خانم دکتر شیوا آراسته

دکتر شیوا آراسته مدرس دانشگاه، پژوهشگر حوزه معماری زمینه گرا

خانم دکتر شیوا آراسته

Dr. Shiva Arasteh

مدرس دانشگاه، پژوهشگر حوزه معماری زمینه گرا

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.