آقای دکتر فایق یوسفی

دکتر فایق یوسفی دانشیار  گروه  روانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی کردستان

آقای دکتر فایق یوسفی

Dr. Fayegh Yousefi

دانشیار گروه روانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی کردستان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر فایق یوسفی در مجلات و ژورنالها

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارتباط بین تفاوت جنسیتی و سابقه اختلال روانپزشکی در خانواده با اختلال نافرمانی مقابله ای در بین دانش آموزان ابتدایی شهر سنندج در سال 1393 (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی و روانپزشکی شناخت دوره: 4، شماره: 3
2 بررسی ارتباط خشم حالت با تیپ شخصیتی و هیجان در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی کردستان (دریافت مقاله) مجله علوم پزشکی زانکو دوره: 17، شماره: 53
3 بررسی ارتباط خشم صفت با تیپ شخصیتی در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی کردستان (دریافت مقاله) مجله علوم پزشکی زانکو دوره: 16، شماره: 51
4 بررسی فراوانی تیپ شخصیتی (درونگرا و برونگرا) و هیجان (ثبات، نوروز و سایکوز) دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی کردستان (دریافت مقاله) مجله علوم پزشکی زانکو دوره: 16، شماره: 52
5 بررسی مقایسه سطح سرمی ویتامین D در بین کودکان مبتلا به اختلال نقص توجه - بیش فعالی و کودکان سالم (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی و روانپزشکی شناخت دوره: 4، شماره: 2
6 بررسی میزان بروز خشم معلمان مدارس ابتدایی شهرسنندج (دریافت مقاله) مجله علوم پزشکی زانکو دوره: 17، شماره: 54
7 بررسی میزان خشم حالت معلمان مدارس ابتدایی پسرانه و دخترانه شهرسنندج (دریافت مقاله) مجله علوم پزشکی زانکو دوره: 16، شماره: 50
8 بررسی میزان خشم صفت معلمان مدارس ابتدایی شهرسنندج (دریافت مقاله) مجله علوم پزشکی زانکو دوره: 17، شماره: 53
9 خودکشی و ارتباط آن با متغیرهای جمعیت شناختی و تشخیص روانپزشکی در بیماران بیمارستان قدس سنندج (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی و روانپزشکی شناخت دوره: 4، شماره: 3
10 مقایسه اثربخشی روش های درمانی نوروفیدبک و کاهش استرس مبتنی بر حضور ذهن بر اختلال اضطراب اجتماعی (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی و روانپزشکی شناخت دوره: 4، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 بررسی تاثیر آموزش بر اساس مدل اعتقاد بهداشتی بر ارتقاء رفتارهای بهداشتی دوران بلوغ در دانش آموزان پسر سال اول مقطع دوم متوسطه شهرستان مریوان در سال 1394 (دریافت مقاله) نهمین کنگره بین المللی روان درمانی (اجلاس آسیایی در بستر ارزش های فرهنگی)
2 بررسی شیوع مشکلات رفتاری کودکان والدین مبتلا به سوءمصرف مواد در شهر پیرانشهر (دریافت مقاله) نخستین همایش جامع بین المللی روانشناسی ، علوم تربیتی و علوم اجتماعی
3 بررسی فراوانی خرافات و عوامل مربوط به آن در بین دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی کردستان در سال 1392 (دریافت مقاله) اولین همایش ملی راهکارهای توسعه و ترویج علوم تربیتی، روانشناسی، مشاوره و آموزش در ایران
4 نقش باورهای مذهبی در علایم وسواسی-اجباری: اثر واسطه ای باورهای فراشناختی،باورهای آمیختگی، مسئولیت پذیری و راهبردهای کنترل فکر (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی علوم رفتاری و مطالعات اجتماعی