دکتر وجه الله قربانی زاده

دکتر وجه الله قربانی زاده استاد دانشگاه علامه طباطبائی

دکتر وجه الله قربانی زاده

Dr. Vajhollah Ghorbanizadeh

استاد دانشگاه علامه طباطبائی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 Aspects of Spirituality in Eco-Lodges’ Landscape in Iran (from the Perspective of Tourists) (دریافت مقاله) دوفصلنامه گردشگری، فرهنگ و معنویت دوره: 4، شماره: 1
2 آرمان گرایی و حرکت در دانشگاه اسلامی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات معرفتی در دانشگاه اسلامی دوره: 18، شماره: 59
3 آسیب شناسی خط مشی های فرهنگی مراکز استانی صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه چشم انداز مدیریت دولتی دوره: 7، شماره: 2
4 آسیب شناسی شکل گیری حکمروایی محلی در ایران با روش نظریه-پردازی داده بنیاد ساخت گرا (دریافت مقاله) دوفصلنامه جغرافیا و توسعه فضای شهری دوره: 6، شماره: 1
5 آسیب شناسی فرایندهای مدیریت منابع انسانی از منظر انعطاف پذیری : مطالعه ای داده بنیاد در بخش دولتی (دریافت مقاله) پژوهشهای مدیریت عمومی دوره: 15، شماره: 55
6 آسیب شناسی مدیریت دانش سازمان با استفاده ازمدل سیستم های پایا مورد مطالعه: سازمان صنعت ، معدن و تجارت استان البرز (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات منابع انسانی دوره: 6، شماره: 22
7 ابعاد خط مشی های عمومی در حوزه ی تدوین با رویکرد تمدن اسلامی (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات بنیادین تمدن نوین اسلامی دوره: 6، شماره: 1
8 ابعاد و مولفه های حکومت داری از منظر امام خمینی (رحمهالله) با رویکرد دانش مدیریت دولتی (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت اسلامی دوره: 30، شماره: 2
9 ارائه الگوی بنیان های رفتاری و انسانی قابلیت های پویا (دریافت مقاله) پژوهش های مدیریت منابع سازمانی دوره: 12، شماره: 1
10 ارائه الگوی حکمروایی در مدیریت پایدار مصرف برق (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های سیاستگذاری و برنامه ریزی انرژی دوره: 8، شماره: 4
11 ارائه مدل بلوغ تعامل پذیری دولت الکترونیک و تشریح کاربردهای آن در سازمان های پلیسی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های مدیریت انتظامی دوره: 13، شماره: 1
12 ارائه مدل مدیریت ریسک های منابع انسانی در شرکت های تامین سرمایه (رویکردی جهت ارتقای عملکرد سازمان) (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت بهره وری دوره: 16، شماره: 2
13 ارزیابی کلی نقش مدیریت شهری در کنترل پیامدهای رشد صنعت نفت و گاز در شهر عسلویه (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه ریزی رفاه و توسعه اجتماعی دوره: 8، شماره: 30
14 ارزیابی مولفه های موثر بر خط مشی گذاری در صنعت نفت و گاز از منظر کارآفرینی (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت سازمان های دولتی دوره: 4، شماره: 3
15 اعتبارسنجی مدل سه بعدی آموزش صلاحیت های اخلاقی در رشته حسابداری (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات تجربی حسابداری مالی دوره: 18، شماره: 70
16 الگوی الزامات استقرار خدمات دولت الکترونیکی در بستر رسانه های اجتماعی: دولت الکترونیک 2.0 (دریافت مقاله) پژوهشهای مدیریت عمومی دوره: 12، شماره: 46
17 الگوی تدوین خط مشی های فرهنگی مراکز استانی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران با روش ای. اچ. پی (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت سازمان های دولتی دوره: 4، شماره: 4
18 الگوی تعالی منابع انسانی در سازمان های دولتی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت سازمان های دولتی دوره: 6، شماره: 2
19 الگوی توانمندسازی متخصصان سالمند در بخش دولتی با بهره گیری از روش تحلیل تم (دریافت مقاله) پژوهشهای مدیریت عمومی دوره: 11، شماره: 40
20 الگوی توسعه قابلیت هیجانی در نظام مدیریت منابع انسانی سازمان (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای مدیریت منابع انسانی دوره: 15، شماره: 4
21 الگوی توسعه یادگیری دوجانبه برای سازمانها (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت بهبود و تحول دوره: 25، شماره: 80
22 الگوی رهبری خدمتگزار، در دانشگاه علوم انتظامی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های مدیریت انتظامی دوره: 6، شماره: 3
23 الگوی سرمایه اجتماعی، ابعاد و شاخص های آن در کلانتری های تهران بزرگ (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های مدیریت انتظامی دوره: 7، شماره: 3
24 الگوی سنجش سطح بلوغ مدیریت استراتژیک سازمان های دولتی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت راهبردی دوره: 10، شماره: 38
25 الگوی شایستگی مدیران منابع انسانی در دانشگاه های برتر ایران (دریافت مقاله) پژوهشهای مدیریت عمومی دوره: 13، شماره: 50
26 الگوی مدیریت دانش در سازمان ناجا (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های مدیریت انتظامی دوره: 7، شماره: 3
27 الگوی مدیریت دانش در شبکه خط مشی گذاری حوزه انرژی کشور (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت دانش سازمانی دوره: 5، شماره: 2
28 الگوی مدیریت سبز برای سازمان های دولتی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه انجمن علوم مدیریت ایران دوره: 17، شماره: 68
29 الگوی مدیریت سرمایه انسانی جامعه محور در بخش دولتی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت بهبود و تحول دوره: 31، شماره: 103
30 الگوی مدیریت منابع انسانی الکترونیک در سازمان های دولتی بر اساس مفروضات خدمات دولتی نوین (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت سازمان های دولتی دوره: 3، شماره: 4
31 الگوی هوشمندی مدیریت منابع انسانی مبتنی بر علم داده و یادگیری ماشینی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت کسب و کار هوشمند دوره: 10، شماره: 40
32 اولویت‎بندی معیارهای تاثیرگذار بر بازدارندگی فساد اداری با اتکا به رهنمودهای اسلامی (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت دولتی دوره: 9، شماره: 2
33 اهمیت یادگیری سازمانی در پویایی دانش آفرینی سازمانی (دریافت مقاله) فصلنامه علمی منابع انسانی ناجا دوره: 3، شماره: 29
34 Investigating Alignment Between HRM Configurations and Innovation Strategy Modes in Iranian Knowledge-Based Service Firms (دریافت مقاله) مجله ایرانی مطالعات مدیریت دوره: 16، شماره: 2
35 The Effect of Individual Knowledge Management on Organizational Performance of Tehran Municipality (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد و مدیریت شهری دوره: 7، شماره: 26
36 بررسی انطباقی سبک نوآوری و سبک مدیریت منابع انسانی در شرکت های دانش بنیان مستقر در پارک های علم و فناوری (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت نوآوری دوره: 4، شماره: 3
37 بررسی توانمندی های نیروی انسانی مرتبط با بلوغ تعامل پذیری دولت الکترونیک (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای مدیریت منابع انسانی دوره: 10، شماره: 3
38 بررسی توانمندی های نیروی انسانی مرتبط با بلوغ تعامل پذیری دولت الکترونیک (دریافت مقاله) پژوهش های مدیریت منابع انسانی دوره: 10، شماره: 3
39 بررسی فقهی و اجرایی به کارگیری صندوق زمین و ساختمان در مرحله بازسازی سوریه (دریافت مقاله) دوفصلنامه تحقیقات مالی اسلامی دوره: 9، شماره: 2
40 بررسی میزان تاثیر اعتماد سازمانی بر انتقال دانش ضمنی کارکنان(مطالعه ی موردی: شرکت پالایش نفت شهید تندگویان تهران) (دریافت مقاله) مجله مطالعات راهبردی در صنعت نفت و انرژی دوره: 5، شماره: 17
41 پدیدارشناسی رهبری فرهنگی در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی (دریافت مقاله) دوفصلنامه مدیریت در دانشگاه اسلامی دوره: 10، شماره: 21
42 تاثیر تعارض کار- خانواده بر فرسودگی شغلی بر تمایل به ترک سازمان؛ مقایسه تطبیقی بیمارستان های بخش خصوصی و دولتی (دریافت مقاله) پژوهش های مدیریت منابع سازمانی دوره: 3، شماره: 2
43 تاثیر سرمایه فکری و فرآیند یادگیری بر عملکرد سازمانی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات منابع انسانی دوره: 1، شماره: 3
44 تاثیر عوامل فردی و سیستمی بر اهمالکاری افراد در پذیرش اینترنت بانک (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت کسب و کار هوشمند دوره: 5، شماره: 18
45 تاثیر عوامل فرهنگی و فنی بر حکمرانی الکترونیکی (دریافت مقاله) مجله مدیریت فرهنگ سازمانی دوره: 14، شماره: 2
46 تاثیر قابلیت های مدیریت دانش بر اثربخشی سازمانی (دریافت مقاله) فصلنامه علمی منابع انسانی ناجا دوره: 3، شماره: 27
47 تاثیر مدیریت دانش بر اثربخشی اقتصادی سازمان های رسانه ای (دریافت مقاله) فصلنامه رسانه دوره: 23، شماره: 1
48 تبیین الگوی بومی تدوین خط مشی های زیست محیطی کشور با استفاده از نظریه داده بنیاد (دریافت مقاله) دوفصلنامه اندیشه مدیریت راهبردی دوره: 8، شماره: 1
49 تبیین مدل عاملی موثر بر اعتبارات بانکی ایران با رویکرد دلفی فازی (دریافت مقاله) مجله چشم انداز مدیریت مالی دوره: 8، شماره: 21
50 تبیین و ارزیابی عوامل موثر بر اخلاق حرفه ای مدیریت (دریافت مقاله) فصلنامه اخلاق در علوم و فناوری دوره: 18، شماره: 2
51 تحلیل آسیب شناسانه ابزارهای پیاده سازی سیاست های کلی نظام اداری (دریافت مقاله) پژوهشهای مدیریت عمومی دوره: 15، شماره: 58
52 تحلیل پدیدارشناختی تجربه ترک خدمت کارکنان در سازمان دولتی (دریافت مقاله) فصلنامه فرآیند مدیریت و توسعه دوره: 34، شماره: 3
53 تحلیل تحقیقات در زمینه عوامل موثر بر موفقیت مدیریت دانش در ایران (دریافت مقاله) مجله مدیریت فرهنگ سازمانی دوره: 19، شماره: 3
54 تحلیل تطبیقی کاربرد چرخه انتقال دانش؛ مطالعه موردی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات منابع انسانی دوره: 2، شماره: 6
55 تحلیل محتوای متون سبک مدیریت جهادی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های مدیریت انتظامی دوره: 10، شماره: 2
56 تحلیل مسائل اجرای خط مشی های اداری (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت راهبردی دوره: 6، شماره: 24
57 تحلیلی بر ارتقای تمکین مالیاتی با استفاده از روش فراترکیب (دریافت مقاله) فصلنامه ارزش آفرینی در مدیریت کسب و کار دوره: 3، شماره: 4
58 تحلیلی بر مطالعات حکومتداری از دیدگاه امام خمینی(ره) با بهره گیری از روش فراترکیب DOR:۲۰.۱۰۰۱.۱.۲۰۰۸۶۱۲۱.۱۳۹۹.۱۹.۹۰.۵.۶ (دریافت مقاله) مجله مدیریت و پژوهش های دفاعی دوره: 19، شماره: 90
59 تدوین چارچوب مفهومی قابلیت های پویای سازمانی با بهره گیری از رویکرد فراترکیب (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت توسعه فناوری دوره: 9، شماره: 1
60 تدین و تعالی معنوی در دانشگاه اسلامی از دیدگاه رهبر انقلاب (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات معرفتی در دانشگاه اسلامی دوره: 19، شماره: 64
61 تعالی خدمات عمومی بر پایه ارزش‎های اسلامی (دریافت مقاله) فصلنامه فرآیند مدیریت و توسعه دوره: 34، شماره: 4
62 چارچوب ارزیابی اجرای خط مشی خصوصی سازی در صنعت خودرو (مورد مطالعه: شرکت ایران خودرو) (دریافت مقاله) فصلنامه حکمرانی و توسعه دوره: 3، شماره: 1
63 چارچوب ارزیابی اجرای خط مشی های توسعه ای محله محور در شهرداری تهران (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد و مدیریت شهری دوره: 10، شماره: 41
64 چارچوب ارزیابی عملکرد کمیته حسابرسی با استفاده از روش فراترکیب (دریافت مقاله) پژوهش های حسابداری مالی و حسابرسی دوره: 14، شماره: 56
65 چارچوب تبیین بلوغ ساختاری سازمان مادر در جهت تحقق اقتصاد مقاومتی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات بین رشته ای دانش راهبردی دوره: 11، شماره: 44
66 چارچوبی برای سیاستگذاری تغییرات ساختار ستاد در سازمان های مادر در ونزا (مورد مطالعه یک شرکت پتروشیمی) (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت بهره وری دوره: 14، شماره: 1
67 چارچوبی مفهومی برای یادگیری خط مشی در حوزه سلامت (دریافت مقاله) مجله خط مشی گذاری عمومی در مدیریت دوره: 13، شماره: 47
68 حکمرانی اخلاقی بر اساس نوع شناسی طبقه نظامیان از دیدگاه نهج البلاغه (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های مدیریت انتظامی دوره: 15، شماره: 4
69 درک زنان شاغل بخش دولتی از جو سازمانی در مسیر اشتغال و ارتقاء (دریافت مقاله) فصلنامه ارزش آفرینی در مدیریت کسب و کار دوره: 3، شماره: 3
70 رابطه ابعاد سازمان یادگیرنده با توانمند سازی روان شناختی نیروی انسانی در بنگاه های کوچک و متوسط صنعت چوب استان البرز (دریافت مقاله) فصلنامه رویکردی نو در علوم تربیتی دوره: 1، شماره: 2
71 رابطه رهبری خدمتگزار با اعتماد سازمانی و توانمندسازی کارکنان (مطالعه موردی در شرکت گاز استان مازندران) (دریافت مقاله) مجله مطالعات راهبردی در صنعت نفت و انرژی دوره: 6، شماره: 24
72 رابطه هوش معنوی و اخلاقی با رهبری تحول آفرین (دریافت مقاله) فصلنامه اخلاق در علوم و فناوری دوره: 8، شماره: 2
73 سبک های مدیریت دانش و نوع مشاغل سازمانی ناجا (دریافت مقاله) فصلنامه علمی منابع انسانی ناجا دوره: 1، شماره: 19
74 سناریوهای آینده ی مشارکت عمومی در خط مشی گذاری ایران (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت راهبردی دوره: 12، شماره: 45
75 شایستگیهای کارگزاران تراز دولت اسلامی ایران با رویکرد تمدن نوین اسلامی (دریافت مقاله) مطالعات مدیریت راهبردی دفاع ملی دوره: 4، شماره: 15
76 شبکه مضامین مولفه های ارزشی چارچوب خط مشی گذاری کار آفرینی (دریافت مقاله) فصلنامه مجلس و راهبرد دوره: 26، شماره: 99
77 شناسایی عوامل موثر بر رهبری فرهنگی در دانشگاه ها (مورد مطالعه: نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها) (دریافت مقاله) مجله مدیریت فرهنگ سازمانی دوره: 21، شماره: 2
78 شناسایی عوامل و شاخص‌های ارزیابی عملکرد سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور (دریافت مقاله) فصلنامه کارافن دوره: 17، شماره: 3
79 شناسایی عوامل و موانع برون‌سازمانی دانشگاه در تجاری‌سازی پژوهش‌های علوم انسانی (دریافت مقاله) فصلنامه فرآیند مدیریت و توسعه دوره: 30، شماره: 1
80 شناسایی و اولویت بندی مسائل مدیریت دولتی در جمهوری اسلامی ایران (دریافت مقاله) پژوهشهای مدیریت عمومی دوره: 16، شماره: 60
81 شناسایی و ریشه یابی الگوهای کلان نظام ضمانت اعتبار شرکت های دانش بنیان (دریافت مقاله) فصلنامه سیاست نامه علم و فناوری دوره: 12، شماره: 3
82 طراحی الگوی حکمرانی شبکه ای در نظام سلامت کشور (دریافت مقاله) فصلنامه انجمن علوم مدیریت ایران دوره: 15، شماره: 58
83 طراحی الگوی زنجیره تامین ناب با استفاده از تکنیک معادلات ساختاری (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت صنعتی دوره: 13، شماره: 36
84 طراحی الگوی مدیریت سمت تقاضا در حوزه انرژی برق با رویکرد حکمروایی همکارانه (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت دولتی دوره: 16، شماره: 1
85 طراحی مدل ارزیابی عملکرد سازمان آموزش فنی وحرفه ای کشور با تاکید بر رویکرد مالی (دریافت مقاله) مجله چشم انداز مدیریت صنعتی دوره: 10، شماره: 4
86 طراحی و تبیین الگوی هویت در قضاوت حسابرسی (دریافت مقاله) فصلنامه دانش حسابداری مالی دوره: 5، شماره: 2
87 عدالت ادراک شده از سوی کارکنان دررابطه با تعدیل نیروی انسانی وتاثیر آن برنشر دانش سازمانی(مطالعه موردی:صنعت پتروشیمی) (دریافت مقاله) مجله مطالعات راهبردی در صنعت نفت و انرژی دوره: 2، شماره: 7
88 عوامل حیاتی موفقیت مدیریت دانش در سازمان های عمومی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های مدیریت انتظامی دوره: 6، شماره: 3
89 عوامل شناختی اثرگذار بر ادراک در فرایند قانونگذاری (دریافت مقاله) فصلنامه مجلس و راهبرد دوره: 25، شماره: 95
90 عوامل موثر بر اجرای خط مشی های محیط زیست (موردمطالعه: تالاب ها) (دریافت مقاله) مجله خط مشی گذاری عمومی در مدیریت دوره: 12، شماره: 4
91 عوامل موثر بر ادراک در فرایند قانون گذاری (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت بهبود و تحول دوره: 27، شماره: 88
92 عوامل موثر بر پذیرش نظام ملی کدگذاری کالاها و خدمات ایران کد توسط شرکتها (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت کسب و کار هوشمند دوره: 1، شماره: 2
93 عوامل موثر بر حفظ کارکنان دانشی با هدف توسعه برنامه های کیفیت زندگی کاری در موسسه مطالعات بین المللی انرژی (دریافت مقاله) مجله مطالعات راهبردی در صنعت نفت و انرژی دوره: 8، شماره: 32
94 عوامل موثر بر حق دسترسی شهروندان به اطلاعات در حکومت های محلی: مطالعه ای در شهر مشهد (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت بهبود و تحول دوره: 16، شماره: 60
95 فرا تحلیل موانع استقرار دولت الکترونیک در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت کسب و کار هوشمند دوره: 2، شماره: 8
96 فراتحلیل پژوهش های آمادگی الکترونیک سازمان ها در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت کسب و کار هوشمند دوره: 2، شماره: 6
97 فراتحلیل پیامدهای مسئولیت اجتماعی در سازمان های ایرانی (دریافت مقاله) پژوهشهای مدیریت عمومی دوره: 15، شماره: 57
98 فراتحلیل عوامل موثر در استقرار دولت الکترونیک ایران (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات منابع انسانی دوره: 6، شماره: 19
99 فراحکمرانی، گامی در ارتقای الگوی حکمرانی مورد مطالعه: صنعت پتروشیمی ایران (دریافت مقاله) پژوهشهای مدیریت عمومی دوره: 17، شماره: 63
100 قابلیت های رهبری راهبردی مدیران دولتی شاغل در مناصب سیاسی (دریافت مقاله) پژوهش های مدیریت منابع انسانی دوره: 15، شماره: 1
101 قابلیت های رهبری راهبردی مدیران دولتی شاغل در مناصب سیاسی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای مدیریت منابع انسانی دوره: 15، شماره: 1
102 مختصات فرهنگ اداری: ارزش های خدمات عمومی در نظام اداری ایران (دریافت مقاله) فصلنامه چشم انداز مدیریت دولتی دوره: 13، شماره: 1
103 مدل ارزیابی عملکرد کمیته حسابرسی: شاخص ها و اهمیت هر کدام (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات تجربی حسابداری مالی دوره: 21، شماره: 81
104 مدل ساختاری ریسک های منابع انسانی در نهادهای مالی بازار سرمایه در حکمرانی اسلامی (دریافت مقاله) فصلنامه رهیافتهای نوین مدیریت جهادی و حکمرانی اسلامی دوره: 2، شماره: 4
105 مدل متناسب حکمروایی خوب شهری برای کلانشهرهای کشور و تحلیل یکپارچه وضعیت فعلی (مورد مطالعه : مشهد) (دریافت مقاله) مجله پژوهش و برنامه ریزی شهری دوره: 12، شماره: 44
106 مطالعه تطبیقی وضعیت پذیرفته شدگان کارشناسی ارشد در رشته های مدیریت دانشگاه های علامه طباطبایی، تهران و شهید بهشتی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت صنعتی دوره: 17، شماره: 52
107 مفاهیم و ویژگی های سازمان های نظماشوب (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت بهبود و تحول دوره: 17، شماره: 62
108 مولفه های اخلاقی- اسلامی برای گذار به دانشگاه نسل سوم تحلیل محتوای بیانات رهبر انقلاب (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات معرفتی در دانشگاه اسلامی دوره: 24، شماره: 82
109 مولفه های ارزشی محوری چارچوب خط مشی گذاری کارآفرینی در مجموعه های روائی میزان الحکمه و الحیات (دریافت مقاله) فصلنامه چشم انداز مدیریت دولتی دوره: 9، شماره: 4
110 مولفه های راهبردی توسعه پایدار با رویکرد قدرت ملی در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه آینده پژوهی دفاعی دوره: 8، شماره: 30
111 مولفههای تدوین خطمشیهای عمومی در دولت اسلامی با رویکرد تمدنسازی نوین اسلامی (با محوریت بیانات مقام معظم رهبری) (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات بنیادین تمدن نوین اسلامی دوره: 3، شماره: 1
112 نحوه تبدیل دانش و دستاوردهای دانشگاهی به خروجی های فناورانه و ثروت در چهارچوب اقتصاد مقاومتی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات راهبردی بسیج دوره: 23، شماره: 86
113 نظریه داده بنیاد نوآوری در خدمات عمومی الکترونیک ایران (دریافت مقاله) فصلنامه علمی راهبرد اجتماعی فرهنگی دوره: 7، شماره: 1
114 نظریه سیستم های پیچیده منعطف؛ مفاهیم، ویژگی ها و سازوکارهای آن در مدیریت منابع انسانی (دریافت مقاله) فصلنامه علمی منابع انسانی ناجا دوره: 6، شماره: 41
115 نقش ضمانت اعتبار در تامین مالی شرکتهای دانشبنیان: عارضهیابی، مطالعه تطبیقی و راهکارهای سیاستی (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت توسعه فناوری دوره: 8، شماره: 3
116 نقش موقوفات گنجعلی خان در ارتقای رفاه اجتماعی شهروندان کرمانی با رویکرد کاهش فقر (دریافت مقاله) دوفصلنامه جغرافیای اجتماعی شهری دوره: 8، شماره: 1
117 نقش یکپارچگی سامانه های اطلاعات در کسب مزیت رقابتی شرکت همکاران سیستم (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت کسب و کار هوشمند دوره: 2، شماره: 7
118 نیروهای جوان مستعد (نجم) در آیینه بسیج سفیران تحول گرا، تعالی بخش و تمدن ساز (دریافت مقاله) فصلنامه حکمرانی متعالی دوره: 1، شماره: 3
119 واکاوی اجرای سند تحول بنیادین آموزش وپرورش (دریافت مقاله) مجله خط مشی گذاری عمومی در مدیریت دوره: 12، شماره: 3
120 واکاوی و تبیین پیشران های موثر بر آینده مشارکت عمومی در خط مشی گذاری (دریافت مقاله) فصلنامه مجلس و راهبرد دوره: 28، شماره: 107
121 وضعیت سرمایه انسانی در شرکت های دانش بنیان بر مبنای سبک های نوآوری (دریافت مقاله) فصلنامه انجمن علوم مدیریت ایران دوره: 11، شماره: 41
122 یادگیری بین سازمانی در پروژه مشترک مبارزه با قاچاق کالا و ارز (دریافت مقاله) فصلنامه انجمن علوم مدیریت ایران دوره: 18، شماره: 71
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارائه مدلی نظری از رویکرد سیستمی به مدیریت دانش و مدیریت منابع انسانی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی پژوهشهای نوین در مدیریت و مهندسی صنایع
2 ارتباط میان ادراک کارکنان از خطمشیهای سازمانی و پنهانسازی دانش به عنوان متغیر میانجی با خلاقیت کارکنان (سازمان امور مالیاتی کشور) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی علوم انسانی و توسعه
3 انتقال دانش ضمنی؛ روش ها، چالش ها، پیشنهادات (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی جایگاه مدیریت و حسابداری در دنیای نوین کسب و کار، اقتصاد و فرهنگ
4 بررسی تأثیر مسئولیت اجتماعی شرکت بر اشتیاق شغلی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی حماسه سیاسی (با رویکردی بر تحولات خاورمیانه) و حماسه اقتصادی(با رویکردی بر مدیریت و حسابداری)
5 بررسی شاخص های موثر بر توانمندسازی سالمندان متخصص و مقایسه با متخصصان غیر سالمند (مورد مطالعه: وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات) (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مدیریت،حسابداری و اقتصاد دانش بنیان با تاکید بر اقتصاد مقاومتی
6 بررسی نقش فرهنگ یادگیری در تبدیل مدارس به عنوان سازمان یادگیرنده (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی پژوهش های حرفه ای در روانشناسی و مشاوره با رویکرد ازنگاه معلم
7 بهبود مدیریت کلاس درس در راستای نیل به اهداف آموزشی درس زبان انگلیسی؛ رویکرد اقدام پژوهی (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین درحوزه علوم تربیتی و روانشناسی و مطالعات اجتماعی ایران
8 تاثیرشایعات سازمانی بر تصمیم گیری کارکنان با نقش میانجی جوسازمانی (مورد مطالعه: سازمان زندان های استان البرز) (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در مدیریت، حسابداری و اقتصاد سالم در بانک، بورس و بیمه
9 تأثیر نوع ارائه خدمات عمومیوشهری شبانه برامنیت مرکز شهر تهران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مدیریت شهری ایران
10 تصمیم گیری درباره برون سپاری تعمیرگاه ها به کمک GAHP (دریافت مقاله) دومین کنفرانس لجستیک و زنجیره تامین
11 توسعه قابلیت های سازمانی و استراتژی های مدیریت دانش (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مدیریت دانش
12 روش شناسی سیستم های پویا درحل مسائل پیچیده سازمانی (دریافت مقاله) سومین همایش ملی سالیانه علوم مدیریت نوین
13 شناسایی عوامل سازمانی موثر بر توانمندسازی معلمان ابتدایی (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی پژوهش های حرفه ای در روانشناسی و مشاوره با رویکرد ازنگاه معلم
14 ضرورت کاربست مدیریت دانش در حوزه شهرداری تهران بررسی تجربیات و نظریه ها (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی آینده پژوهی، مدیریت و توسعه اقتصادی
15 طراحی سیستم خبره تصمیم گیری درباره برون سپاری تعمیرگاه ها (دریافت مقاله) اولین کنفرانس لجستیک و زنجیره تامین
16 طراحی مدلی یکپارچه ازآموزش کارآفرینی برپایه روشهای عملیاتی و باهدف ایجادکسب و کارهای جدید (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت کسب و کار
17 عوامل مؤثر بر پذیرش سامانه مدیریت شهری تهران ( 137 ) توسط شهروندان (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی شهرداری الکترونیکی
18 عوامل موثر بر پذیرش خدمات الکترونیک شهرداری تهران (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات
19 فراتحلیل تحقیقات فناوری اطلاعات و تاثیر آن بر بهره وری در ایران (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
20 کاربست رویکرد سیستمی در مدیریت دانش و مدیریت منابع انسانی (ارائه مدل با بهره گیری از نظریات و تجربیات) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی ابزار و تکنیکهای مدیریت
21 مروری بر تفکر انتقادی سیستم ها و بررسی رویکرد مداخله سیستماتیک (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی پویایی شناسی و تفکر سیستمی
22 مروری بر نظریه سیستمهای پیچیده منعطف (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد، حسابداری و علوم تربیتی
23 مکتب شهید سلیمانی در آیینه بسیجِ سفیرانِ تحوّل گرا، تعالی بخش و تمدّن ساز (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی گام دوم انقلاب اسلامی: مکتب شهید سلیمانی؛ الگوی تربیت مدیران جهادی تمدن ساز
24 نقش روابط بین‌ِشرکتی در یادگیری و نوآوری سازمانی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس سالانه مدیریت، نوآوری و کارآفرینی
25 واکاوی اجرای سیاست خصوصی سازی، اساسی ترین گام تحول صنعت خودرو (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملی تحول گرایی در مدیریت