دکتر وجه الله قربانی زاده

دکتر وجه الله قربانی زاده  دانشیار دانشگاه علامه طباطبائی

دکتر وجه الله قربانی زاده

دانشیار دانشگاه علامه طباطبائی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 آرمان گرایی و حرکت در دانشگاه اسلامی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات معرفتی در دانشگاه اسلامی دوره: 18، شماره: 59
2 آسیب شناسی خط مشی های فرهنگی مراکز استانی صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه چشم انداز مدیریت دولتی دوره: 7، شماره: 2
3 آسیب شناسی فرایندهای مدیریت منابع انسانی از منظر انعطاف پذیری : مطالعه ای داده بنیاد در بخش دولتی (دریافت مقاله) پژوهشهای مدیریت عمومی دوره: 15، شماره: 55
4 آسیب شناسی مدیریت دانش سازمان با استفاده ازمدل سیستم های پایا مورد مطالعه: سازمان صنعت ، معدن و تجارت استان البرز (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات منابع انسانی دوره: 6، شماره: 22
5 ابعاد و مولفه های حکومت داری از منظر امام خمینی (رحمهالله) با رویکرد دانش مدیریت دولتی (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت اسلامی دوره: 30، شماره: 2
6 ارائه مدل بلوغ تعامل پذیری دولت الکترونیک و تشریح کاربردهای آن در سازمان های پلیسی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های مدیریت انتظامی دوره: 13، شماره: 1
7 ارائه مدل مدیریت ریسک های منابع انسانی در شرکت های تامین سرمایه (رویکردی جهت ارتقای عملکرد سازمان) (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت بهره وری دوره: 16، شماره: 2
8 ارزیابی مولفه های موثر بر خط مشی گذاری در صنعت نفت و گاز از منظر کارآفرینی (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت سازمان های دولتی دوره: 4، شماره: 3
9 اعتبارسنجی مدل سه بعدی آموزش صلاحیت های اخلاقی در رشته حسابداری (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات تجربی حسابداری مالی دوره: 18، شماره: 70
10 الگوی الزامات استقرار خدمات دولت الکترونیکی در بستر رسانه های اجتماعی: دولت الکترونیک 2.0 (دریافت مقاله) پژوهشهای مدیریت عمومی دوره: 12، شماره: 46
11 الگوی تدوین خط مشی های فرهنگی مراکز استانی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران با روش ای. اچ. پی (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت سازمان های دولتی دوره: 4، شماره: 4
12 الگوی تعالی منابع انسانی در سازمان های دولتی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت سازمان های دولتی دوره: 6، شماره: 2
13 الگوی توسعه یادگیری دوجانبه برای سازمانها (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت بهبود و تحول دوره: 25، شماره: 80
14 الگوی رهبری خدمتگزار، در دانشگاه علوم انتظامی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های مدیریت انتظامی دوره: 6، شماره: 3
15 الگوی سنجش سطح بلوغ مدیریت استراتژیک سازمان های دولتی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت راهبردی دوره: 10، شماره: 38
16 الگوی شایستگی مدیران منابع انسانی در دانشگاه های برتر ایران (دریافت مقاله) پژوهشهای مدیریت عمومی دوره: 13، شماره: 50
17 الگوی مدیریت دانش در شبکه خط مشی گذاری حوزه انرژی کشور (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت دانش سازمانی دوره: 5، شماره: 2
18 الگوی مدیریت منابع انسانی الکترونیک در سازمان های دولتی بر اساس مفروضات خدمات دولتی نوین (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت سازمان های دولتی دوره: 3، شماره: 4
19 الگوی هوشمندی مدیریت منابع انسانی مبتنی بر علم داده و یادگیری ماشینی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت کسب و کار هوشمند دوره: 10، شماره: 40
20 اولویت‎بندی معیارهای تاثیرگذار بر بازدارندگی فساد اداری با اتکا به رهنمودهای اسلامی (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت دولتی دوره: 9، شماره: 2
21 بررسی توانمندی های نیروی انسانی مرتبط با بلوغ تعامل پذیری دولت الکترونیک (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای مدیریت منابع انسانی دوره: 10، شماره: 3
22 بررسی توانمندی های نیروی انسانی مرتبط با بلوغ تعامل پذیری دولت الکترونیک (دریافت مقاله) پژوهش های مدیریت منابع انسانی دوره: 10، شماره: 3
23 بررسی فقهی و اجرایی به کارگیری صندوق زمین و ساختمان در مرحله بازسازی سوریه (دریافت مقاله) دوفصلنامه تحقیقات مالی اسلامی دوره: 9، شماره: 2
24 پدیدارشناسی رهبری فرهنگی در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی (دریافت مقاله) دوفصلنامه مدیریت در دانشگاه اسلامی دوره: 10، شماره: 21
25 تاثیر عوامل فردی و سیستمی بر اهمالکاری افراد در پذیرش اینترنت بانک (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت کسب و کار هوشمند دوره: 5، شماره: 18
26 تاثیر عوامل فرهنگی و فنی بر حکمرانی الکترونیکی (دریافت مقاله) مجله مدیریت فرهنگ سازمانی دوره: 14، شماره: 2
27 تاثیر مدیریت دانش بر اثربخشی اقتصادی سازمان های رسانه ای (دریافت مقاله) فصلنامه رسانه دوره: 23، شماره: 1
28 تبیین مدل عاملی موثر بر اعتبارات بانکی ایران با رویکرد دلفی فازی (دریافت مقاله) مجله چشم انداز مدیریت مالی دوره: 8، شماره: 21
29 تحلیل تحقیقات در زمینه عوامل موثر بر موفقیت مدیریت دانش در ایران (دریافت مقاله) مجله مدیریت فرهنگ سازمانی دوره: 19، شماره: 3
30 تحلیل مسائل اجرای خط مشی های اداری (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت راهبردی دوره: 6، شماره: 24
31 تحلیلی بر مطالعات حکومتداری از دیدگاه امام خمینی(ره) با بهره گیری از روش فراترکیب DOR:۲۰.۱۰۰۱.۱.۲۰۰۸۶۱۲۱.۱۳۹۹.۱۹.۹۰.۵.۶ (دریافت مقاله) مجله مدیریت و پژوهش های دفاعی دوره: 19، شماره: 90
32 تدوین چارچوب مفهومی قابلیت های پویای سازمانی با بهره گیری از رویکرد فراترکیب (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت توسعه فناوری دوره: 9، شماره: 1
33 تدین و تعالی معنوی در دانشگاه اسلامی از دیدگاه رهبر انقلاب (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات معرفتی در دانشگاه اسلامی دوره: 19، شماره: 64
34 تعالی خدمات عمومی بر پایه ارزش‎های اسلامی (دریافت مقاله) فصلنامه فرآیند مدیریت و توسعه دوره: 34، شماره: 4
35 چارچوب ارزیابی عملکرد کمیته حسابرسی با استفاده از روش فراترکیب (دریافت مقاله) پژوهش های حسابداری مالی و حسابرسی دوره: 14، شماره: 56
36 چارچوب تبیین بلوغ ساختاری سازمان مادر در جهت تحقق اقتصاد مقاومتی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات بین رشته ای دانش راهبردی دوره: 11، شماره: 44
37 چارچوبی برای سیاستگذاری تغییرات ساختار ستاد در سازمان های مادر در ونزا (مورد مطالعه یک شرکت پتروشیمی) (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت بهره وری دوره: 14، شماره: 1
38 چارچوبی مفهومی برای یادگیری خط مشی در حوزه سلامت (دریافت مقاله) مجله خط مشی گذاری عمومی در مدیریت دوره: 13، شماره: 47
39 حکمرانی اخلاقی بر اساس نوع شناسی طبقه نظامیان از دیدگاه نهج البلاغه (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های مدیریت انتظامی دوره: 15، شماره: 4
40 رابطه ابعاد سازمان یادگیرنده با توانمند سازی روان شناختی نیروی انسانی در بنگاه های کوچک و متوسط صنعت چوب استان البرز (دریافت مقاله) فصلنامه رویکردی نو در علوم تربیتی دوره: 1، شماره: 2
41 سناریوهای آینده ی مشارکت عمومی در خط مشی گذاری ایران (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت راهبردی دوره: 12، شماره: 45
42 شایستگیهای کارگزاران تراز دولت اسلامی ایران با رویکرد تمدن نوین اسلامی (دریافت مقاله) مطالعات مدیریت راهبردی دفاع ملی دوره: 4، شماره: 15
43 شبکه مضامین مولفه های ارزشی چارچوب خط مشی گذاری کار آفرینی (دریافت مقاله) فصلنامه مجلس و راهبرد دوره: 26، شماره: 99
44 شناسایی عوامل و شاخص‌های ارزیابی عملکرد سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور (دریافت مقاله) فصلنامه کارافن دوره: 17، شماره: 3
45 شناسایی و ریشه یابی الگوهای کلان نظام ضمانت اعتبار شرکت های دانش بنیان (دریافت مقاله) فصلنامه سیاست نامه علم و فناوری دوره: 12، شماره: 3
46 طراحی الگوی حکمرانی شبکه ای در نظام سلامت کشور (دریافت مقاله) فصلنامه انجمن علوم مدیریت ایران دوره: 15، شماره: 58
47 طراحی الگوی زنجیره تامین ناب با استفاده از تکنیک معادلات ساختاری (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت صنعتی دوره: 13، شماره: 36
48 طراحی مدل ارزیابی عملکرد سازمان آموزش فنی وحرفه ای کشور با تاکید بر رویکرد مالی (دریافت مقاله) مجله چشم انداز مدیریت صنعتی دوره: 10، شماره: 4
49 طراحی و تبیین الگوی هویت در قضاوت حسابرسی (دریافت مقاله) فصلنامه دانش حسابداری مالی دوره: 5، شماره: 2
50 عوامل حیاتی موفقیت مدیریت دانش در سازمان های عمومی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های مدیریت انتظامی دوره: 6، شماره: 3
51 عوامل شناختی اثرگذار بر ادراک در فرایند قانونگذاری (دریافت مقاله) فصلنامه مجلس و راهبرد دوره: 25، شماره: 95
52 عوامل موثر بر اجرای خط مشی های محیط زیست (موردمطالعه: تالاب ها) (دریافت مقاله) مجله خط مشی گذاری عمومی در مدیریت دوره: 12، شماره: 4
53 عوامل موثر بر ادراک در فرایند قانون گذاری (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت بهبود و تحول دوره: 27، شماره: 88
54 عوامل موثر بر حق دسترسی شهروندان به اطلاعات در حکومت های محلی: مطالعه ای در شهر مشهد (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت بهبود و تحول دوره: 16، شماره: 60
55 فراتحلیل پژوهش های آمادگی الکترونیک سازمان ها در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت کسب و کار هوشمند دوره: 2، شماره: 6
56 فراتحلیل پیامدهای مسئولیت اجتماعی در سازمان های ایرانی (دریافت مقاله) پژوهشهای مدیریت عمومی دوره: 15، شماره: 57
57 فراتحلیل عوامل موثر در استقرار دولت الکترونیک ایران (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات منابع انسانی دوره: 6، شماره: 19
58 مختصات فرهنگ اداری: ارزش های خدمات عمومی در نظام اداری ایران (دریافت مقاله) فصلنامه چشم انداز مدیریت دولتی دوره: 13، شماره: 1
59 مطالعه تطبیقی وضعیت پذیرفته شدگان کارشناسی ارشد در رشته های مدیریت دانشگاه های علامه طباطبایی، تهران و شهید بهشتی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت صنعتی دوره: 17، شماره: 52
60 مولفه های اخلاقی- اسلامی برای گذار به دانشگاه نسل سوم تحلیل محتوای بیانات رهبر انقلاب (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات معرفتی در دانشگاه اسلامی دوره: 24، شماره: 82
61 مولفه های ارزشی محوری چارچوب خط مشی گذاری کارآفرینی در مجموعه های روائی میزان الحکمه و الحیات (دریافت مقاله) فصلنامه چشم انداز مدیریت دولتی دوره: 9، شماره: 4
62 مولفههای تدوین خطمشیهای عمومی در دولت اسلامی با رویکرد تمدنسازی نوین اسلامی (با محوریت بیانات مقام معظم رهبری) (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات بنیادین تمدن نوین اسلامی دوره: 3، شماره: 1
63 نحوه تبدیل دانش و دستاوردهای دانشگاهی به خروجی های فناورانه و ثروت در چهارچوب اقتصاد مقاومتی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات راهبردی بسیج دوره: 23، شماره: 86
64 نظریه داده بنیاد نوآوری در خدمات عمومی الکترونیک ایران (دریافت مقاله) فصلنامه علمی راهبرد اجتماعی فرهنگی دوره: 7، شماره: 1
65 نقش ضمانت اعتبار در تامین مالی شرکتهای دانشبنیان: عارضهیابی، مطالعه تطبیقی و راهکارهای سیاستی (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت توسعه فناوری دوره: 8، شماره: 3
66 نقش موقوفات گنجعلی خان در ارتقای رفاه اجتماعی شهروندان کرمانی با رویکرد کاهش فقر (دریافت مقاله) دوفصلنامه جغرافیای اجتماعی شهری دوره: 8، شماره: 1
67 نقش یکپارچگی سامانه های اطلاعات در کسب مزیت رقابتی شرکت همکاران سیستم (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت کسب و کار هوشمند دوره: 2، شماره: 7
68 نیروهای جوان مستعد (نجم) در آیینه بسیج سفیران تحول گرا، تعالی بخش و تمدن ساز (دریافت مقاله) فصلنامه حکمرانی متعالی دوره: 1، شماره: 3
69 واکاوی اجرای سند تحول بنیادین آموزش وپرورش (دریافت مقاله) مجله خط مشی گذاری عمومی در مدیریت دوره: 12، شماره: 3
70 واکاوی و تبیین پیشران های موثر بر آینده مشارکت عمومی در خط مشی گذاری (دریافت مقاله) فصلنامه مجلس و راهبرد دوره: 28، شماره: 107
71 وضعیت سرمایه انسانی در شرکت های دانش بنیان بر مبنای سبک های نوآوری (دریافت مقاله) فصلنامه انجمن علوم مدیریت ایران دوره: 11، شماره: 41
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارائه مدلی نظری از رویکرد سیستمی به مدیریت دانش و مدیریت منابع انسانی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی پژوهشهای نوین در مدیریت و مهندسی صنایع
2 ارتباط میان ادراک کارکنان از خطمشیهای سازمانی و پنهانسازی دانش به عنوان متغیر میانجی با خلاقیت کارکنان (سازمان امور مالیاتی کشور) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی علوم انسانی و توسعه
3 انتقال دانش ضمنی؛ روش ها، چالش ها، پیشنهادات (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی جایگاه مدیریت و حسابداری در دنیای نوین کسب و کار، اقتصاد و فرهنگ
4 بررسی تأثیر مسئولیت اجتماعی شرکت بر اشتیاق شغلی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی حماسه سیاسی (با رویکردی بر تحولات خاورمیانه) و حماسه اقتصادی(با رویکردی بر مدیریت و حسابداری)
5 بررسی شاخص های موثر بر توانمندسازی سالمندان متخصص و مقایسه با متخصصان غیر سالمند (مورد مطالعه: وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات) (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مدیریت،حسابداری و اقتصاد دانش بنیان با تاکید بر اقتصاد مقاومتی
6 تأثیر نوع ارائه خدمات عمومیوشهری شبانه برامنیت مرکز شهر تهران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مدیریت شهری ایران
7 تصمیم گیری درباره برون سپاری تعمیرگاه ها به کمک GAHP (دریافت مقاله) دومین کنفرانس لجستیک و زنجیره تامین
8 روش شناسی سیستم های پویا درحل مسائل پیچیده سازمانی (دریافت مقاله) سومین همایش ملی سالیانه علوم مدیریت نوین
9 ضرورت کاربست مدیریت دانش در حوزه شهرداری تهران بررسی تجربیات و نظریه ها (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی آینده پژوهی، مدیریت و توسعه اقتصادی
10 طراحی سیستم خبره تصمیم گیری درباره برون سپاری تعمیرگاه ها (دریافت مقاله) اولین کنفرانس لجستیک و زنجیره تامین
11 عوامل مؤثر بر پذیرش سامانه مدیریت شهری تهران ( 137 ) توسط شهروندان (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی شهرداری الکترونیکی
12 فراتحلیل تحقیقات فناوری اطلاعات و تاثیر آن بر بهره وری در ایران (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
13 کاربست رویکرد سیستمی در مدیریت دانش و مدیریت منابع انسانی (ارائه مدل با بهره گیری از نظریات و تجربیات) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی ابزار و تکنیکهای مدیریت
14 مروری بر نظریه سیستمهای پیچیده منعطف (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد، حسابداری و علوم تربیتی
15 نقش روابط بین‌ِشرکتی در یادگیری و نوآوری سازمانی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس سالانه مدیریت، نوآوری و کارآفرینی