آقای دکتر حسینعلی قبادی

دکتر حسینعلی قبادی رئیس پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی - استاد، دانشگاه تربیت مدرس

آقای دکتر حسینعلی قبادی

Dr. Hosein Ali Ghobadi

رئیس پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی - استاد، دانشگاه تربیت مدرس

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر حسینعلی قبادی در مجلات و ژورنالها

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر حسینعلی قبادی در همایشها و کنفرانس ها

سمت رویداد برگزار کننده سال
رئیس شورای سیاستگذاری اولین همایش ملی ارتباط علوم انسانی، تولید و صنعت پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، تهران اسفند 1397

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 بررسی، تحلیل و نقد چهار قصیده فارسی بر اساس آموزه های زبان شناسی سیستمی نقشگرا (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش زبان و ادبیات فارسی دوره: 9، شماره: 20
2 بینامتنیت دو متن: نقد تطبیقی داستان«فریدون» در شاهنامه و «شاه لیر» شکسپیر (دریافت مقاله) دوماهنامه جستارهای زبانی دوره: 3، شماره: 2
3 تأثیر مثنوی مولوی بر اندیشه و آثار فوزی موستاری در باب انسان کامل (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش زبان و ادبیات فارسی دوره: 6، شماره: 10
4 تحلیل تطبیقی درونمایه های مقاومت در اشعار «سمیح القاسم» «حسن حسینی» و «قیصرامین پور» (دریافت مقاله) دوماهنامه جستارهای زبانی دوره: 2، شماره: 4
5 تحلیل درونمایه های «سووشون» از نظر مکتب های ادبی و گفتمان های اجتماعی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش زبان و ادبیات فارسی دوره: 2، شماره: 3
6 تحلیل سیر بازتاب مضامین و روایت های اسطوره ای ایرانی دررمان های فارسی (از 28 مرداد 1332 تا 1387) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش زبان و ادبیات فارسی دوره: 8، شماره: 19
7 جلوه های چند زبانی در رمان چراغ هارا من خاموش می کنم (دریافت مقاله) دوماهنامه جستارهای زبانی دوره: 6، شماره: 2
8 چندآوایی و منطق گفتگویی در نگاه مولوی به مساله جهد و توکل با تکیه بر داستان شیر ونخچیران (دریافت مقاله) فصلنامه جستارهای نوین ادبی دوره: 43، شماره: 3
9 حماسه عرفانی، یکی از انواع ادبی در ادبیات فارسی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش زبان و ادبیات فارسی دوره: 1، شماره: 1
10 مقایسه شخصیت رستم و ارجن در شاهنامه و مهابهارات (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش زبان و ادبیات فارسی دوره: 4، شماره: 7
11 نقد و تحلیل دیدگاه مستشرقان غربی درباره حماسه ملی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه جستارهای نوین ادبی دوره: 42، شماره: 4
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آسیب شناسی علوم انسانی در ایران (دریافت مقاله) کنگره ملی علوم انسانی
2 بازتاب اندیشه های عرفانی مولانا و ابن عربی در ادبیات معاصر ترکیه با تاکید به رمان (یولجو نیرییه گدییورسون) نوشنه سمیحا آی وردی (دریافت مقاله) کنگره بین المللی زبان و ادبیات
3 بررسی درون متنی علت تأخیر در شروع دفتر دوم مثنوی (دریافت مقاله) همایش بین المللی جستارهای ادبی، زبان و ارتباطات فرهنگی
4 بررسی وحوه نمایشی داستان فریدون وپسران (دریافت مقاله) هشتمین همایش بین المللی انجمن ترویج زبان و ادب فارسی ایران
5 تحلیل مضامین نفت در رمان همسایه ها ، اثر احمد محمود بر پایه عناصر داستان (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی بررسی مسایل جاری زبان ها، گویش ها و زبان شناسی
6 تحلیل مقایسهای استعاره در رمان فارسی و عربی (مطالعه موردی بیوتن اثر امیرخانی و رمل المایه اثرالاعرج (دریافت مقاله) پنجمین همایش متن پژوهی ادبی نگاهی تازه به سبک شناسی، بلاغت، نقد ادبی
7 تحلیل و بررسی اشارات طب روحانی در مثنوی معنوی (دریافت مقاله) اولین همایش علمی پژوهشی روانشناسی،علوم تربیتی و آسیب شناسی جامعه
8 سفرهای آفاقی و انفسی در ادبیات عرفانی ایران (دریافت مقاله) سمینار علمی جایگاه گردشگری در اقتصاد مقاومتی
9 گزارشی از وضعیت متون درسی و کمک درسی رشته زبان وادبیات فارسی و زبان های باستانی در دانشگا ههای ایران در ده سال گذشته (دریافت مقاله) کنگره ملی علوم انسانی