آقای دکتر مهدی نیک منش

دکتر مهدی نیک منش

آقای دکتر مهدی نیک منش

Dr. Mahdi Nikmanesh

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر مهدی نیک منش در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
سردبیردوفصلنامه ادبیات عرفانی
هیات تحریریهدوفصلنامه ادبیات عرفانی

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 بررسی زمان روایت در نمایشنامه «زنان مهتابی، مردان آفتابی» (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش زبان و ادبیات فارسی دوره: 8، شماره: 19
2 کارکرد استفهام بلاغی در شعر قیصر امین پور (دریافت مقاله) فصلنامه جستارهای نوین ادبی دوره: 46، شماره: 2
3 مقایسه ی عشق پدرانه در شعر احمد شاملو و نزار قبانی ؛ با تکیه بر آراء اریک فروم (دریافت مقاله) پژوهشنامه ادب غنایی دوره: 16، شماره: 30
4 مولفه های روایت در سه شعر بلند اخوان ثالث با تاکید بر دیدگاه ژرار ژنت (دریافت مقاله) پژوهشنامه ادب غنایی دوره: 14، شماره: 27
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 مفهوم انسان گرایی در اشعار پروین اعتصامی (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی ادبیات فارسی و پژوهشهای میان رشته ای
2 نقد ساختارگرایانه اشعار دایره وار منوچهر آتشی؛ (در مجموعه ی آواز خاک) (دریافت مقاله) نهمین همایش ملی پژوهش های زبان و ادبیات فارس
3 نگاهی به شعر آفتابی خاقانی (دریافت مقاله) ششمین همایش پژوهشهای ادبی