آقای حجة الاسلام علی جعفری

آقای حجة الاسلام علی جعفری

Ali Jafari

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.