آقای دکتر جهانگیر کرمی

دکتر جهانگیر کرمی استادیار دانشگاه امام حسین

آقای دکتر جهانگیر کرمی

Dr. Jahangir Karami

استادیار دانشگاه امام حسین

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر جهانگیر کرمی در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
هیات تحریریهدو فصلنامه پژوهش سیاست نظری

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 تاثیر آموزش معنویت درمانی بر سازگاری اجتماعی در دانشجویان (دریافت مقاله) فصلنامه اخلاق دوره: 11، شماره: 17
2 مقایسه اثربخشی سیستم روان درمانی تحلیل شناختی- رفتاری (CBASP) و یکپارچه سازی رفتاردرمانی دیالکتیکی با درمان شناختی مبتنی بر ذهن شفقت ورز بر کاهش درد ذهنی و دشواری های تنظیم هیجانی افراد اقدام کننده به خودکشی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات روان شناسی بالینی دوره: 9، شماره: 34
3 نقش عوامل روانی و اجتماعی در پیش بینی نگرش به روابط خارج از چهارچوب زناشویی در زنان متاهل و ارائه یک مدل بر اساس عوامل مرتبط (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات اجتماعی - روانشناختی زنان دوره: 13، شماره: 3
4 نقش میانجی گری توانمندسازی روان شناختی در رابطه ویژگی های شخصیتی و عملکرد شغلی کارکنان شرکت گاز استان کرمانشاه (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های روانشناختی در مدیریت دوره: 2، شماره: 2
5 هژمونی در سیاست بی نالملل؛ چارچوب مفهومی، تجربه تاریخی و آینده آن (دریافت مقاله) دو فصلنامه پژوهش سیاست نظری دوره: 2، شماره: 3
6 هژمونی در سیاست بین الملل؛ چارچوب مفهومی، تجربه تاریخی و آینده آن (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش زبان و ادبیات فارسی دوره: 4، شماره: 7
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثر بخشی آمورش تاب آوری در پیشگیری از عود مصرف مواد در مردان مراجعه کننده به مراکز ترک اعتیاد شهر کرمانشاه (دریافت مقاله) دومین همایش علوم اجتماعی، روانشناسی و علوم تربیتی
2 اثر بخشی افشای هیجانی نوشتاری بر شادکامی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی روانشناسی و علوم رفتاری
3 اثربخشی آموزش هوش هیجانی بر پرخاشگری نوجوانان پسر (دریافت مقاله) همایش منطقه ای روانشناختی کودک و نوجوان
4 ارائه ی مدلی برای رضایت زناشویی زوجین با میانجی گری الگوهای ارتباطی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی علوم رفتاری و مطالعات اجتماعی
5 ارتباط سخت رویی و حمایت اجتماعی با استرس ادراک شده (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی روانشناسی، علوم تربیتی و مطالعات اجتماعی
6 Emotion detection based on user interaction with touch screen in E-Learning (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی پژوهش های دانش بنیان در مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات
7 بررسی اثربخشی افشا سازی هیجانی نوشتاری بر علایم افسردگی پس از زایمان در مادران ایرانی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی فرهنگ، آسیب شناسی روانی و تربیت
8 بررسی رابطه بین خودکارآمدی، راهبردهای مقابله ای و هوش معنوی با کیفیت زندگی دردانشجویان دانشگاه علوم تحقیقات واحدکرمانشاه (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی
9 بررسی رابطهی بین میانگین شادی و نابرابری شادی در کشورهای عضو منا (دریافت مقاله) همایش ملی اقتصاد،مدیریت توسعه و کارآفرینی با رویکرد حمایت از کالای ایرانی
10 پیش بینی رضایت زناشویی بر اساس انواع عشق و الگوهای ارتباطی زوجین (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی روانشناسی و علوم رفتاری
11 تاثیر آموزش مهارت های ارتباطی بر سازگاری اجتماعی و پذیرش اجتماعی دردانشجویان (دریافت مقاله) کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی در علوم تربیتی و روانشناسی و آسیب های اجتماعی ایران
12 تاثیر آموزش مهارت های ارتباطی بر شادکامی در دانشجویان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مطالعات و تحقیقات نوین در حوزه علوم تربیتی و روانشناسی ایران
13 تأثیر عوامل اقتصادی- اجتماعی بر افزایش شادی و بهرهوری نیروی کاردر ارتقاء سطح تولید ملی: مطالعه موردی کارگاه های صنعتی کرمانشاه (دریافت مقاله) همایش منطقه ای تولید ملی، حمایت از کار سرمایه ایرانی
14 تحلیل عاملی فرم بلند فهرست عاطفه مثبت و منفی (PANAS‐X) (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی شخصیت و زندگی نوین
15 چگونگی آگاهی والدین کودکان مبتلا به سندروم داون از وجود اختلال فرزندشان (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی نوآوری های اخیر در روانشناسی،مشاوره و علوم رفتاری
16 رابطه ابعاد سرشت ومنش شخصیت و سبک های دلبستگی با اختلال جسمانی سازی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی روانشناسی و علوم رفتاری
17 رابطه استرس و حمایت اجتماعی باگرایش به اعتیاد (دریافت مقاله) کنفرانس جهانی روانشناسی و علوم تربیتی، حقوق و علوم اجتماعی در آغاز هزاره سوم
18 رابطه الگوهای ارتباطی خانواده و تمایز یافتگی با سازگاری اجتماعی بین دانشجویان دختر ساکن خوابگاه (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی روانشناسی خانواده گامی در ترسیم الگوی مطلوب خانواده
19 رابطه بین سبک های دلبستگی و سازگاری اجتماعی دانشجویان (دریافت مقاله) همایش ملی آسیب شناسی مسائل جوانان
20 رابطه بین طرح واره های ناسازگار اولیه و آلکسی تایمیا با بهزیستی روان شناختی در دانشجویان (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی روانشناسی، علوم تربیتی و سبک زندگی
21 رابطه کیفیت زندگی، تاب آوری و انعطاف پذیری خانوادگی با دلزدگی زناشویی (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی روانشناسی خانواده گامی در ترسیم الگوی مطلوب خانواده
22 رابطه ویژگی شخصیتی آلکسیتیمیا و جنبههای آن با نشانگان اختلال وسواسی-اجباری (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی شخصیت و زندگی نوین
23 رابطه ویژگیهای شخصیتی و باورهای غیرمنطقی با نگرش به خیانت زناشویی (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی روانشناسی خانواده گامی در ترسیم الگوی مطلوب خانواده
24 رابطهی راهبردهای تنظیم هیجان با باورهای وسواسی دانشجویان (دریافت مقاله) چهارمین همایش علمی پژوهشی علوم تربیتی وروانشناسی، آسیب های اجتماعی و فرهنگی ایران
25 رابه بین هوش هیجانی و سازگاری اجتماعی در دختران جوان (دریافت مقاله) همایش ملی آسیب شناسی مسائل جوانان
26 کنترل هیجانات با استفاده از رنگ واسط کاربری، مبتنی بر حافظه (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی مطالعات نوین در علوم کامپیوتر و فناوری اطلاعات
27 مدلهای نوین مدیریت خشم در دانش آموزان (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی توانمند سازی جامعه در حوزه علوم تربیتی و مطالعات اجتماعی و فرهنگی
28 مقایسه اضطراب مرگ و نگرش به سالمندی در سالمندان تمام وقت، نیمه وقت ساکن مراکز نگهداری، سالمندان تنها و همراه با خانواده ساکن منزل (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی پژوهش در روانشناسی ، مشاوره و علوم تربیتی
29 مقایسه عواطف و سبک های هویت دختران نوجوان دور مانده از خانه و عادی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی روانشناسی، علوم تربیتی و سبک زندگی
30 نقش شیوه فرزندپروری والدین، حل مسئله و خودتنظیمی در بروز رفتار فرار از منزل در نوجوانان شهر کرمانشاه (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی روانشناسی خانواده گامی در ترسیم الگوی مطلوب خانواده