آقای دکتر محمود کتابی

دکتر محمود کتابی استاد دانشگاه اصفهان

آقای دکتر محمود کتابی

Dr. Mahmood Ketabi

استاد دانشگاه اصفهان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر محمود کتابی در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
هیات تحریریهدو فصلنامه پژوهش سیاست نظری
هیات تحریریهفصلنامه مطالعات مدیریت گردشگری

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 تاثیر شکاف های اجتماعی بر شکل گیری و رشد افراط گرایی در سوریه (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های راهبردی سیاست دوره: 5، شماره: 20
2 شکاف های اجتماعی و تاثیر آن بر شکل گیری و رشد رادیکالیسم در سوریه: با تاکید بر شکاف های قومی مذهبی (دریافت مقاله) دوفصلنامه دانش سیاسی دوره: 12، شماره: 24
3 قدرت نرم و راهبرد هژمونیک گرایی آمریکا (دریافت مقاله) دوفصلنامه دانش سیاسی دوره: 8، شماره: 16
4 نظریه مبادله و مشارکت زنان در مراکز شهری استان اصفهان (دریافت مقاله) فصلنامه علوم اجتماعی دوره: 9، شماره: 19