آقای دکتر حسین بختیاری

دکتر حسین بختیاری

آقای دکتر حسین بختیاری

Dr. Hoseein Bakhtiyari

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارزیابی و مقایسه روشهای عارضه یابی سازمان با رویکرد AHP فازی (دریافت مقاله) دوفصلنامه اندیشه مدیریت راهبردی دوره: 7، شماره: 2
2 طراحی مدل ارزیابی و رتبه بندی شبکه های استانی صدا و سیما با رویکرد تصمیم گیری چند معیاره (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش‌های ارتباطی دوره: 25، شماره: 94
3 طراحی مدل هوشمند امکان سنجی طرح های صنعتی با رویکرد صنعت سبز (دریافت مقاله) دوفصلنامه اندیشه مدیریت راهبردی دوره: 11، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارایه الگوی نظری عوامل موثر بر فرآیند کارآفرینی فناورانه سازمانی در شرکت های فعال در حوزه زیست فناوری سبز (دریافت مقاله) اولین همایش ملی اشتغال دانش بنیان
2 بررسی تاثیر عوامل شخصیتی و رفتاری درراه اندازی کسب وکارهای خانگی درمیان مددجوان کمیته امداد امام خمینی ره مطالعه موردی:مددجویان شهرستان بهارستان (دریافت مقاله) کنفرانس ملی کارآفرینی و مدیریت کسب و کارهای دانش بنیان
3 رویکرد استانداردهای بین المللی بهقوانین و مقررات ملی و بین المللی مدیریت پسماند (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی و اولین همایش بین المللی مدیریت پسماند
4 زنجیره تامین چابک ، مفاهیم ،الزامات وموانع (دریافت مقاله) دومین کنفرانس لجستیک و زنجیره تامین
5 ضرورت و اهمیت مدیریت دانش در عصر اطلاعات (دریافت مقاله) اولین کنفرانس مدیریت اجرایی
6 مدلهای تلفیق در سامانهی اطلاعات مکانی GIS:ابزاری کارآمد در آمایش سرزمین (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری
7 مسیریابی بهینه خطوط لوله و تاسیسات مبتنی برارزیابی چندمعیاره مکانی و GIS (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی و بین المللی مدیریت بحران در خطوط لوله و تاسیسات
8 مفاهیم تحلیل و پیاده سازی مدل کارت امتیازی متوازن (دریافت مقاله) اولین کنفرانس مدیریت اجرایی
9 مقایسه و تحلیل متئولوژی های عارضه یابی سازمان (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی مدیریت
10 مقایسه و تحلیل متدولوژی های عارضه یابی سازمان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس مدیریت اجرایی
11 مقایسه و تحلیل متدولوژی های عارضه یابی سازمان (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک