آقای مسعود سعادتی

مسعود سعادتی استادیار دانشگاه فرهنگیان - پردیس علامه امینی تبریز

آقای مسعود سعادتی

Masoud Sadati

استادیار دانشگاه فرهنگیان - پردیس علامه امینی تبریز

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای مسعود سعادتی در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
سردبیرفصلنامه پژوهش در آموزش شیمی

سمتهای علمی و اجرایی آقای مسعود سعادتی در همایشها و کنفرانس ها

سمت رویداد برگزار کننده سال
عضو کمیته علمی – هیات داوران اولین همایش کشوری دانش موضوعی - تربیتی دانش آموز محتوا آموزش شیمی دانشگاه فرهنگیان - پردیس فاطمه الزهرا(س) اصفهان، اصفهان اسفند 1396

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 مطالعه و شناسایی کج فهمی های دانشجومعلمان پسر رشته آموزش ابتدایی در مورد تفاوت ویژگی های ذرات سازنده مواد در حالت های فیزیکی مختلف (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در آموزش شیمی دوره: 1، شماره: 3
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 بررسی تطبیقی محتوا، برنامه درسی، روش تدریس و ارزشیابی علوم در کشور های ایران، انگلستان و ژاپن (دریافت مقاله) همایش کشوری دانش موضوعی -تربیتی (دانش آموزش محتوا)
2 بررسی نظرات دانشجو معلمان درباره شناخت انواع ماده و حالت های فیزیکی آن و تشخیص کج فهمی های مرتبط با آن ها (دریافت مقاله) اولین همایش کشوری دانش موضوعی - تربیتی دانش آموز محتوا آموزش شیمی
3 گسترش مبادلات علمی بین المللی ضرورتی اجتناب ناپذیر برای دانشگاه فرهنگیان (دریافت مقاله) دومین همایش ملی تربیت معلم
4 مطالعه و بررسی کج فهمی های دانشجومعلمان رشته آموزش شیمی درباره مفاهیم مرتبط با الکتروشیمی (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس آموزش شیمی ایران
5 نقشه مفهومی ابزاری مناسب برای بررسی میزان درک دانشجومعلمان رشته آموزش ابتدایی از مفاهیم پایه علوم دوره ابتدایی (دریافت مقاله) همایش کشوری دانش موضوعی -تربیتی (دانش آموزش محتوا)
6 نگاهی بر تاثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات در آموزش علوم (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی علوم انسانی و آموزش و پرورش