خانم دکتر محبوبه مباشری

دکتر محبوبه مباشری

خانم دکتر محبوبه مباشری

Dr. Mahbobeh Mobasheri

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی خانم دکتر محبوبه مباشری در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
مدیر مسئولدوفصلنامه ادبیات عرفانی
هیات تحریریهدوفصلنامه ادبیات عرفانی

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 بررسی مقایسه ای دیالکتیک در عرفان مولانا و فلسفه ی هگل (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات ادبیات، عرفان و فلسفه دوره: 2، شماره: 4
2 تحلیل حس چشایی در آثار مولوی (دریافت مقاله) دوفصلنامه ادبیات عرفانی دوره: 5، شماره: 9
3 رابطه بینامتنیت میان سوانح العشاق و عبهرا لعاشقین (دریافت مقاله) فصلنامه ادبیات عرفانی و اسطوره شناختی دوره: 10، شماره: 36
4 روایتگری خشم و ترس در حکایت هایی از کلیله و دمنه و گلستان (دریافت مقاله) دوفصلنامه زبان و ادبیات فارسی دوره: 25، شماره: 83
5 صورت های احسن خود در واقعه های روزبهان بقلی (دریافت مقاله) دوفصلنامه ادبیات عرفانی دوره: 8، شماره: 14
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 بازتاب اندیشه کیهانی مولانا در سپهر نگاه سپهری (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مطالعات زبان،ادبیات، فرهنگ و تاریخ
2 بازتاب مفاهیم عرفانی در لیلی ومجنون نظامی گنجوی (دریافت مقاله) همایش بین المللی شرق شناسی، تاریخ و ادبیات پارسی
3 بررسی بنمایه های عرفانی در غزل فاضل نظری (با تکیه بر سه گانه غزلیات) (دریافت مقاله) نخسیتن همایش ملی تحقیقات ادبی با رویکرد مطالعات تطبیقی
4 بررسی تطبیقی رمان بیروت 75 (اثر غاده السمان) ورمان زنان بدون مردان (اثر شهرنوش پارسی پور) (دریافت مقاله) همایش ملی ادبیات معاصر ایران
5 بررسی تطبیقی رمان سیدارتها اثر هرمان هسه و شعر بلند مسافر اثر سهراب سپهری (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی متن پژوهی ادبی نگاهی تازه به ادبیات داستانی معاصر
6 بررسی ساختاری مناجات نامه خواجه عبداالله انصاری (دریافت مقاله) سومین همایش ملی زبان،ادبیات و بازشناسی مشاهیر و مفاخر
7 بررسی سبک شناسانه نامه های مولوی به زنان (دریافت مقاله) سومین همایش متن پژوهی ادبی (نگاهی تازه به آثار مولانا)
8 بررسی مقایسه ای دیالکتیک در عرفان مولانا و فلسفه ی هگل (دریافت مقاله) کنگره بین المللی زبان و ادبیات
9 تحلیل انتقادی گفتمان مادر و فرزند در مناظرات پروین (دریافت مقاله) هفتمین همایش ملی متن پژوهی ادبی با عنوان نگاهی تازه به ادبیات کودک و نوجوان
10 تحلیل فرمالیستی قصه پسرک لبوفروش از صمد بهرنگی (دریافت مقاله) هفتمین همایش ملی متن پژوهی ادبی با عنوان نگاهی تازه به ادبیات کودک و نوجوان
11 نگاهی بر داستان کنیزک و شاه مثنوی از منظر فمنیستی (دریافت مقاله) همایش بین المللی جستارهای ادبی، زبان و ارتباطات فرهنگی
12 نگاهی به ساختار طریقت نامه عمادالدین فقیه کرمانی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مطالعات زبان،ادبیات، فرهنگ و تاریخ