آقای دکتر محمد محمودی کیا

دکتر محمد محمودی کیا عضو هیئت علمی پژوهشکده امام خمینی و انقلاب اسلامی

آقای دکتر محمد محمودی کیا

Dr. Mohamad Mahmoudi Kia

عضو هیئت علمی پژوهشکده امام خمینی و انقلاب اسلامی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر محمد محمودی کیا در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
مدیر اجراییفصلنامه اندیشه سیاسی در اسلام