آقای امیر ابراهیم زاده

امیر ابراهیم زاده

آقای امیر ابراهیم زاده

Amir Ebrahimzadeh

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارایه ی یک سیستم پشتیبان تصمیم گیری با استفاده از تکنیک های داده کاوی در واحد خدمات پس از فروش یک شرکت خودروسازی ایرانی (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
2 Novel Method for Fuzzy Association Rules Mining (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی مهندسی برق و الکترونیک ایران
3 Title: Very fast mining of association rules (دریافت مقاله) کنفرانس ملی پژوهش های نوین در برق، کامپیوتر و مهندسی پزشکی
4 بررسی تأثیر کاهش تأخیر زمانی گیت افزاره دیود اثر میدان در رژیم نانومتر (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی پژوهش در مهندسی، علوم و تکنولوژی
5 پیش بینی بروز خرابی و بررسی ارتباط بین خرابی های باراول با باردوم با استفاده از تکنیکهای داده کاوی مورد کاوی یکی از خودروسازی های داخلی (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
6 تعیین ساختار طرح کسب وکار با درنظرگیری مطلوبیت های سازمانی با رویکرد بهینه سازی (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی پژوهش های مدیریت و مهندسی صنایع
7 شبیه سازی مدل ساختاری ناهمگون اثر میدان، با استفاده از کرنش دومحوری در کانال کوتاه (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی پژوهش در مهندسی، علوم و تکنولوژی
8 شبیه سازی و تحلیل طرح چیدمان برای راهاندازی مرکز تعمیرات اساسی ارابه فرود (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت و مهندسی صنایع
9 مدلسازی وشبیه سازی توقفات و شکست های موجود درعملکرد نیروگاه های حرارتی به منظور ارائه برنامه تعمیرات پیش بینی شده بهینه (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی صنعت نیروگاههای حرارتی