آقای دکتر رسول علم الهدی

آقای دکتر رسول علم الهدی

Dr. Rasol Alamolhoda

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.