a Modified 360° Multisource Feedback Model to Evaluate Surgery Residents in Shiraz University of Medical Sciences (دریافت مقاله) فصلنامه آینده آموزش پزشکی دوره: 7، شماره: 1
9 بررسی رابطه هوش هیجانی و پیشرفت تحصیلی در دانشجویان پزشکیدانشگاه علوم پزشکی شیراز (دریافت مقاله) مجله میان رشته ای آموزش مجازی در علوم پزشکی دوره: 5، شماره: 3
10 ویژگی های یک منتور ایده ال از دیدگاه اساتید بالینی دانشگاه علوم پزشکی شیراز، 1393 (دریافت مقاله) مجله میان رشته ای آموزش مجازی در علوم پزشکی دوره: 6، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارزیابی ادارک دانشجویان آموزش پزشکی در زمینه سرقت ادبی در دانشگاه علوم پزشکی شیراز (دریافت مقاله) همایش دبیران مجلات علوم پزشکی ایران
2 ارزیابی ادراک دانشجویان پزشکی در زمینه سرقت ادبی در دانشگاه علوم پزشکی شیراز (دریافت مقاله) همایش دبیران مجلات علوم پزشکی ایران
3 Educating Health Science Students about Peace through Health Topic (دریافت مقاله) کنگره بین المللی سلامت برای صلح
4 بررسی مقاومت آنتی بیوتیکی باکتریایی سالمونلا جدا شده ازمحتویات و پوسته در تخم مرغ های صنعتی شهرقم (دریافت مقاله) هشتمین کنگره تخصصی استانداردهای تجهیزات پزشکی و مواد حوزه کنترل عفونت و استریلیزاسیون
5 بررسی نگرش دستیاران پزشکی در خصوص سرقت ادبی در دانشگاه علوم پزشکی شیراز (دریافت مقاله) همایش دبیران مجلات علوم پزشکی ایران
6 تبیین امنیت زیست محیطی ریزگرد: نمونه موردی استان لرستان (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره ملی پیشگامان پیشرفت
7 تجزیه زیسته پرستاران و بیماران مرکز سوختگی رحیمی قم پیرامون پیشگیری از سوختگی در کودکان: یک مطالعه پدیدار شناختی (دریافت مقاله) هشتمین کنگره بین المللی سوختگی
8 شیوع نیدل استیک شدن در پرسنل اتاق عمل بیمارستان نکویی هدایتی فرقانی قم (دریافت مقاله) هشتمین کنگره تخصصی استانداردهای تجهیزات پزشکی و مواد حوزه کنترل عفونت و استریلیزاسیون
9 مستندسازی ساخت مقرنس سردر ورودی مسجد مصری (دریافت مقاله) سومین همایش ملی معماری داخلی و دکوراسیون
10 مستندسازی ساخت مقرنس سردر ورودی مسجد مصری (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران ، معماری و منظر شهری