آقای دکتر سالار فرامرزی

دکتر سالار فرامرزی هیئت علمی دانشگاه اصفهان

آقای دکتر سالار فرامرزی

Dr. Salar Faramarzi

هیئت علمی دانشگاه اصفهان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر سالار فرامرزی در همایشها و کنفرانس ها

سمت رویداد برگزار کننده سال
دبیر علمی همایش کشوری و جشنواره کودکان با نیازهای خاص دانشگاه فرهنگیان اصفهان، اصفهان - دانشگاه فرهنگیان اصفهان - پردیس شهید باهنر اصفهان اردیبهشت 1397

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثربخشی بازی های واجی بر عملکرد خواندن دانش آموزان پسر نارساخوان (دریافت مقاله) فصلنامه دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی دوره: 15، شماره: 1
2 اثربخشی برنامه آموزشی مبتنی بر نظریه گاردنر بر عملکرد هوش های چندگانه دانش آموزان (دریافت مقاله) فصلنامه روان شناسی تربیتی دوره: 11، شماره: 36
3 اثربخشی مداخله های زودهنگام آموزشی برفهم عدد در کودکان پیش دبستانی (دریافت مقاله) فصلنامه دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی دوره: 15، شماره: 2
4 Development of Cognitive and Motivational Achievements in Children (دریافت مقاله) فصلنامه علوم اجتماعی و تحقیقات علوم انسانی دوره: 2، شماره: 2
5 Effectiveness of writing education by the multimedia instruction on performance of students with dictation learning disorder (دریافت مقاله) مجله بین المللی پژوهش روانشناسی و علوم تربیتی دوره: 2، شماره: 2
6 The Effectiveness of Training Metacognition-Based Study Skill on the Students’ Achievement Motivation, Self-Efficacy, Satisfaction with School and Resilience (دریافت مقاله) مجله میان رشته ای آموزش مجازی در علوم پزشکی دوره: 7، شماره: 2
7 تاثیر الگوی آموزش خوشبینی به روش ایفای نقش بر کاهشافسردگی نوجوانان دختر کمبینا (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی افراد استثنایی دوره: 6، شماره: 21
8 تأثیر آموزش بازی گروهی بر رفتار سازشی دختران و پسران کم توان ذهنی آموز شپذیر (دریافت مقاله) فصلنامه دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی دوره: 15، شماره: 3
9 رابطه نیمرخ دانش آموزان درهوش آزمای وکسلرکودکان فرم 4 WISC-IV و هوش های چندگانه MI مبتنی برنظریه گاردنر (دریافت مقاله) فصلنامه اندازه گیری تربیتی دوره: 3، شماره: 9
10 مقایسه ابعاد نظریه ذهن در کودکان مبتلا به اوتیسم و عادی 5 تا 10 سال شهر اصفهان (دریافت مقاله) فصلنامه دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی دوره: 12، شماره: 3
11 مقایسه اضطراب اجتماعی و حمایت اجتماعی مادران کودکان با نیازهای خاص و مادران کودکان سالم (دریافت مقاله) فصلنامه دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی دوره: 16، شماره: 2
12 میزان توجه به دین ورزی و مؤلفه های بین فردی آن درکتابهای درسی دوره ابتدایی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در برنامه ریزی درسی دوره: 2، شماره: 13
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثربخشی آموزش مهارت های روانی-حرکتی بر پردازش بینایی-فضایی و عملکرد حسی-حرکتی کودکان پیش دبستانی دارای اختلالات یادگیری غیرکلامی (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی توانمندسازی فردی اجتماعی افراد با نیازهای ویژه
2 بررسی اثربخشی برنامه آموزش حمایت رفتاری مثبت (PBS) بر سلامت روان مادران دارای کودکان اختلال نقص توجه/بیش فعالی ( ADHD) (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی نوآوری های اخیر در روانشناسی، مشاوره و علوم رفتاری
3 بررسی اثربخشی زوج درمانی مبتنی بر دلبستگی بر افسردگی زنان شهر اصفهان (دریافت مقاله) دومین همایش ملی روانشناسی - روانشناسی خانواده
4 بررسی رابطه تنیدگی مادر با مهارت های شناختی و اجتماعی کودکان کاشت حلزون شده (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی توانمندسازی فردی اجتماعی افراد با نیازهای ویژه
5 بررسی روش آموزش چندرسانه ای مبتنی بر رایانه بر بهبود مهارت های شناختی دانش آموزان ناتوان یادگیری خواندن (دریافت مقاله) کنفرانس ملی دانش و فناوری روانشناسی، علوم تربیتی و جامع روانشناسی ایران
6 بررسی روش آموزش چندرسانهای مبتنی بر رایانه بر بهبود عملکردخواندن دانش آموزان ناتوان یادگیری خواندن (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در علوم تربیتی و مطالعات رفتاری و آسیب های اجتماعی ایران
7 بررسی روش آموزش مبتنی بر مهارت های عصب روان شناختی بر بهبود عملکرد خواندن دانش آموزان ناتوان یادگیری خواندن (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی نوآوری و تحقیق در علوم انسانی و مطالعات فرهنگی اجتماعی
8 تاثیر برنامه ی آموزشی ادمارک برمهارت واژه خوانی دانش آموزان نارساخوان (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی علوم رفتاری و مطالعات اجتماعی
9 تاثیر برنامه ی آموزشی ادمارک برمهارت واژه خوانی دانش آموزان نارساخوان (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی روانشناسی، علوم تربیتی و سبک زندگی
10 تاثیر درمان ترکیبی مواجهه همراه با بازداری از پاسخ و آموزش رفتاری والدین بر نشانگان وسواس در کودکان با اختلال همبودی بی اعتنایی مقابله ای و وسواسی جبری (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی روانشناسی، علوم تربیتی و سبک زندگی
11 تاثیربازی چندرسانه ای برنادرست نویسی دانش آموزان دارای اختلال یادگیری (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی بازی های رایانه ای؛ فرصت ها و چالش ها
12 تأثیر روان نمایشگری بر اصلاح رفتار دانش آموزان کم شنوا (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی علوم رفتاری و مطالعات اجتماعی
13 رابطه ی طلاق عاطفی والدین با مشکلات عاطفی دانش آموزان دختر مقطع متوسطه (دریافت مقاله) همایش بین المللی روانشناسی و فرهنگ زندگی
14 شاخص های معناداری زندگی در کتب هدیه های آسمانی دوره ابتدایی (دریافت مقاله) همایش ملی معناداری زندگی
15 فراشناخت و نقش آن در فرآیند یاددهی و یادگیری چگونه یادگرفتن (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین المللی روانشناسی و علوم اجتماعی
16 مروری بر فرآیند پیامدهای کاشت حلزون برای کودکان کم شنوا:بیم ها و امیدها (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی توانمندسازی فردی اجتماعی افراد با نیازهای ویژه
17 مطالعه مقدماتی اثربخشی مداخلات خانواده محور مبتنی بر مدل بازی درمانی بومی شده بر تنیدگی مادران کودکان با اختلال کاستی توجه/ فزون کنشی پیش دبستانی (دریافت مقاله) سومین همایش ملی سلامت روان و تندرستی
18 معرفی مدل چشم انداز زمانی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی روانشناسی، علوم تربیتی و سبک زندگی
19 معناداری زندگی با تأکید برآموزش خودآگاهی در کتاب های درسی دوره ابتدایی (دریافت مقاله) همایش ملی معناداری زندگی
20 نقش روان نمایشگری در کاهش مشکلات رفتاری کودکان مبتلا به ADHD (دریافت مقاله) نهمین کنگره بین المللی روان درمانی (اجلاس آسیایی در بستر ارزش های فرهنگی)