آقای دکتر حسینعلی قبادی

دکتر حسینعلی قبادی استاد، دانشگاه تربیت مدرس

آقای دکتر حسینعلی قبادی

Dr. Hosein Ali Ghobadi

استاد، دانشگاه تربیت مدرس

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر حسینعلی قبادی در مجلات و ژورنالها

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 بررسی، تحلیل و نقد چهار قصیده فارسی بر اساس آموزه های زبان شناسی سیستمی نقشگرا (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش زبان و ادبیات فارسی دوره: 9، شماره: 20
2 بینامتنیت دو متن: نقد تطبیقی داستان«فریدون» در شاهنامه و «شاه لیر» شکسپیر (دریافت مقاله) دوماهنامه جستارهای زبانی دوره: 3، شماره: 2
3 تأثیر مثنوی مولوی بر اندیشه و آثار فوزی موستاری در باب انسان کامل (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش زبان و ادبیات فارسی دوره: 6، شماره: 10
4 تحلیل تطبیقی درونمایه های مقاومت در اشعار «سمیح القاسم» «حسن حسینی» و «قیصرامین پور» (دریافت مقاله) دوماهنامه جستارهای زبانی دوره: 2، شماره: 4
5 تحلیل درونمایه های «سووشون» از نظر مکتب های ادبی و گفتمان های اجتماعی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش زبان و ادبیات فارسی دوره: 2، شماره: 3
6 تحلیل سیر بازتاب مضامین و روایت های اسطوره ای ایرانی دررمان های فارسی (از 28 مرداد 1332 تا 1387) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش زبان و ادبیات فارسی دوره: 8، شماره: 19
7 جلوه های چند زبانی در رمان چراغ هارا من خاموش می کنم (دریافت مقاله) دوماهنامه جستارهای زبانی دوره: 6، شماره: 2
8 چندآوایی و منطق گفتگویی در نگاه مولوی به مساله جهد و توکل با تکیه بر داستان شیر ونخچیران (دریافت مقاله) فصلنامه جستارهای نوین ادبی دوره: 43، شماره: 3
9 حماسه عرفانی، یکی از انواع ادبی در ادبیات فارسی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش زبان و ادبیات فارسی دوره: 1، شماره: 1
10 مقایسه شخصیت رستم و ارجن در شاهنامه و مهابهارات (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش زبان و ادبیات فارسی دوره: 4، شماره: 7
11 نقد و تحلیل دیدگاه مستشرقان غربی درباره حماسه ملی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه جستارهای نوین ادبی دوره: 42، شماره: 4
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آسیب شناسی علوم انسانی در ایران (دریافت مقاله) کنگره ملی علوم انسانی
2 بازتاب اندیشه های عرفانی مولانا و ابن عربی در ادبیات معاصر ترکیه با تاکید به رمان (یولجو نیرییه گدییورسون) نوشنه سمیحا آی وردی (دریافت مقاله) کنگره بین المللی زبان و ادبیات
3 بررسی درون متنی علت تأخیر در شروع دفتر دوم مثنوی (دریافت مقاله) همایش بین المللی جستارهای ادبی، زبان و ارتباطات فرهنگی
4 بررسی وحوه نمایشی داستان فریدون وپسران (دریافت مقاله) هشتمین همایش بین المللی انجمن ترویج زبان و ادب فارسی ایران
5 تحلیل مضامین نفت در رمان همسایه ها ، اثر احمد محمود بر پایه عناصر داستان (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی بررسی مسایل جاری زبان ها، گویش ها و زبان شناسی
6 تحلیل و بررسی اشارات طب روحانی در مثنوی معنوی (دریافت مقاله) اولین همایش علمی پژوهشی روانشناسی،علوم تربیتی و آسیب شناسی جامعه
7 سفرهای آفاقی و انفسی در ادبیات عرفانی ایران (دریافت مقاله) سمینار علمی جایگاه گردشگری در اقتصاد مقاومتی
8 گزارشی از وضعیت متون درسی و کمک درسی رشته زبان وادبیات فارسی و زبان های باستانی در دانشگا ههای ایران در ده سال گذشته (دریافت مقاله) کنگره ملی علوم انسانی