آقای دکتر سید جمال موسوی

دکتر سید جمال موسوی

آقای دکتر سید جمال موسوی

Dr. Seyed Jamal Moosavi

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر سید جمال موسوی در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
هیات تحریریهدو فصلنامه اسلام پژوهی

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 نقش شیوخ قبایل در تحولات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی عصر جاهلی (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات تقریبی مذاهب اسلامی دوره: 13، شماره: 49
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 استفاده از روش شاخص کمبود تعدیل شده در محاسبه بهینه ظرفیت. مخزن سد شهید رجایی(تجن) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس مدیریت منابع آب
2 بررسی اثر فواصل مختلف ردیف کاشت بر عملکرد و اجزای عملکرد کلزای پاییزه (Brassica napus L.) (دریافت مقاله) همایش ملی دستاوردهای نوین در زراعت