دکتر زینب ابطحی

دکتر زینب ابطحی استادیار

دکتر زینب ابطحی

Dr. zeinab abtahi

استادیار

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارزیابی عملکرد و رتبه بندی بیمارستانهای تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی خرم آباد با تکنیک تحلیل پوششی داده و مدل اندرسون - پیترسون (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی چالش ها و راهکارهای نوین در مهندسی صنایع و مدیریت و حسابداری
2 ارزیایی عملکرد ایمنی جاده ای با در نظر گرفتن متغیرهای خروجی نامطلوب (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی انجمن تحقیق در عملیات ایران
3 Solving Bi-objective Single machine scheduling under uncertainty by two stage GA (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی چالش ها و راهکارهای نوین در مهندسی صنایع و مدیریت و حسابداری
4 تحلیل پوششی داده‌ها در ارزیابی عملکرد ایمنی جاده‌ای (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی تحقیق در عملیات ایران
5 رتبه بندی مولفه های موثر برایمنی جاده با روش PCA (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی تصادفات جاده ای، سوانح ریلی و هوایی
6 سنجش بهبود عملکرد ایمنی جادهای با شاخص بهره وری مالمکوئیست (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی تصادفات جاده ای، سوانح ریلی و هوایی
7 کشف الگوهای تواتر موجود در نرخ تصادفات و تلفات در ایران با استفاده از تکنیک خوشه بندی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس داده کاوی