آقای دکتر رسول علم الهدی

دکتر رسول علم الهدی

آقای دکتر رسول علم الهدی

Dr. Rasol Alamolhoda

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر رسول علم الهدی در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
مدیر مسئولفرهنگی - تربیتی زنان و خانواده